Det teknisk-naturvitskaplege fakultet

Fakta
Tilsette

Ca. 520

Studentar

Ca. 3020

Ph.d-kandidatar

Ca. 230

Publikasjonar 2022

Ca. 500

Besøksadresse

Kjølv Egelands hus, C-blokk (1. etg), Kristine Bonnevies vei 22, 4021 Stavanger

Teknologi og realfag er berebjelkar i ei nødvendig berekraftig omstilling.

Øystein Lund Bø , dekan

Strategi 2021-2030

Les meir om våre strategiske mål for fakultetet

TN Alumni

Bli ein del av eit fagleg og sosialt nettverk

Har du spørsmål om studieprogrammet ditt?

Kontakt studiekoordinatoren din

Campus Ullandhaug

Finn fram på universitetsområdet

Utdanning og forsking

Me tilbyr teknisk-naturvitskaplege utdanningar på både bachelor-, master og doktorgradsnivå, i tillegg til årsstudium.

Forskinga ved fakultetet er delt inn i følgande tematiske satsingsområde for perioden 2021-2030: Energi, havteknologi, helse og teknologi, digital teknologi og sikkerheit.

I tillegg kjem satsingar på særs framifrå forskingsmiljø.   

Satsingsområda

Satsingsområda er strategisk valde for å følge opp endringar i samfunnet og behov for ny kunnskap innanfor våre kjerneområde: naturvitskap og teknologi. Dei representerer område i samfunnet der behovet for ny kompetanse, omstilling og ny teknologi er stort. Innanfor dei tematiske satsingane har fakultetet både fagleg tyngde og føresetnadar for å utfordre det velkjende og utforske det ukjende.

Energi

Omfattar fornybar energi, med særs fokus på havenergi og geoenergi, karbonfangst og lagring, effektive energisystem, hydrogen, og batteriteknologi og sikker, effektiv og miljøvennleg leiting og utvinning av olje og gass.

Havteknologi

Omfattar teknologi for design og drift av marine konstruksjonar for grøn energiutvinning, havbruk for berekraftig matproduksjon, gruvedrift på havbotn og miljøvennleg og effektiv transport.

Helse og teknologi

Omfattar medisinsk teknologi, bioteknologi, biomedisin og medisinsk statistikk for sikrare og betre diagnostikk og behandling.

Digital teknologi

Omfattar kunstig intelligens og robotteknologi, dataanalyse, datatryggleik, nettverksteknologi og blokkjedeteknologi.

Sikkerheit

Omfattar studiar, teoriar og metodar innanfor risikostyring og samfunnstryggleik som bidreg til planlegging og bygging av trygge, berekraftige byar og samfunn.

Ei målsetting for dei tematiske satsingsområda er å bygge opp og utvikle fleire faggrupper med høg internasjonalt anerkjend kvalitet. Meir samarbeid på tvers av fagdisiplinar, institutt og med andre fakultet er viktig for å lukkast.   

UiS og Validé

Kva er teknologioverføring?

Les meir på Validés heimeside.

Leiinga

Dekan
51831701
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Professor i fysikk
51832174
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og fysikk
Professor i kjemi
51831761
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi
Fakultetsdirektør
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN

Meir frå fakultetet

Simulering av turbulens og vindforhold for flytende havvindturbiner

Rieska Mawarni Putri har forsket på vindforholdene rundt flytende havvindturbiner. 18. oktober forsvarte hun doktoravhan...

8,5 millioner kroner til materialforskning

Diana Castro og Gøran Nilsen fikk nylig innvilget finansiering fra Forskningsrådet til prosjektet SUPER^2.

Samarbeider med næringslivet om nye doktorgradsprosjekter

Forskningsrådet har nylig bevilget 50 millioner kroner for at ansatte i norsk næringsliv skal kunne ta en doktorgrad ute...

UiS-professor vann forskingspris saman med mannen

Kathinka Dæhli Kurz, professor ved Institutt for data- og elektroteknologi, vann Stavanger universitetssjukehus sin fors...

Vellykket sommerskole i nevrovitenskap

Nasjonal Forskerskole i Nevrovitenskap (NRSN) arrangerer hvert år en sommerskole for doktorgradsstipendiater.

Mottar pris for innovasjon i teknologi

Professor Dimitrios G. Pavlou ble nylig tildelt den prestisjetunge Hojjat Adeli-prisen for innovasjon innen beregningsba...

Bruker data fra Nye SUS til å beregne helikopterlandinger

Forskere ved UiS dokumenterer landingsforholdene for helikoptre ved Nye SUS. Målet er å lage en beregningsmodell som ska...

Hva trenger energibransjen de neste årene?

Forskere ved Universitetet i Stavanger har bedt industrien om å definere utdanningsbehovet for de kommende årene. Hva bø...

3D-printer ansiktsimplantater til indiske pasienter

Indiske covid-pasienter rammet av en alvorlig soppinfeksjon får hjelp fra forskere ved UiS.

Forskningsprosjekt om forbedringsprosesser i politiet

Felix Preshanth Santhiapillai ved UiS har forsket på hvordan man kan bruke Lean-tenkning til å forbedre arbeidet i Sør-V...

UiS med i arktisk shippingsamarbeid

Forskerne skal finne miljøvennlige løsninger for skipsfart og transport i arktiske farvann.

Alumnirådet ved TN

Bli kjent med alumnirådet ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Studenter inviterte til debatt om forskningsetikk

Skulle fysikerne trukket seg fra Manhattan-prosjektet som førte til utviklingen av atombomben?

Vant pris for beste doktorgradsprosjekt

Huong Huynh avsluttet sitt doktorgradsprosjekt ved Universitetet i Stavanger oktober 2021. Nå er doktorgradsavhandlingen...

Måler krefter i vindtunnelen

Maskinstudentene Mats Alsnes og Sindre S. Haga har fått et nytt verktøy, en vindtunnel de kan bruke i studiene.

– Jobb med vann!

Mulighetene er mange for de som studerer miljøteknologi. Denne uken fikk kjemi- og miljøstudenter besøk av Norsk Vann. D...

Resultatene fra Studiebarometeret 2022 er klare

Paramedisin-studentene topper listen over de mest fornøyde studentene ved Universitetet i Stavanger.

Utdanningsprosjekter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Hvert år siden 2017 har fakultetet lyst ut 1 million kroner til utdanningsprosjekt som skal bidra til å heve kvaliteten ...

Analyser av vindturbiner med to rotorer

Omar El Beshbichi har forsket på vindturbiner med to rotorer. Denne uken forsvarte han doktorgraden sin.

Disputaser ved UiS 2023

Her finner du en oversikt over alle disputasene som er gjennomført ved UiS i 2023.

Kan blåbær forebygge demens?

Å drikke juice med mye antioksidanter, for eksempel fra blåbær, kan være gunstig for å forebygge demens. Ny forskning ve...

Ny forskning kan forlenge livet til kreftpasienter

Professor Oddmund Nordgård ved UiS og Stavanger universitetssjukehus har undersøkt blodet til pasienter med kreft i buks...

Første kull med maskinstudenter fra Etiopia

Det er langt fra Etiopia til Norge. Tre doktorgradsstudenter og to masterstudenter deler sine erfaringer etter ett semes...

Fikk 3 millioner kroner til hydrogenforskning

Fysiker Olena Zavorotynska har fått støtte til å forske på hvordan bruk av hydrogen som energibærer blir stadig viktiger...

Røstvik i BBC-dokumentar

Samarbeidet mellom UiS-professor Harald N. Røstvik og a-ha-vokalist Morten Harket har blitt til en dokumentar om Norges ...

Mottok innovasjonspris for masteroppgave om havvind

Izwan Ahmad ble tildelt fylkets innovasjonspris for masterstudenter denne uken. Ifølge juryen kan havvindprosjektet hans...

Fikk innføring i medisinsk teknologi i toppklasse

De første studentene på medisinsk teknologi ved UiS var nylig på besøkt hos forskningssenteret SEARCH. Der fikk de prese...

Deltar i Europas største ingeniørkonkurranse for studenter

Studentorganisasjonen ION Racing designer og produserer en elektrisk racerbil hvert år som de konkurrerer med under Form...

Utlysning av midler til studentprosjekter

Studentorganisasjoner og studentprosjekter tilknyttet Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet kan nå søke om midler til...

Tatt opp i Akademiet for yngre forskere

Professor Alexander Rothkopf og førsteamanuensis Dian Liu ble nylig del av et eksklusivt selskap. Som to av 11, er de ny...

UiS skal bidra til energiomstilling

Universitetet i Stavanger har gått inn i kunnskapsalliansen Energiomstilling Vest.

Deltar i forskerskole for hydrogen

HySchool, en forskerskole som skal utdanne doktorgradsstudenter innen hydrogen, ble nylig lansert ved Universitetet i Be...

Ny database tilgjengelig innen data- og elektroteknologi

Få tilgang til forskningslitteratur innen informasjonsteknologi med ACM Digital Library.

230 fysikere samlet ved UiS på Confinement-konferansen (ConfXV)

Quark confinement and the Hadron spectrum-konferansen samlet 230 forskere til foredrag og samtaler om de minste byggeste...

Tora Aasland tar doktorgrad ved UiS

Tidligere statsråd, stortingsrepresentant og fylkesmann Tora Aasland (79) forsvarer graden dr. philos i samfunnssikkerhe...

Veileder i risiko- og sårbarhetsanalyser for kunnskapssektoren

Beredskapsrådet har utarbeidet en ny veileder i risiko- og sårbarhetsanalyser for kunnskapssektoren. Målet har vært å le...

Tildelt pris for fremragende undervisning

Sigbjørn Hervik er blant landets beste undervisere. 2. juni mottok han undervisningspris fra Olav Thon-stiftelsen.

Første rene hydrogenforbrenning i mikrogassturbin

For første gang har UiS-forskere klart å drive en gassturbin med 100 prosent hydrogen. Det skjedde under eksperimenter v...

Bli studentassistent på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet!

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiS søker motiverte studenter som ønsker å kombinere studiene med en faglig...

Studenter testet ny eksamensform

Fire intensive eksamensøkter i stedet for én stor slutteksamen har gitt gode resultater i biokjemiklassen til postdoktor...