Studier ved Fakultet for utøvende kunstfag

På Fakultet for utøvende kunstfag i Bjergsted utdanner vi musikere, dirigenter, dansere, instrumentalpedagoger, dansepedagoger og kulturarbeidere. Vi ønsker deg velkommen som søker!

Published Endret
Nyttige lenker
Søknadsfrister

Søknadsweb åpner 1. november for alle våre studier Unntak: Årsstudium i musikkopplæring 15. desember: Søknadsfrist for Bachelor i dans og studier i utøvende musikk: Årsstudium-, Bachelor-, Videreutdanning-, Master- og Postgraduate Diploma i utøvende musikk 1. mars: Søknadsfrist for PPU i utøvende og skapende kunstfag, Musikkproduksjon og opptaksteknikk, og alle digitale studium 15. april Søknadsfrist for Årsstudium i musikkopplæring. Studiet søkes fra 1. februar via Samordna opptak 15. mai: Søknadsfrist for sekundæropptak. Åpnes for søknad 15. april, dersom ledige studieplasser

Tidligere studentrådsleder og sangstudent Aurora Maria Øvrelid Pambianchi viser fram campus Bjergsted i vakre Bjergsted kulturpark.

Hvilke studier utlyses nordisk, og hvilke utlyses internasjonalt?

Studier utlyst innenfor Norden, via lokalt opptak:

 • Bachelor i dans (180 stp)
 • Årsstudium i utøvende musikk (60 stp)
 • Bachelor i utøvende musikk (240 stp)
 • Videreutdanning i utøvende musikk (60 stp)
 • Master i utøvende musikk, heltid og deltid (120 stp)
 • Postgraduate Diploma i utøvende musikk (60 stp)
 • Musikkproduksjon og opptaksteknikk (60 stp)
 • PPU i utøvende og skapende kunstfag (60 stp)
 • ConductIT (30 stp)
 • Digitale dirigentstudier, kor og korps (30 stp)
 • Digitale skolekorpsstudier (30 stp)
 • DigJazz - Digitale jazzstudier (30 stp)

Studium utlyst innenfor Norden, via Samordna opptak:

 • Årsstudium i musikkopplæring (60 stp)

Studier utlyst internasjonalt, via lokalt opptak.
Merk! Studiene har engelsk som undervisningsspråk!

 • Bachelor i dans (180 stp)
 • Videreutdanning i utøvende musikk (60 stp)
 • Master i utøvende musikk (120 stp)
 • Postgraduate Diploma i utøvende musikk (60 stp)
 • Musikkproduksjon og opptaksteknikk (60 stp)
 • ConductIT (30 stp)

Utfyllende informasjon om opptakskrav til hvert studium finnes i studieprogramartiklene.

Aktuelt om studier, søking og opptak

Teori og gehør prøve

Søkere til Bachelor i utøvende musikk må avlegge en prøve i teori og gehør som en del av opptaksprøven.

Bekreftelse på statsborgerskap

Fra 2023 skal alle søkere laste opp gyldig pass eller nasjonalt ID-kort som viser statsborgerskapet på grunn av innførin...

Utøvende gradsstudier i musikk og dans

Utøvende 1- årige studier i musikk

1- årige studier - 60 studiepoeng

Årsstudium i musikkopplæring

Utlyses fra 1. februar 2024 via Samordna opptak

Digitale studier - 30 studiepoeng

Du er kanskje også interessert i...

Konserter og forestillinger

Fakultet for utøvende kunstfag

Kunstnerisk utviklingsarbeid

Fakultet for utøvende kunstfag