Fagbok: Les for meg, pliiis! Om barn, litteratur og språk

Barns møte med tekst har stor verdi. Leseaktiviteter, som høytlesning og samtaler rundt tekst gir opplevelser og glede. Dessuten er leseaktiviteter språkstimulerende.

Publisert Sist oppdatert

Bokforside: Illustrert med bilde av jente på trehjulssykkel sykler ned rampe.

Mange av tekstene i Les for meg, pliiis! bygger på erfaringer fra det treårige utviklingsprosjektet BOKTRAS (august 2005–september 2008). Hovedmålet for prosjektet har vært å etablere en levedyktig kultur for lesing i et utvalg barnehager.

Barnehageansatte og bibliotekarer som satser på møter mellom bøker og barn vet hvilke verdier som ligger i disse møtene, men ikke alle barn kommer til biblioteket. Da er det et godt alternativ å ta bøkene med til barna. I BOKTRAS har bibliotekenes samlinger og kompetanse blitt lettere tilgjengelig for flere. Bibliotekene har i nært samarbeid med Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, Lesesenteret, ved Universitetet i Stavanger, bidratt med sin kunnskap om barnelitteratur og formidling både til personale og foreldre i et utvalg barnehager, i tillegg til et tilbud direkte til barna.

Erfaringene fra BOKTRAS er på alle måter verdifulle i det videre arbeid med å formidle bøker til barn i barnehagealder.

Du kan lese boka her.

Pris: Rapporten er gratis
ISBN: 978-82-8105-063-1

Bestilling:

Det er dessverre ikke flere igjen i papirformat.