COVCOM - Å bekjempe en pandemi ved å oversette vitenskap

Målet med studien COVCOM er å utvikle effektiv, evidensbasert videokommunikasjon for å formidle kompleks men viktig helseinformasjon om smittsomme sykdommer og pandemier.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
COVCOM

Forskningsprosjekt støttet av Forskningsrådets ekstraordinære program for korona-forskning for 2020-2022.

Prosjektleder

Jo Røislien

Logo COVCOM Fighting a pandemic through translating science.

En smittsom sykdom er en spesiell type helseutfordring med sitt potensiale for rask vekst i antallet sykdomstilfeller. Når man har med slik potensiell eksponentiell vekst i sykdomsspredning å gjøre kan det gjerne være slik at dersom et pålagt samfunnstiltak ikke føles drastisk er det allerede være for sent. Dette får store konsekvenser for folkehelsekommunikasjonen. Å få til holdningsendring og tilsvarende aksept for strenge samfunnstiltak krever at komplisert helsevitenskap forklares på en slik måte at også ikke-eksperter raskt kan forstå. Hvordan man skal gå frem for å lykkes med dette er i stor grad ukjent. Etter hvert som folks medievaner har endret seg har video blitt stadig vanligere, og utgjør nesten 80% av all internettrafikk. Likevel er det ikke kjent hvordan man effektivt kan bruke video til formidling av kompleks helsevitenskap.

Målet med studien COVCOM er å utvikle effektiv, evidensbasert videokommunikasjon for å formidle kompleks men viktig helseinformasjon om smittsomme sykdommer og pandemier. Studien tar utgangspunkt i spredningen av COVID-19, for å med det lære og forberede samfunnet på og å håndtere også fremtidige pandemier. Å utvikle effektiv vitenskapskommunikasjon krever tverrfaglig samarbeid, og prosjektet vil samle helsepersonell og helseforskere, psykologer, statistikere, folk fra kreative bransjer og profesjonelle kommunikatører. Studiepopulasjonen vil inkludere representanter fra både den generelle befolkningen og beslutningstakere, som del av en helhetlig tilnærming til hvordan helserelatert risiko forstås og kommuniseres på alle nivåer. Den generelle befolkningen er en heterogen gruppe, og det er ikke å forvente at man finner én løsning som passer til alle.

Samarbeidspartnere

Prosjektet er forankret ved forskningssenteret SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten ved UiS, i samarbeid med Stavanger universitetssjukehus, Stiftelsen Norsk Luftambulanse, NTNU, University of Leeds og Universiteit Leiden.

Academic journal articles

Exponential growth bias of infectious diseases: a systematic review protocol
Siv Hilde Berg, Daniel Adrian Lungu, Kolbjørn Brønnick, Stig Harthug, Jo Røislien. JMIR Preprints25/02/2022:37441

Comprehending and Acting on Pandemic Health Risk Information Differently: A Qualitative Study Using the Mental Models’ Approach
Siv Hilde Berg, Marie Therese Shortt, Henriette Thune, Jo Røislien, Jane K. O’Hara, Daniel Adrian Lungu, Siri Wiig. Prescreen BMC Public Health. 2021 Oct 15 doi: 10.21203/rs.3.rs-952613/v1

Exploring health experts’ and creative communicators’ focus in pandemic video communication: A qualitative study
Marie Therese Shortt, Siv Hilde Berg, Siri Wiig, Daniel Adrian Lungu, Ionica Smeets, Henriette Thune and Jo Røislien. Front. Commun. 30 May 2022;  7:886768. doi: 10.3389/fcomm.2022.886768ABSTRACT

Creating Effective, Evidence-Based Video Communication of Public Health Science (COVCOM Study): Protocol for a Sequential Mixed Methods Effect Study
Jo Røislien, Jane O’Hara, Ionica Smeets, Kolbjørn Brønnick, Siv Hilde Berg, Marie Therese Shortt, Daniel Adrian Lungu, Henriette Thune, Siri Wiig. JMIR Res Protoc. 2022 Mar 11;11(3):e34275. doi: 10.2196/34275ABSTRACT

The role of recipients’ characteristics in health video communication outcomes: a scoping review
Daniel Adrian Lungu, Jo Røislien, Siri Wiig, Marie Therese Shortt, Francesca Ferrè, Siv Hilde Berg, Henriette Thune, Kolbjørn Kallesten Brønnick. J Med Internet Res. 2021 Dec 30;23(12):e30962. doi: 10.2196/30962ABSTRACT

Shortcomings in public health authorities’ videos on COVID-19: limited reach and a creative gap
Marie Therese Shortt, Ionica Smeets, Siri Wiig, Siv Hilde Berg, Daniel Adrian Lungu, Henriette Thune, Jo Røislien. Front. Commun., 23 December 2021 doi: 10.3389/fcomm.2021.764220ABSTRACT

Health authorities’ health risk communication with the public during pandemics: a rapid scoping review.
Berg SH, O’Hara JK, Shortt MT, Thune H, Brønnick KK, Lungu DA, Røislien J, Wiig S. BMC Public Health. 2021 Jul 15;21(1):1401. doi: 10.1186/s12889-021-11468-3.ABSTRACT

Media and popular science contributions

07.09.2022: UiS: Science communication needs creativity (in Norwegian)

12.08.2022: KOM24: The study by Røislien gives a wrong picture of our videos, say NIPH (in Norwegian)

12.08.2022: KOM24: People choose YouTube-videos about Covid-19 rather than those by WHO: – Could get scary (in Norwegian)

02.06.2022: NRK P2 Ekko: Jo Røislien discusses the COVCOM project on the radio (at: 1:10:45, in Norwegian)

02.06.2022: Kommunikasjonsforeningen: Science communication needs creativity, by Jo Røislien and Marie Therese Shortt (in Norwegian)

24.08.2021: UiS: Science Communication – A Balancing Act (in Norwegian)

22.08.2021: Aftenposten: Science communication that works, by Jo Røislien and Siv Hilde Berg (in Norwegian)

27.07.2021: NRK Radio P1: Jo Røislien discusses health research and health communication (in Norwegian)

11.07.2021: Morgenbladet: The pandemic has given science communication a new place in society, by Hanne Røislien (in Norwegian)

19.06.2021: NRK Radio: Jo Røislien presents COVCOM project (at 48:30min, in Norwegian)

29.10.2020: University of Stavanger: Principal at UiS endorses COVCOM in annual speech (at 15 mins, in Norwegian)

16.06.2020: DNX Studio Podcast: Interview with Jo Røislien (Norwegian only)

22.05.2020: UiS: 7 postdoctoral positions related to pandemic risk and science communication (Research Council of Norway call for proposals link)

16.05.2020: Kreativt Forum: Research in Science Communication during a time of crisis (in Norwegian)

13.05.2020: Rogalands Avis: UiS celebrating after being awarded funding (in Norwegian)

07.05.2020: Forskerforum: Covid-19 projects awarded millions from the Research Council of Norway (in Norwegian)

26.03.2020: Radio NRK: Jo Røislien – Når skal vi få leve som normalt igjen? (in Norwegian)

21.03.2020: Radio NRK: Henriette Thune on interdisciplinary research in communication during COVID-19 pandemic (in Norwegian) – PART 1

21.03.2020: Radio NRK: Henriette Thune on interdisciplinary research in communication during COVID-19 pandemic (in Norwegian) – PART 2

21.03.2020: Radio NRK: Henriette Thune on interdisciplinary research in communication during COVID-19 pandemic (in Norwegian) – PART 3

Prosjektleder

Professor i medisinsk statistikk
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi

Tilbake til SHARE