Hopp til hovedinnhold

COVCOM - Fighting a pandemic through translating science

Målet med studien COVCOM er å utvikle effektiv, evidensbasert videokommunikasjon for å formidle kompleks men viktig helseinformasjon om smittsomme sykdommer og pandemier.

Publisert: Endret:
Fakta
COVCOM

Forskningsprosjekt støttet av Forskningsrådets ekstraordinære program for korona-forskning

Prosjektleder

Jo Røislien

En smittsom sykdom er en spesiell type helseutfordring med sitt potensiale for rask vekst i antallet sykdomstilfeller. Når man har med slik potensiell eksponentiell vekst i sykdomsspredning å gjøre kan det gjerne være slik at dersom et pålagt samfunnstiltak ikke føles drastisk er det allerede være for sent. Dette får store konsekvenser for folkehelsekommunikasjonen. Å få til holdningsendring og tilsvarende aksept for strenge samfunnstiltak krever at komplisert helsevitenskap forklares på en slik måte at også ikke-eksperter raskt kan forstå. Hvordan man skal gå frem for å lykkes med dette er i stor grad ukjent. Etter hvert som folks medievaner har endret seg har video blitt stadig vanligere, og utgjør nesten 80% av all internettrafikk. Likevel er det ikke kjent hvordan man effektivt kan bruke video til formidling av kompleks helsevitenskap.

Målet med studien COVCOM er å utvikle effektiv, evidensbasert videokommunikasjon for å formidle kompleks men viktig helseinformasjon om smittsomme sykdommer og pandemier. Studien tar utgangspunkt i spredningen av COVID-19, for å med det lære og forberede samfunnet på og å håndtere også fremtidige pandemier. Å utvikle effektiv vitenskapskommunikasjon krever tverrfaglig samarbeid, og prosjektet vil samle helsepersonell og helseforskere, psykologer, statistikere, folk fra kreative bransjer og profesjonelle kommunikatører. Studiepopulasjonen vil inkludere representanter fra både den generelle befolkningen og beslutningstakere, som del av en helhetlig tilnærming til hvordan helserelatert risiko forstås og kommuniseres på alle nivåer. Den generelle befolkningen er en heterogen gruppe, og det er ikke å forvente at man finner én løsning som passer til alle.

Samarbeidspartnere

Prosjektet er forankret ved forskningssenteret SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten ved UiS, i samarbeid med Stavanger universitetssjukehus, Stiftelsen Norsk Luftambulanse, NTNU, University of Leeds og Universiteit Leiden.

Forskningsprosjektets resultater forventes publisert i 2022.

Prosjektleder

Professor
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for kvalitet og helseteknologi

Tilbake til SHARE