Forretningsdesign og utvikling E-MTN106

Nye muligheter krever ofte nye forretningsmodeller, kanskje spesielt om vi skal levere bærekraftige produkter og tjenester. Men hvordan sikre at en lykkes og tjener penger? Dette er et praktisk kurs hvor du får bruke designmetodikk til å skape og evaluere forretningsmodeller.

Published Endret
Tre kvinner i grå sofa ser konsentrert ned i papirene de jobber med.
Fakta
Studiepoeng

10

Nivå

Masternivå

Undervisningsform

Samlingsbasert

Undervisningsspråk

Norsk

Neste oppstart

Vår 2024

Søknadsfrist

20.01.2024

Pris

23 000,- + semesteravgift (805,-) og pensumlitteratur.

I dette kurset får du øvd deg på å skape forretningsmodeller og prøve ut hvordan du reduserer markedsmessig risiko slik at dine ideer får en økt sjanse for å lykkes.

Kursansvarlig Hanne R. Ersdal

Kursinnhold

I dette kurset vil du få lære hvordan du bruker designmetodikk til å forbedre og utvikle nye forretningskonsepter. Du vil få utviklet din egen evne til å tenke strategisk, til å samarbeide bedre med andre og til å selge inn dine egne ideer.

Kvinne med hestehale jobber konsentrert over skrivebord.

Jobber du med å få endring til å skje? Er du en del av en organisasjon eller industri som skal endres? Har du lyst til å bidra til en mer bærekraftig verden?

Dette er et praktisk kurs, hvor du får kjennskap til design og innovasjonsprosesser slik at du selv er i stand til å utvikle nye forretningsmodeller, prototype og teste dem for å øke sannsynligheten for å lykkes.

Kurset innebærer trening i formidling og presentasjonsteknikk slik at du blir bedre i stand til å kommunisere ideer og løsninger til andre. Dette vil kunne gjøre det enklere å få andre med i endringsprosesser.

I tillegg til å være en del av masteren i Transformasjon og nyskaping, kan kurset inngå som valgemne i andre EVU-programmer.

Målgrupper

Kurset er en etter- og videreutdanning som passer for ansatte i både privat, offentlig og frivillig sektor som ønsker økt kunnskap om forretningsmodeller og å få gjennomført bærekraftige endringer, både som planlegger, utvikler, prosjektleder eller bestiller av nye tjenesteløsninger. Kurset er også svært aktuelt for alle ledere som vil akselerere endringsstakten og kapasiteten i sin organisasjon.

Læringsutbytte

Kurset lærer deg blant annet å:

  • anvende ulike designmetoder og prinsipper for å forbedre og utvikle nye forretningskonsepter, og ha en utviklet strategisk og medmenneskelig kompetanse til støtte for bærekraftig utvikling
  • kunne bruke ulike verktøy, prototype, teste og fornye mot brukergrupper for å utvikle nye forretningskonsepter og videreutvikle eksisterende forretningsområder
  • selge inn nye forretningskonsepter

Praktisk informasjon

Kurset går i høstsemesteret.

Pris for kurs: kr 23 000,-.
Semesteravgift (kr 805,-) og pensumlitteratur kommer i tillegg.

Undervisningsform

Kurset er samlingsbasert og tilrettelagt for å kunne kombineres med jobb, med tre samlinger à to dager.

Samlinger foregår på dagtid og i arbeidsuken, med en veksling mellom forelesninger, praktisk casearbeid, og diskusjoner/refleksjoner. Mellom samlingene arbeider kandidatene i grupper, med konkrete oppgaver.

Det forventes at kandidatene er aktive og utforskende i undervisningen, der ny praksis utvikles i dynamikken mellom teori, utprøving og refleksjon.

Samlingene for kursgjennomføringen vårsemesteret 2024:

  • 1. samling: 21-22 mars 2024
  • 2. samling: 18-19 april 2024
  • 3. samling: 30-31 mai 2024

Opptakskrav

a) Bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngode med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

b) SV-fakultetet ved Universitetet i Stavanger kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdige med utdanningsløpene nevnt i a. – Opptak på bakgrunn av realkompetanse.

c) I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis. Realkompetanse For å kunne søke opptak på bakgrunn av realkompetanse kreves det minimum 60 studiepoeng fra tidligere studier.

Alle de valgfrie kursene har egne opptak, og du må søke om opptak til hvert enkelt kurs.

Vi praktiserer førstemann til mølla-prinsippet ved påmelding til alle emnene.

Krav til søkere med utenlandsk utdanning

Søkere med utenlandsk utdanning skal dokumentere utdanning, norsk- og engelskkunnskaper. Se informasjon hos NOKUT og Samordna opptak - Utdanning fra utlandet for opptak til utdanning ved universiteter eller høgskoler i Norge.

Vennligst merk at ufullstendige søknader blir ikke behandlet.

Eksamen/vurdering

Hjemmeeksamen i gruppe. Må støttes av relevant teori og kritisk forståelse av denne. Bokstavkarakter A-F.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Kandidaten må ha minimum 67% oppmøte (4 av 6 dager; en nødvendighet for samskaping), og ha levert en individuell kritisk refleksjon av læreferden (godkjent/ikke godkjent) for å kunne levere eksamen.

Om Hanne R. Ersdal

Hanne Rentsch Ersdal er senior designer i Inventas, hvor hun jobber med teknisk krevende innovasjonsprosjekter for industrien.

Portrett av Hanne R. Ersdal

Hanne har sin utdannelse fra NTNU, hvor hun har en master som sivilingeniør fra. De tre første årene var på Institutt for design og de to siste ved NTNUs Entreprenørskole. Hun har også et semester fra Boston University og ledelsesfag fra Norges idrettshøyskole. Det siste var til god støtte når Hanne som student også ledet volleyballklubben for NTNUI med to elitelag og over 200 utøvere.

Hanne jobber med teknologien du og industrien skal bruke i morgen. Hun har 10 års erfaring som designer fra forskjellige bransjer som havbruk, helse og energi og aktører som Aker BP, Cappelen Damm, Stavanger Kommune og Lerøy Midt. Hanne trives godt med å jobbe i store team som sammen skaper løsninger ingen til nå har sett.

I dette arbeidet har Hanne fått mye erfaring med kommunikasjon i større team og i å ta hensyn til hvordan organisasjoner og omgivelser også må endres for å lykkes med innføring av ny teknologi. Hun har jobbet med hvordan nye løsninger kan passe inn i eksisterende hverdager og har også vært med på prosjekter hvor brukermedvirkning er lovpålagt.

Som tidligere gründer og styremedlem har Hanne erfaring med å bygge opp forretningsmodeller og å analysere disse. Hun har også med seg erfaring som avdelingsleder for Inventas i Stavanger og med strategiarbeid for Inventas nasjonalt.

Dette gjør at Hanne har med seg en god verktøykasse av praktiske eksempler og øvelser som blir er en del av faget Forretningsdesign og utvikling som kan tas som en del av Master i transformasjon og nyskaping (MTN).

– Det har vært utrolig kjekt å være med på å skape en ny og unik master basert på ledelse og designtenking. Jeg gleder meg til å gå i gang sammen med kursdeltakerne i å løse utfordringene vi står i som region. Jeg håper at vi sammen virkelig skal få til å gjøre en forskjell, sier Ersdal.

Kontaktpersoner

Seniorrådgiver
51833728
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning
Førstekonsulent
51831501
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning