Grunnleggende geovitenskapelig temaemne (GEO230)

Dette emnet dekker et spesifikt temaområde innen geovitenskap, som sedimentologi, stratigrafi, strukturgeologi, geofysikk og geokjemi. Temaet foreleses av en internasjonal fagperson over en ukes tid. Evaluering er basert på et prosjekt.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

GEO230

Versjon

1

Vekting (Sp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Innholdet i emnet er et relevant temaområde i geofag og viktig for bachelorgraden i ingeniørfag - geovitenskap. Emnet undervises av en gjesteforeleser fra en annen udanningsinstitusjon eller forskningsinstitutt i Europa. Etter å ha fullført emnet vil studenten få styrket sine bakgrunnskunnskaper i geovitenskap. Emnets innhold  vil variere, men vil kunne bestå av følgende temaer: 
  • Sedimentology
  • Strukturgeologi
  • Geofysikk
  • Geokjemi
  • Jord-systemer og klima 

Læringsutbytte

Kunnskap:

  • Styrke kunnskaper og forståelse innenfor et temaområde i geovitenskap som er relevant for sutdieprogrammet og arbeidsmarkedet.

Ferdigheter:

  • Være i stand til å anvende denne kunnskapen på geovitenskapelige problemstillinger, andre emner, oppgaveprosjektet i emnet og arbeidsområder i geovitenskap.

Generell kompetanse:

  • Å kunne kommunisere til fagpersoner innen geovitenskap og ingeniører betydningen av temaområdene i emnet for å løse tverrfaglige problemstillinger i geovitenskap.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

GEO100 Jord, energi og klima

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Gruppeprosjekt 1/1 Bokstavkarakterer

Vurderingen i dette emnet er basert på et gruppeprosjekt i slutten av kurset, som teller 100% av karakteren. Gjesteforeleser vil definere vurderingsformen ved semesterstart.Det er ingen avsluttende eksamen for dette kurset. Hvis en student vil forbedre karakteren, må hun/han ta kurset om igjen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Lisa Jean Watson

Arbeidsformer

Emnet vil foreleses som et intensivt kurs med en ukes varighet. Derfor er det sterkt anbefalt å delta i forelesningene da emnet krever praktisk arbeid og diskusjoner i forelesningene. Dette er essensielt for å fullføre den avsluttende prøven eller oppgaven.

Åpent for

Geovitenskap og energiressurser - bachelor i ingeniørfag Petroleumsteknologi - master i teknologi, femårig Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto