- En styrke når et helt kollegium sammen tar praksislærerutdanningen

En av Universitetsskolesatsingens nye praksislærere forteller om utdanningen og hva neste steg i prosjektet blir.

Published Sist oppdatert
Matematikkgruppen ved eksaminasjon for praksislærerutdannelse ved Lunde skole, september 2020.
Algebra er som å lære et nytt språk, sier Margrethe Saua Madsen (til venstre) som har møtt både utfordringer og læringsglede hos elevene under praksislærerutdannelsen.

-Å tenke som en praksisveileder og det å drive med litt "forskning" i skolehverdagen var både spennende og utfordrende tidsmessig, sier Margrethe Saua Madsen.

Hun er en av lærerne fra Lunde universitetsskole som har deltatt i den skolebaserte praksislærerutdannelsen og som nå er ferdig utdannet praksislærer. Utdanningen som startet i fjor høst skulle etter planen vært ferdig til sommeren, men pga. covid-19 ble den muntlige presentasjon av oppgaven utsatt til oppstart av skoleåret 20/21.

-Det har vært en spennende periode hvor vi har hatt skolen som base. Alle samlinger og forelesninger har foregått på Lunde skole, noe som har vært en stor fordel i vår travle lærerhverdag, sier Margrethe.

Hun forteller at de var en gruppe lærere som hadde lyst å ta for seg matematikk. Etter en del forelesninger fant gruppen ut at det var algebra som føltes mest interessant å fordype seg i. Flere i lærergruppen hadde erfaringer med at algebra er et utfordrende tema for elevgruppen og valgte derfor just det. 

Gruppen fikk tildelt en veileder, professor Raymond Bjuland fra IGIS på Universitetet i Stavanger.

-Han inspirerte oss til en god innfallsvinkel til oppgaven vår, sier Margrethe.

Nye måter å tenke på

Margrethe ser en tydelig fordel med det samarbeidet som utdanningen innebærer.

-Delingskultur er nyttig. Å dele både metode og erfaring mellom kolleger for etterpå å reflektere rundt prosessen forbedrer arbeidet, sier Margrethe.

Hun forteller at nye tenkemåter og felles refleksjon bidro til gode resultater og opplevelser for både lærere og elever.

-Det som var mest utviklende og givende med utdanningen var selve prosessen med oppgaven og fordypningen vår. Da fikk vi dratt inn flere elementer fra forelesninger og samlinger som vi hadde hatt gjennom høsten og våren.

Forskning på egen praksis

Gjennom oppgaveskriving og innsamling av empiri fikk lærergruppene både tid og anledning til å diskutere, predikere, observere og analysere egne funn. I oppgaven fantes også rom for å se temaet i lys av veilederrollen og hvordan lærerne kan bruke det rent praktisk i jobben som ligger foran dem som praksislærere.

-Å få forske på egen praksis var veldig givende! sier Margrethe.

Neste steg blir å ta imot praksisstudenter på skolen og innta sine nye roller som veiledere. 

-Vi ser på det som en stor fordel at vi har gjennomført denne utdanningen som et kollegium her på Lunde. Det vil gi oss en styrke når majoriteten er veiledere og vi kan jobbe mer i team i møte med studenter. Det vil gi oss en styrke som praksisskole og praksislærere og forhåpentligvis også for studenter som kommer til oss. 

Tekst: Elina Borg Björnström

Lær mer om universitetsskolene

Universitetslektor i pedagogikk/spesialpedagogikk
51834084
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Rådgiver
51831109
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH