Millioner til forskning på teknologi, medier og digital lesing

I dag fikk UiS 44 millioner kroner fra Forskningsrådet til forskningsprosjekter om banebrytende kybernetikk-teknologi, bærekraftig metall-teknologi, løsninger for medieregulering og støtte til barns digitale leseropplevelser.

Publisert Sist oppdatert
Helle Sjøvaag skal blant annet analysere hvordan internasjonale aktører som Facebook, Apple og Google påvirker mangfoldet i det norske medielandskapet.

Universitetet i Stavanger kan konstatere at fire av våre dyktige forskere kom gjennom nåløyet og fikk tilslag på høyt hengende forskningsprosjekter hos Forskningsrådet.

Professor Helle Sjøvaag, førsteamanuensis Arnfinn Aas Eielsen og førsteamanuensis Sachin Maruti Chavan har fått midler innenfor forskerprosjekt for fornyelse på 12 millioner kroner hver, mens professor Natalia Kucirkova fikk støtte som ungt forskertalent – 8 millioner.  

– Dette er svært gledelig. Dette er et godt resultat, sier en fornøyd  forskningsdirektør ved UiS Kjersti Melberg.

– De fire forskerprosjektene som vi fikk tilslag på, utgjør nesten like så mange prosjekter som i fjor om vi samler dem sammen med kompetanse- og samarbeidsprosjektene vi også nylig fikk. Med til sammen 9 prosjekt har vi nesten like mange prosjekter som i fjor, men høyere inntekter i år. Vi er godt fornøyd med 123 millioner i denne runden, påpeker Melberg.

Hun understreker samtidig at UiS har ambisjoner om å få ytterligere tilslag ved neste anledning.

Formidabel innsats i koronaåret

Forskningsdirektøren berømmer alle forskerne som har søkt på utlysningene.

– Vi synes det er veldig godt gjort at vi fikk sendt så mange søknader til Forskningsrådet i dette krevende året hvor mange vitenskapelige ansatte har brukt ekstra mye tid på blant annet digital undervisning, sier Melberg.

Hun er tilfreds med at 57 søknader ble sendt – og ikke minst til gleder hun seg over tilslagene.

– Alle fire som får prosjekter i disse forskningsprosjektene er engasjerte forskere som har jobbet langsiktig. Det er stor stas at Natalia Kucirkova har fått bevilgning gjennom ordningen «yngre forskertalenter». Det er flott at unge forskere slik kan følge egne ideer og få lederfaring. Dette er et viktig karrieresteg for henne, mener Melberg.

Forskningsdirektøren minner om at de som har fått avslag, ikke må gi opp, men prøve seg på nytt ved neste utlysningsfrist.

– Det er ved å prøve igjen at vi lykkes, sier forskningsdirektøren som også berømmer samarbeidet mellom fagmiljøene på UiS og rådgiverne i Forskningsavdelingen og Innovasjonsavdelingen.

Forskningsrådet mottok 2363 søknader på forskningsprosjekter (fornyelse og unge forskertalenter) på til sammen 23,5 milliarder kroner. 256 av disse søknadene ble innvilget. 

Les pressemeldingen fra Forskningsrådet om søknadsresultatene.

Utvikle gode løsninger for medieregulering

Helle Sjøvaag ved Institutt for medie- og samfunnsfag har fått støtte til et prosjekt som skal kartlegge den digitale infrastrukturen i Norge og undersøke hvordan digitalisering av offentlig kommunikasjon påvirker demokrati og deltakelse, og analysere hvordan internasjonale aktører som Facebook, Apple og Google påvirker mangfoldet i det norske medielandskapet.

Prosjektet har fått tittelen The datafication of communicative power: Towards an independent media policy for Norway's digital.

– Målet vårt er å styrke den norske mediereguleringen til fordel for et åpent og inkluderende ordskifte. Infrastrukturen for medier, demokrati og offentlig forvaltning er i økende grad avhengig av en digital infrastruktur som domineres av internasjonale, private aktører. Mye av denne infrastrukturen er skjult, dominert av big data-logikker og kommersielt motivert. I dette prosjektet vil vi kartlegge hvilke aktører, interesser og verdier som påvirker dette systemet, i tett samarbeid med bransjen og myndigheter, forklarer Sjøvaag.

Vil styrke journalistikkforskningen ved UiS

Prosjektet tar sikte på å bygge opp et forskningsmiljø rundt digitaliseringen av samfunnet, i tråd med utvikling av en tverrfaglig master i Digital Society på Institutt for medie- og samfunnsfag. Med to rekrutteringsstillinger er også prosjektet med å styrke journalistikkforskningen på instituttet. 

– For meg personlig gir finansieringen en mulighet til å drive med forskning som er med på å løse reelle samfunnsutfordringer knyttet til digitaliseringen av samfunnet. Det gir meg også anledning til å styrke UiS sitt samarbeid nasjonalt og internasjonalt, samt komme tettere på mediebransjen, påpeker Sjøvaag.

