Future Energy Hub – samarbeid

Hvordan samarbeide med Future Energy Hub?

Published Sist oppdatert

Aktivitetene i Future Energy Hub skal resultere i grønnere bygg og bydeler. Prosjektet kobler sammen spisskompetansen på energisystemer fra olje- & gassnæringer og morgendagens bygninger fra bygg & anleggs-bransjen, sammen med nasjonalt og globalt ledende forsknings- og utdannelsesmiljøer. Energiklyngen vil få vidtrekkende konsekvenser for verdiskaping og gi oss evne til å utvikle produkter og tjenester mot et globalt voksende fornybarmarked. Utvikling av grønnere bygg og bydeler representerer et aktivt hjemmemarked, og er viktig fordi trenden er at framtidens bygg i stadig større grad blir desentraliserte energiklynger.

Future Energy Hub fokuserer på distribuert fornybar energi og smart teknologi. Innenfor dette segmentet skal vi utfordre det velkjente og utforske det ukjente gjennom økt forskningsinnsats, økt labkapasitet og fokusert samarbeid mellom næringsliv og FoU. Dette skal resultere i et ledende multidisiplinært fagmiljø for studier og forskning. Samarbeidet med næringslivet skal akselerere utviklingen av morgendagens teknologi og tjenester innenfor distribuert fornybar energi og smartteknologi.

Samarbeidet med næringslivet og offentlig sektor er helt sentralt for at forskningen kommer ut til arbeidslivet og for å sikre at forskingen har relevans for arbeidslivet. Har du ideer til nye prosjekter, utdannings- og kompetansebehov, kontakt oss på futurenergyhub@uis.no

Eksempler på samarbeidsprosjekter: