Disputas: Hvordan kan PP-rådgiveren bli en inkluderingsagent i skolen?

Fredag 23. februar 2024 kl. 10:00-14:00,
Arne Rettedals hus,
V-101.

Joachim Kolnes, ph.d.-kandidat ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, disputerer for graden Philosophiae doctor ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Published Sist oppdatert

En elev med Downs syndrom
Hensikten med PP-tjenesten er å legge til rette for at elever med særlige behov skal få et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. Foto: Getty Images.

Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste (PPT) skal hjelpe barn, ungdom og voksne med særlige behov gjennom utdanningsløpet. Hensikten er å legge til rette for at elever med særlige behov skal få et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud.

Fredag 23. februar 2024 kl. 10:00 vil Joachim Kolnes, ph.d.-kandidat ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, disputere for graden Philosophiae doctor ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Les mer om doktorgradsprosjektet hans her

Joachim Kolnes. Foto: Hege Mathisen.
Førsteamanuensis Joachim Kolnes. Foto: Hege Mathiesen

Joachim Kolnes vil forsvare avhandlingen: «Systemrettet sakkyndighetsarbeid i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) - en eksplorerende studie av samarbeidsutfordringer»

Avhandlingen finner du her

Informasjon om disputasen

Det blir prøveforelesning og disputas i Arne Rettedals hus, V-101 fra kl. 10.00. Alle interesserte er velkommen til å følge disputasen i AR-hus, og det vil også være mulig å delta digitalt via denne Zoom-lenken. Meeting ID: 678 8550 2021 - Passord: 715069. OBS! Lyd/video må være avslått under hele disputasen.

Tema for prøveforelesningen er: «Gjør rede for og drøft teoretiske perspektiv og aktuell forskning på samarbeid mellom offentlige instanser og skolen som kompleks organisasjon».

Bedømmelseskomiteen og veiledere

Bedømmelsekomiteen:

  • Professor Torill Moen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
  • Professor Ulf Blossing, Göteborgs universitet, Sverige
  • Førsteamanuensis Trude Havik, Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger

Veiledere:

  • Hovedveileder: Professor Unni Vere Midthassel, Læringsmiljøsenteret, UiS
  • Medveileder: Førsteamanuensis Klara Øverland, Læringsmiljøsenteret, UiS
  • Leder av disputasen: Dag Jostein Nordaker, senterleder ved Læringsmiljøsenteret, UiS