Banebrytende forskning innen kybernetikk

Arnfinn Aas Eielsen har funnet fram til banebrytende omformere som kan ha en spennende framtid.

Arnfinn Aas Eielsen ved Institutt for data- og elektroteknologi har fått støtte for prosjektet Ultra-linear Digital-to-analogue Conversion. Dette er FRIPRO-midler, altså støtte til banebrytende forskning. Prosjektet går ut på å utvikle digital til analog-omformere med lav støy og forvrengning ved bruk av avansert reguleringsteknikk og produksjonsteknikk av halvlederkretser.

– Dette skal brukes til digital bevegelsesstyring med ekstreme presisjonskrav, som til atomkraftmikroskopi, halvlederproduksjon og adaptiv optikk, forklarer Eielsen som påpeker videre at alle systemer med behov for digital til analog-omforming vil kunne dra nytte av denne teknologien.

Eielsen får muligheten til å utvikle omformerne og se nærmere på hvor og hvordan produktet kan gjøre best nytte for seg.

– Tildelingen gjør det også mulig for meg å styrke og bygge et tverrfaglig team innenfor kybernetikk, signalbehandling, elektronikk og mekanikk, forteller forskeren.

Metall fra gjenvinning skal gi lavere miljøavtrykk

Sachin Maruti Chavan har fått 12 millioner for å utvikle gjenvinning av kritiske metaller for en bærekraftig framtid. Prosjektet bærer tittelen: Metal-organic frameworks for recovery and separation of critical metals.

Chavan forklarer at metaller som litium, kobolt, nikkel og platina er nødvendige for batteri, brenselceller, vind- og solenergi. Fram til nå har disse metallene stort sett blitt hentet fra gruver.

Sachin Maruti Chavan har utviklet en ny metode for å gjenvinne metaller på en miljøvennlig måte.

– Vi vet at levering av metallene er avhengig av den politiske situasjonen. Gruvedrift har også store negative miljømessige konsekvenser. Bare en liten andel av metallforsyningen kommer fra gjenvinning. Dagens gjenvinningsmetodene er ikke miljøvennlige, da det trengs mye energi og sterke kjemikalier for å gjenvinne, forteller Chavan.

– I dette prosjektet vil vi utforme skreddersydde nanomaterialer for gjenvinning og raffinering av disse metallene. Målet er å redusere bruk av kjemikalier og energi som er brukt i gjenvinningsprosessen. Ved å øke gjenvinning av metaller gir det en mulighet å øke andel av ren energi i energimixen, påpeker Chavan og legger til:

– Dette gir oss muligheten å levere metaller på en mer miljøvennlig måte, slik at vi også får større grad av bærekraftig energiproduksjon.

Chavan har sendt inn søknad til Forskningsrådet tidligere i løpet av de siste tre årene. Nå ser han fram til å skape seg en forskerkarriere hvor han vil fortsette å utnytte kjemien av materialer med tanke på en mer miljøvennlig energitilførsel. 

Vil støtte barns leseropplevelse

Barnehageforskere ved UiS har god grunn til å juble om dagen, da de fikk tildeling fra Forskningsrådet to dager på rad. Forskningsprosjektet Coming back to our sences to transform children’s digital reading, under ledelse av professor Natalia Kucirkova har blitt tildelt 8 millioner kroner i støtte. Dette hører til kategorien unge forskere som allerede har vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

– Dette vil tillate meg å gå videre med et innovativt prosjekt som jeg håper vil spille en viktig rolle i å støtte barns leseopplevelser, sier Natalia Kucirkova.

Prosjektet til Kucirkova dreier seg om hvordan barn stadig leser mer fra digitale flater, samtidig som e-bøkene de får tilgang til er designet av voksne, med lite involvering av barnas stemmer. Videre fokuserer utformingen av de fleste e-bøker på bilder og lyder og ser bort fra viktigheten av multisensorisk stimulering. Prosjektet skal involvere ulike grupper av norske foreldre, lærere og designere i å undersøke skjæringspunktet mellom teknologi og den naturlige opplevelsen av sensorisk engasjement med historier.

– Jeg er veldig glad for å motta denne finansieringen. Det vil tillate meg å gå videre med et innovativt prosjekt som jeg håper vil spille en viktig rolle i å støtte barns leseopplevelser, sier prosjektleder Natalia Kucirkova som er knyttet til Læringsmiljøsenteret. Barnehageforskningen ved UiS har stått sterkt i mange år, og har siden 2018 fått et enda større fokus gjennom FILIORUM - Senter for barnehageforskning, hvor forskere samarbeider og jobber på tvers av enheter, institutter og fakulteter.

Les saken om Full uttelling for barneforskningen ved UiS

I tillegg til dette har fersk UiS-forsker Siddharth Sareen fått finansiering på 8 millioner kroner og 1 ph.d.-stilling i kategorien unge forskertalent. Prosjektet har tittelen Accountable Solar Energy TransitionS (ASSET) og med seg i prosjektet har han Steven Wolf fra Cornell University og Abigail Martin fra Sussex University.

Tekst: Gwen Wathne og Karen Anne Okstad