– Et tettere samarbeid mellom skolen og lærerutdanningene kan gjøre lærerstudenter bedre forberedt

Mange unge lærere slutter i jobben i løpet av de første fem årene i yrket. Lærerutdanningen må inneholde mer praksis, og lederne må følge opp de unge lærerne godt, mener skolefolk.

Published Sist oppdatert

Læring for livet oversiktsbilde i studio med fire deltakere
I Læring for livet møttes (f.v.) Trond Rekstad, David Swan, programleder Kristin Vestrheim Cranner og Nina Helgevold. Også Simen Spurkland deltok i sendingen.

– Hvis nyutdannede lærere kommer ut i yrket etter en femårig mastergrad, men fortsatt ikke er forberedt på livet i skolen, har vi spilt fallitt, mener Trond Rekstad. 
Han er utviklingsleder i Jærskulen, som består av skolene i fire kommuner på Jæren. Rekstad deltok nylig i Universitetet i Stavangers tv-sending «Læring for livet», hvor lærerflukt var tema. Og budskapet fra både Rekstad og de øvrige deltakerne i programmet er tydelig: Studentene må få enda mer praksis i utdanningsløpet, og skoleledelsen må ta aktive grep for å gi ferske lærere en god start på karrieren.  

Se sendingen nederst i saken.

Lærerflukt er et problem  

Det er stort behov for flere kvalifiserte lærere i Norge, men en utfordring er at mange nyutdannede lærere forlater yrket. Rundt 16 prosent av lærere slutter i skolen fem år etter endt utdanning, viser en rapport. Det er ikke så rart, mener David Swan, som begynte å jobbe i skolen i 2017 etter å ha studert ved Universitetet i Stavanger. 

– Jeg sørget for å jobbe i skolen da jeg var student. Jeg tror det gjorde meg mer forberedt på hva som ventet, enn hva mange andre opplever. For selv om vi var i praksis, var det mange ting vi aldri var innom der, som foreldremøter, individuelle opplæringsplaner for elever med særskilte behov, utviklingssamtaler og så videre, sier Swan. 

– Tok lang tid før jeg følte meg profesjonell 

Simen Spurkland er mangeårig lærer, og har skrevet boken Notatet - fra flau til profesjonell lærer. I programmet forteller han hvordan det tok mange år i yrket før han følte seg som en profesjonell og stolt lærer.   

– Jeg skulle ønske jeg hadde stått mer i den virkeligheten jeg kom ut i. Jeg ble godt møtt i skolen, men praksisperioden da jeg studerte ble for langt unna det heseblesende travle som livet i klasserommet er.  

Spurkland mener lærerutdanningene bør se til politi- og medisinutdanningene når det gjelder praksis.  

– I andreåret på politiutdanningen er studentene ute som betjenter. Legene har sin turnusordning. På samme måte burde lærere fått jobbet over en lengre periode som en reell ressurs i skolen, og så tatt denne erfaringen med seg tilbake til studiet.  

Ledelsen må på banen 

Det er alvorlig at lærere har høy risiko for å bli utbrente, påpeker Rekstad. 

–  Mange lærere sier at mangelen på tid og følelsen av å ikke strekke til overfor de elevene som trenger noe ekstra. Disse utfordringene må skoleledere ta på alvor. Ledere må møte lærerne der de er i livet.    

Han foreslår blant annet fleksibilitet på klassetrinnene, slik at de nyutdannede lærerne får hjelp av mer erfarne kollegaer når det er noe de ikke har kompetanse til selv.  

– Og kanskje må man lempe på arbeidsbelastningen til de nyansatte når det er mulig, sier han. 

Forsker: Utdanningen kan ikke favne alt 

Nina Helgevold er forsker og jobber på lærerutdanningen ved UiS. Hun forklarer at det er vanskelig å forberede studentene på alt de vil møte i læreryrket, fordi jobben er så kompleks. 
 
– Hvis man skal forberede lærere på absolutt alt de skal møte i yrket, må de studere i 11 år, ifølge en studie. Jeg mener at vi må være mer oppmerksomme på at utdanningen er en kvalifisering til å gå inn i yrket, sier hun.  

Men også Helgevold er enig i at praksis er sentralt for å utdanne lærere. 

– Samarbeidet mellom utdanningen og skolen må bli tettere. Det jobber vi med, og det har skjedd mye de siste årene. Men vi har fortsatt en vei å gå.  

Se sendingen:

Læring for livet

I Læring for livet setter vi søkelys på aktuelle tema innenfor barnehage- og skolefeltet. Forskere, fagpersoner og praksisutøvere møtes til faglige samtaler om aktuelle tema. Se alle sendingene her!

Læring for livet

Kontaktpersoner

Professor i pedagogikk
51833605
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Studiekoordinator
51831410
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH