Med blikk for språk i barnehagehverdagen

En av barnehagens viktige, men utfordrende oppgaver er å sørge for at hvert enkelt barn få god språklig støtte, og utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter. Men hvordan gjør vi det?

Published Sist oppdatert

Alle barn har en språkhverdag som er ulik andres, og det er derfor stor språklig variasjon i barnehagen. En av barnehagens viktige, men utfordrende oppgaver er å sørge for at hvert enkelt barn få god språklig støtte, og utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter (Rammeplanen, 2017. s. 44). Men hvordan gjør vi det? God språklig støtte handler om å møte barna der de er, og gjennom bevissthet om språklig mangfold kan barnehagen bidra til språklig vekst og – progresjon for alle barn.

Bevissthet om språklig mangfold innebærer å ha et blikk for språk, ta i bruk barns språklige erfaringer og legge til rette for språklig deltakelse som en drivkraft for språkutvikling.

Å ha blikk for språk er noe ganske annet enn å bare se. “Listen with your eyes, listen with your ears”, synger vi i barnesangen (I can sing a rainbow,  av Arthur Hamilton). Når vi lytter med øynene og ørene kan vi legge merke til valører som vi ellers ikke ville ha reflektert over. Hvorfor blir ikke Frida værende i lek over tid? Og hvorfor leker hun for det meste alene? Når vi har kunnskap om barns språk og språkerfaringer kan vi lettere legge til rette for en rik språkhverdag for alle barn i barnehagen; de yngste og de eldste, gutter og jenter, en- og flerspråklige, og barn med språkvansker.

Det er nettopp det Språkløyper-pakken Språkhverdag handler om.

av Elisabeth Brekke Stangeland, førsteamanuensis ved Lesesenteret