Hopp til hovedinnhold

Visste du forresten at ordet FILIORUM er latin og betyr "for barn"?

Visjon:

Høy kvalitet i den mangfoldige barnehagen

FILIORUM- Senter for barnehageforskning ble etablert i august 2018. Senteret er finansiert av Forskningsrådet med 25 millioner over fem år.

Foto: Getty Images.

Det var Kunnskapsdepartementet som ga Forskningsrådet i oppdrag å lyse ut 50 millioner kroner til barnehageforskning. UiS er ett av to fagmiljø som ble valgt ut. Målet er å få både mer og bredere metodisk forskning på barnehage, samt skape tverrfaglige miljø som kan være toneangivende for forskning på området.

Kvalitet og mangfold som hovedfokus

FILIORUM har som utgangspunkt at barnehagesektoren med sitt store mangfold skal være preget av kvalitet på alle plan. Ambisjonen er at forsknings- og utviklingsarbeidet ved senteret skal bidra til høy kvalitet i hele barnehagesektoren, og dette skal komme norske barnehagebarn til gode. Senteret ønsker å være en faglig premissleverandør for barnehagesektoren.

Barns trivsel, utvikling, lek og læring er dreiepunktet for all aktivitet ved senteret. Derav navnet FILIORUM, som er latin og betyr "for barn". Temaene det handler om er tilhørighet, kommunikasjon og lek.

Skape gode synergier innen fagmiljøet

Forskerne i FILIORUM representerer ulike ståsteder, forskningstradisjoner og metoder. Dette gir senteret et solid grunnlag for å bygge innovasjon og kvalitet i barnehagesektoren.

FILIORUM består av forskere fra ulike enheter ved UiS:

  • Institutt for barnehagelærerutdanning
  • Lesesenteret
  • Læringsmiljøsenteret
  • Institutt for sosialfag
  • Handelshøgskolen ved UiS
  • Fakultet for utøvende kunstfag

Fersk barnehageforskning fra UiS

Kontakt oss

51833451
Institutt for barnehagelærerutdanning
Professor
51833209
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis
51834522
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Professor
51831243
Fakultetsadministrasjonen UH
Rådgiver
Fakultetsadministrasjonen UH
Rådgiver

Aktuelle tema