Studier ved Fakultet for utøvende kunstfag

På Fakultet for utøvende kunstfag i Bjergsted utdanner vi musikere, dirigenter, dansere, instrumentalpedagoger, dansepedagoger og kulturarbeidere. Vi ønsker deg velkommen som søker!

Published Endret
Studieinfo
Kontakt oss

Har du spørsmål knyttet til vårt studietilbud, søknad eller opptak? Send oss gjerne en e-post på musikk-dans@uis.no.

Søknadsweb og søknadsfrister

15. desember: Bachelor i dans og alle våre utøvende studier i musikk: Årsstudium-, Bachelor-, Videreutdanning-, Master- og Postgraduate Diploma i utøvende musikk 1. mars: PPU i utøvende og skapende kunstfag, Musikkproduksjon og opptaksteknikk, og alle digitale studium 15. mai: Sekundæropptak - dersom ledige studieplasser

Tidligere studentrådsleder og sangstudent Aurora Maria Øvrelid Pambianchi viser fram campus Bjergsted i vakre Bjergsted kulturpark.

Aktuelt om studier, søking og opptak

Teori og gehør prøve

Søkere til Bachelor i utøvende musikk må avlegge en prøve i teori og gehør som en del av opptaksprøven.

Bekreftelse på statsborgerskap

Fra 2023 skal alle søkere laste opp gyldig pass eller nasjonalt ID-kort som viser statsborgerskapet på grunn av innførin...

Nyttig info til deg som har søkt sekundæropptak til Fakultet for utøvende kunstfag, UiS

Søknadsfristen til sekundæropptaket til Fakultet for utøvende kunstfag (UK) til studieåret 2023/2024 gikk ut 15. mai 202...

Utøvende gradsstudier i musikk og dans

Utøvende 1- årige studier i musikk

1- årige studier - 60 studiepoeng

Digitale studier - 30 studiepoeng

Du er kanskje også interessert i...

Konserter og forestillinger

Fakultet for utøvende kunstfag

Kunstnerisk utviklingsarbeid

Fakultet for utøvende kunstfag