Hopp til hovedinnhold

– Et tettere samarbeid mellom skolen og lærerutdanningene kan gjøre lærerstudenter bedre forberedt

Mange unge lærere slutter i jobben i løpet av de første fem årene i yrket. Lærerutdanningen må inneholde mer praksis, og lederne må følge opp de unge lærerne godt, mener skolefolk.

Publisert: Endret:

Læring for livet oversiktsbilde i studio med fire deltakere
I Læring for livet møttes (f.v.) Trond Rekstad, David Swan, programleder Kristin Vestrheim Cranner og Nina Helgevold. Også Simen Spurkland deltok i sendingen.

– Hvis nyutdannede lærere kommer ut i yrket etter en femårig mastergrad, men fortsatt ikke er forberedt på livet i skolen, har vi spilt fallitt, mener Trond Rekstad. 
Han er utviklingsleder i Jærskulen, som består av skolene i fire kommuner på Jæren. Rekstad deltok nylig i Universitetet i Stavangers tv-sending «Læring for livet», hvor lærerflukt var tema. Og budskapet fra både Rekstad og de øvrige deltakerne i programmet er tydelig: Studentene må få enda mer praksis i utdanningsløpet, og skoleledelsen må ta aktive grep for å gi ferske lærere en god start på karrieren.  

Se sendingen nederst i saken.

Lærerflukt er et problem  

Det er stort behov for flere kvalifiserte lærere i Norge, men en utfordring er at mange nyutdannede lærere forlater yrket. Rundt 16 prosent av lærere slutter i skolen fem år etter endt utdanning, viser en rapport. Det er ikke så rart, mener David Swan, som begynte å jobbe i skolen i 2017 etter å ha studert ved Universitetet i Stavanger. 

– Jeg sørget for å jobbe i skolen da jeg var student. Jeg tror det gjorde meg mer forberedt på hva som ventet, enn hva mange andre opplever. For selv om vi var i praksis, var det mange ting vi aldri var innom der, som foreldremøter, individuelle opplæringsplaner for elever med særskilte behov, utviklingssamtaler og så videre, sier Swan. 

– Tok lang tid før jeg følte meg profesjonell 

Simen Spurkland er mangeårig lærer, og har skrevet boken Notatet - fra flau til profesjonell lærer. I programmet forteller han hvordan det tok mange år i yrket før han følte seg som en profesjonell og stolt lærer.   

– Jeg skulle ønske jeg hadde stått mer i den virkeligheten jeg kom ut i. Jeg ble godt møtt i skolen, men praksisperioden da jeg studerte ble for langt unna det heseblesende travle som livet i klasserommet er.  

Spurkland mener lærerutdanningene bør se til politi- og medisinutdanningene når det gjelder praksis.  

– I andreåret på politiutdanningen er studentene ute som betjenter. Legene har sin turnusordning. På samme måte burde lærere fått jobbet over en lengre periode som en reell ressurs i skolen, og så tatt denne erfaringen med seg tilbake til studiet.  

Ledelsen må på banen 

Det er alvorlig at lærere har høy risiko for å bli utbrente, påpeker Rekstad. 

–  Mange lærere sier at mangelen på tid og følelsen av å ikke strekke til overfor de elevene som trenger noe ekstra. Disse utfordringene må skoleledere ta på alvor. Ledere må møte lærerne der de er i livet.    

Han foreslår blant annet fleksibilitet på klassetrinnene, slik at de nyutdannede lærerne får hjelp av mer erfarne kollegaer når det er noe de ikke har kompetanse til selv.  

– Og kanskje må man lempe på arbeidsbelastningen til de nyansatte når det er mulig, sier han. 

Forsker: Utdanningen kan ikke favne alt 

Nina Helgevold er forsker og jobber på lærerutdanningen ved UiS. Hun forklarer at det er vanskelig å forberede studentene på alt de vil møte i læreryrket, fordi jobben er så kompleks. 
 
– Hvis man skal forberede lærere på absolutt alt de skal møte i yrket, må de studere i 11 år, ifølge en studie. Jeg mener at vi må være mer oppmerksomme på at utdanningen er en kvalifisering til å gå inn i yrket, sier hun.  

Men også Helgevold er enig i at praksis er sentralt for å utdanne lærere. 

– Samarbeidet mellom utdanningen og skolen må bli tettere. Det jobber vi med, og det har skjedd mye de siste årene. Men vi har fortsatt en vei å gå.  

Se sendingen:

Læring for livet

I Læring for livet setter vi søkelys på aktuelle tema innenfor barnehage- og skolefeltet. Forskere, fagpersoner og praksisutøvere møtes til faglige samtaler om aktuelle tema. Se alle sendingene her!

Læring for livet

Kontaktpersoner

Professor
51833605
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Rådgiver
51831410
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH