Hopp til hovedinnhold

Semesterstart på campus Bjergsted

Her finner du alt om semesterstart, fadder, åpningsseremoni og mye mer!

Publisert: Endret:
Studenter på campus Bjergsted

Kjære studenter ved Fakultet for utøvende kunstfag

Det er en stor glede for oss å ønske både nye og allerede aktive studenter velkommen til semesterstart 2021.

En ekstra velkomsthilsen til deg som er helt ny;  Vi håper at du vil finne deg vel til rette som student her hos oss. Sammen med engasjerte og aktive studenter vil vi gjøre vårt aller beste for at du skal ha glede og utbytte av studiet og studietiden her.  Velkommen skal du være, til Universitetet i Stavanger (UiS) og Fakultet for utøvende kunstfag (UK).  

Åpning av studieåret 2021/2022 

Universitetet i Stavanger starter høstsemesteret i uke 33. Semesteret åpnes med en høytidelig og uformell åpningsseremoni for alle studenter mandag 16. august kl. 12.00 på campus Ullandhaug. Etter åpningsseremonien går startskuddet for årets fadderfestival

Tirsdag 17. august arrangerer fakultetet en egen åpningsseremoni i Kuppelhallen med påfølgende gratis lunsj ute i parken på campus Bjergsted. Les mer her.

Obligatoriske informasjonsmøter for alle studenter

Det arrangeres informasjonsmøter for hvert studieprogram gjennom hele uke 33 på campus Bjergsted. Møtene er obligatoriske, og er for både nye og allerede aktive studenter. Program for uke 33 finner du her.

Semesterregistrering

Frist for semesterregistrering er 1. september, men vi anbefaler at du semesterregistrerer deg før semesterstartsuken slik at du får tilgang til e-post, canvas, internett, timeplan og øvrige studentsystemer. 

Det vil ikke være mulig å semesterregistrere seg før nye studieretter er overført til StudentWeb. Overføringen vil skje i løpet av den første uken i august.

Vel møtt til semesterstart!

Åpningsseremoni

ved Fakultet for utøvende kunstfag

Program for uke 33

Informasjonsmøter

Fadderfestivalen 2021

Påmelding og program

Sjekkliste for nye studenter

Semesterregistrering, studentbetaling m.m.

Fakultetets studentnettside

Åpningstider, timeplan øvingsrom m.m.

UiS studentnettside

student.uis.no

Vil korona påvirke min studiehverdag?

Vi har egne smittevernstiltak ved Fakultet for utøvende kunstfag.

koronavirus illustrasjon

Høsten vil bli preget av nasjonale smittevernregler med de tilpasninger som blir naturlig for å ivareta de til enhver tid gjeldende smittevernhensyn. Vi planlegger undervisning ved UK med en kombinasjon av fysisk og digital undervisning.

Ved UK vil vi i utgangspunktet prioritere våre nye studenter, slik at de får en god start på studiene, men vi planlegger for at ALLE våre studenter skal ha mesteparten av undervisningen sin på campus, så forbered deg på en høst med en kombinasjon av digital undervisning, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Vi vil understreke at de alminnelige smittevernreglene sannsynligvis vil gjelde i lang tid fremover (dvs. 1 meters avstand). Arrangement som krever store ansamlinger må nok fremdeles unngås, og det blir lite trolig forelesninger i tettpakkede auditorier. Vi jobber med å finne ut hvor store grupper som kan samles i ulike arealer og planlegger timeplanene ut ifra dette. Dette er et omfattende og tidkrevende arbeid, og vi må i tillegg være beredt på at smittevernreglene kan endres underveis.

Følg med på fakultetets studentsider som fortløpende blir oppdatert vedrørende smitteverntiltak.

Vi anbefaler også at du holder deg oppdatert på informasjon som kommer fra Utenriksdepartementet om reiseråd.

Tilgang til bygg og øvingslokaler 

For å få tilgang til skolens lokaler i Bjergstedparken må man bruke nøkkel og chip

Dronebilde campus Bjergsted

For å få tilgang til skolens lokaler i Bjergstedparken må man bruke nøkkel og chip som en får utlevert mot et depositum på 500 NOK. Depositumet må betales med norsk bankkort i fakultetsekspedisjonen. Nye studenter kan få utlevert nøkkel og brikke fra og med uke 33. 

Ekspedisjonen holder vanligvis åpent fra 10.00 – 14.00 mandag, onsdag og fredag. I uke 33 har vi utvidede åpningstider. Stengt i lunsjen mellom 11.30 – 12.00.

Telefon sentralbord: +47 51 83 40 00 E-post: bjergsted@uis.no

Kurs på Voss i uke 36

Dersom smittesituasjonen tilsier det, vil alle studenter som er tatt opp til 1. klasse bachelor i klassisk, jazz og dirigering reise til Ole Bull Akademiet på Voss for kurs i norsk folkemusikk/folkedans i uke 36.

Studentkurs

Universitetet dekker utgifter til felles reise, mat og opphold. Kurset er obligatorisk. Mer informasjon blir gitt under informasjonsmøtene i uke 33. 

NB! Har du allerede gjennomført kurset på Voss i regi av annet høyere utdanningssted, så ber vi deg ta kontakt med oss snarest for søknad om fritak: musikk-dans@uis.no

Mer informasjon om Fakultet for utøvende kunstfag