TN Alumni

TN Alumni er et faglig og sosialt nettverk for deg som har studert realfag og teknologi hos oss. Vi hjelper deg å holde din fagkunnskap oppdatert samtidig som du utvider ditt profesjonelle nettverk.

Published Endret

Har du studert ved det teknisk-naturvitenskapelige fakultet på UiS? Da er du en TN Alumni. Det gjelder også alle som har fullført en realfagsgrad fra Stavanger ingeniørhøgskole, Rogaland distriktshøgskule, Høgskolesenteret i Rogaland eller Høgskolen i Stavanger.

Medlemsfordeler

• Få faglig påfyll
• Bli invitert til arrangementer i regi av TN-Alumni og UiS
• Få alumni-rabatt hos SiS sportssenter og fordeler hos universitetsbiblioteket.
• Bygg nettverk med over 11.000 andre alumner

Bli med i TN Alumni

Problemer med innlogging? Send en e-post til tnalumni@uis.no

Ikoner for helse svever over en utstrakt hånd.

TN Alumnis teknologilunsjer

Faglig påfyll, i digitalt format for våre alumner og samarbeidspartnere. Teknologilunsjene gir deg faglig påfyll fra flere av universitetets fremste formidlere. Temaene er varierte – alt fra tidsaktuell teknologi til matnyttig faglig kunnskap.

Beyonder har utviklet en revolusjonerende høyeffekt energilagringsteknologi; battericeller med to minutters ladetid, med lang levetid, uten tungmetaller, med lavere energi- og kjølebehov. I løpet av året vil Beyonder produsere batterier av sagflis, og om tre år håper Forus-selskapet at en fabrikk står klar, aller helst i Rogaland.

Geir Voster, Sales Director i Beyonder, holdt foredraget som du kan se i opptak her. Voster har lang erfaring fra både oljebransjen og fornybar energi. Beyonders batteriteknologi kan bidra i elektrifiseringen av mange bransjer. UiS starter i høst et nytt bachelorstudium i Batteriteknologi hvor Beyonder har vært en bidragsyter.

Vi bombarderes med tall fra alle kanter. Tallbasert informasjon gir innsikt og forståelse, og danner grunnlaget for små og store beslutninger på alle nivå i samfunnet. Rett innsikt og gode beslutninger krever at tallene er korrekte og brukes korrekt., men dessverre er det selv i enkle innsamlinger og analyser av tall en rekke fallgruver.

I dette foredraget, demonstrerte professor i statistikk, Jan Terje Kvaløy, eksempler og viste noen av de vanligste fallgruvene og hva du skal være oppmerksom på for å unngå å bli lurt av statistikk.

Se foredraget her!

Hvorfor går noen arbeidssøkere foran andre når de har lik utdanning? Hvordan blir personlig egnethet vurdert? IKM Consultants og Avantgarde Search som begge er eksperter på rekruttering av teknisk personell vil gi deg tips og innblikk i:

  • Rekrutteringsprosesser
  • Tips for å lande intervju
  • Hva er en ideell kandidat?
  • Hvordan identifisere egne styrker?

Se opptak fra teknologilunsjen her!

Beyonder har utviklet en revolusjonerende høyeffektiv energilagringsteknologi; battericeller med to minutters ladetid, med lang levetid, uten tungmetaller, med lavere energi- og kjølebehov. I løpet av 2021 vil Beyonder produsere batterier av sagflis, og om tre år håper Forus-selskapet at en fabrikk står klar, aller helst i Rogaland.
Runar Austrheim, Chief Talent Officer, ga et innblikk i hvilken kompetanse som trengs for å lykkes med battericelleproduksjon i Rogaland.

Les mer:

Framtidens byer må utnytte ressursene bedre, være energieffektive og ha smarte løsninger for alt fra hjem og bygninger, til overordnet infrastruktur.
Anders Riel Müller som leder Smartby-nettverket ved UiS presenterte i mars hvilke tiltak UiS gjør for å møte vår regions behov, og hvordan samarbeid med kommuner og næringsliv utvikler smartbyen Stavanger.
https://www-uis-no.ezproxy.uis.no/nb/forskning/nettverk-smartby-forsking

Den første teknologilunsjen i 2021 handlet om hvordan vi kan utvikle og skape bærekraftige og mer miljøvennlige bygg og byer. Vi hadde besøk av Helleik Line Syse fra Future Energy Hub, et forskningsprosjekt som har som mål å skape grønnere bygg og bydeler i samarbeid med næringslivet og det offentlige. I tillegg fikk vi høre om initiativet «Grønn omstillingspark» hvor Future Energy Hub i samarbeid med andre miljø planlegger å gå i bresjen for å bygge opp en grønn omstillingspark på campus Ullandhaug. Målet er å få til gode anvendbare løsninger ved å bruke spisskompetanse bygget gjennom tiår i olje- og gassindustrien sammen med innovativ og nyskapende teknologi for fremtidens bygg og bydeler.

I desember 2020 ga professor Anders Tranberg, professor i teoretisk fysikk ved UiS, et kort innblikk i hva kvantemekanikk og relativitetsteori er (og ikke er!).

Det vitenskapelige grunnlag for all moderne teknologi ble utviklet av Einstein, Bohr, Heisenberg, Dirac med flere for over 100 år siden. PC-er, mobiler, medisinsk strålingsterapi, moderne materialer, kjernekraft (på godt og ondt) gjennomsyrer vår hverdag og vårt verdensbilde. 

Samtidig brukes begreper som kvantemekanikk og relativitetsteori typisk i den offentlig samtale på linje med spøkelser og enhjørninger, nisser og tannfeer. Det er kuriosa som det er morsomt å sludre litt om over et glass rødvin, men begreper som tydeligvis bare er abstrakt tankespinn skapt av noen eksentriske professorer. 

Til tross for at det er noen fenomener som virker usannsynlige og mystiske, så forklarer de hvordan verden faktisk fungerer.

Les mer: Institutt for matematikk og fysikk

Stavanger AI Lab ble offisielt lansert på teknologilunsjen 6. november 2020! Leder for fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Toril Nag, og

Instituttleder ved Institutt for data- og elektroteknologi, Tom Ryen presenterte Stavanger AI Lab og ga et praktisk eksempel fra en forskningsgruppe tilknyttet AI Laben. 

Stavanger AI Lab er en møteplass for akademia og næringsliv. En arena hvor ansatte og studenter ved UiS møter partnere fra næringsliv og offentlig sektor for å samarbeide om forskning, innovasjon og kompetansebygging innen maskinlæring, dyplæring og robotteknologi. Tett samarbeid med industrien og kreative studentprosjekter skal bidra til nyskaping. https://www-uis-no.ezproxy.uis.no/nb/stavanger-ai-lab

Vil du samarbeide med UiS?