Hopp til hovedinnhold

Disse er meritterte undervisere

Førsteamanuensis Kristin Hjorthaug Urstad, professor Benn Folkvord, førsteamanuensis Milica Savic og professor Jan Terje Kvaløy har fått status som merittert underviser. Det er første gang UiS tildeler en slik status.

Publisert: Endret:
Kristin Hjorthaug Urstad (f.v.), Benn Folkvord, Milica Savic og Jan Terje Kvaløy er de første meritterte underviserne ved UiS. (Foto: Mari Hult).

Først publisert 16. juni 2020. Tekst: Benedicte Pentz

– Undervisning er en så stor del av hverdagen vår at det er utrolig viktig at den verdsettes og synliggjøres. Jeg synes refleksjon av egen rolle som underviser, der studentenes læringsutbytte settes i fokus, er en utrolig viktig del av arbeidet. Derfor er det en positiv utvikling at universitetet nå i større grad ser ut til å verdsette vår faglige utvikling som undervisere over tid, sier Milica Savic, som er førsteamanuensis ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk på Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora.

Hva kreves av en merittert underviser?

Ved Universitetet i Stavanger skal en merittert underviser ha:

• et tydelig fokus på studentenes læring

• utviklet sitt arbeid kvalitativt over tid

• en forskende tilnærming til undervisning og læring

• en kollegial holdning og fokus på kollektiv utvikling av undervisnings- og utdanningskvalitet

Astrid Birgitte Eggen, prorektor for utdanning ved Universitetet i Stavanger
Prorektor Astrid Birgitte Eggen og UiS ønsker å premiere god undervisning. (Foto: Mari Hult).

I tillegg skal hun eller han ha undervist i høyere utdanning i minst fem år. To av disse skal være ved norske institusjoner. En forutsetning for status som merittert underviser er at søker oppfyller alle krav som stilles til undervisningskompetanse.

Vil premiere god undervisning

– Tradisjonelt er det forskning som premieres i akademia, derfor er det nå på tide at vi i større grad også fokuserer på undervisningskvalitet og studenters læring, sier Astrid Birgitte Eggen, prorektor for utdanning.

Universitetet ønsker med dette å vise at vi har mange dyktige undervisere som også kan fremvise betydning av FoU arbeid knyttet til egen undervisning. Noen av disse dyktige medarbeidere får nå statusen som merittere undervisere. Og vi håper også at vi får flere i neste runde. UiS ønsker å benytte deres erfaringer i videre arbeid med undervisningskvalitet.

Må være oppdatert og skjerpet

Professor Benn Folkvord ved Avdeling for regnskap og rettsvitenskap på Handelshøgskolen ved UiS, synes utnevnelsen er en trivelig anerkjennelse for arbeidet han legger ned i undervisningen.

– Undervisning holder meg faglig oppdatert og skjerpet. Mitt fagfelt som er skatte- og selskapsrett endres kontinuerlig. Hvis jeg ikke er oppdatert og skjerpet, faller jeg gjennom i undervisningen. Jeg vet aldri på forhånd hvilke spørsmål og problemstillinger som reises av studentene. Før gjorde dette meg nervøs, nå er det utfordrende og gøy, sier Folkvord.

Skal prostituerte betale skatt?

Folkvords undervisning er i stor grad casebasert, ofte bygget på saker han arbeider med i praksis.

– Studentene er ofte overraskende selvstendige og kreative og kommer med perspektiv og innspill som er nyttige i både forskning og når jeg arbeider med problemstillingene i praksis. Et eksempel på dette er det kontroversielle spørsmålet om prostituerte skal betale skatt, som ble grundig diskutert i undervisningen forrige semester i forkant av en avgjørelse av temaet jeg arbeidet med, forteller han.

Høyt på lista over gode opplevelser

Professor Jan Terje Kvaløy ved Institutt for matematikk og fysikk på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, er stolt, glad og takknemlig over å bli anerkjent etter 20 års innsats innen undervisning og utdanningsarbeid.

– Å bli utnevnt til merittert underviser kommer høyt opp på lista over gode opplevelser knyttet til undervisning, og det er en stor motivasjon for videre undervisningsinnsats, sier Kvaløy. Han ser utnevnelsen som en honnør til hele fagmiljøet, siden undervisningen er gjort i tett samarbeid med gode kollegaer ved instituttet.

– Jeg opplever undervisning som veldig meningsfullt arbeid. Det gir meg stor glede når jeg opplever at studentene er positivt engasjerte i læringsprosessen, og når jeg, ved innsiktsfulle spørsmål, gode diskusjoner eller gode besvarelser, opplever at studentene har tilegnet seg ny kunnskap og ferdigheter fra kursene jeg underviser, sier han.

Følge studenter fra start til mål

Førsteamanuensis Kristin Hjorthaug Urstad ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi på Det helsevitenskapelige fakultet synes det er stas å bli merittert underviser. Hun er glad det blir satt fokus på undervisning.

– Det er veldig inspirerende og spennende å følge studenters læringsprosesser. Dette gjelder både studenter som utdanner seg til sykepleiere som skal ut i klinikken og studenter som skal bli forskere. Å følge sykepleiestudenters utvikling fra start til mål – til å bli reflekterte, selvstendige profesjonsutøvere som evner kombinere teori og praksis, er veldig givende, sier hun.

Beholder status

Meritteringsordning for utdanningsfaglig kompetanse ble vedtatt av styret i 2019 og ansatte ble invitert til å søke. Da fristen gikk ut, hadde 15 søkere meldt seg, én trakk sin søknad, og av disse ble fire søkere funnet kvalifisert av en sakkyndig komité.

Tildelingen av status som merittert underviser skjedde i styremøtet 11. juni 2020.

– På samme måte som man får kompetanseopprykk basert på meritter i forskning, er dette en status man beholder. Det er dessuten lagt opp slik at det kan få betydning for kompetanseopprykk med de nye regler som vi nå har på dette feltet, ifølge prorektor Eggen.

En merittert underviser vil få en permanent årlig lønnsøkning på 50 000 kroner beregnet ut fra en 100 prosent stilling.

UiS vil ha årlig utlysningsrunde for ansatte som søker om å bli merittert underviser, med søknadsfrist 1. november 2020 for neste års tildeling.

Disse er meritterte undervisere 2020

Førsteamanuensis
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Professor
51831561
Handelshøgskolen ved UiS

Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Professor
51832255
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for matematikk og fysikk
Professor
51831664
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for kvalitet og helseteknologi