Handelshøgskolen ved UiS og CIIP videre i konkurransen om å bli senter for fremragende forskning

CIIP – Centre for Innovation, Institutions and Policy skal se nærmere på hvordan teknologiske endringer og innovasjon endrer virksomheter og hvilke følger det får. UiS hadde denne gang sendt inn i alt seks søknader.

Published Sist oppdatert

Elise Ottesen Jensens hus, campus Ullandhaug.

CIIP ledes av professor Andrés Rodríguez-Pose og førsteamanuensis Marte C.W. Solheim.

Senter for fremragende forskning (SFF)-ordningen skal fremme langsiktig forskning som har et stort potensial for banebrytende resultater og er Forskingsrådets mest prestisjetunge utlysning.

Prorektor for forskning ved UiS, Merete Vadla Madland, gratulerer forskergruppen bak CIIP med å ha gått videre.

– Beinhard konkurranse

– Det er beinhard konkurranse om disse SFF-tildelingene. Det er derfor svært gledelig at UiS og CIIP har gått videre i konkurransen, sier prorektoren.

Marte C.W. Solheim er også svært fornøyd:

–  Dette var utrolig kjekke nyheter! Det står en enorm laginnsats bak - og vi er motiverte for å brette opp ermene for den neste fasen! forsikrer hun.

Konsekvenser

CIIP skal se nærmere på hvordan teknologiske endringer og innovasjon endrer aktiviteten, produksjonen og organiseringen i en virksomhet, og hvordan dette forårsaker økonomiske, sosiale og politiske utfordringer for enkeltpersoner, bedrifter og regioner i Europa og USA.

Målet er å identifisere driverne for denne type endringer og hvordan de medvirker til politiske føringer og tiltak som har konsekvenser for enkeltgrupper og samfunn og gir ulikhet mellom sosiale lag. De påvirker også institusjoners sjanser til å følge med i utviklingen og de mulighetene dette gir. Det gir seg også utslag i økt misnøye og mistro til det politiske systemet. Det medvirker i sin tur til økt popularitet for anti-demokratiske parti.

LES OGSÅ: To forskingsmiljø på Handelshøgskolen ved UiS søkjer om å bli Sentre for fremragende forskning (SFF)

Samarbeid

CIIP er et samarbeid mellom forskere på Handelshøgskolen ved UiS, London School of Economics, Utrecht University og University of Exeter.

LES OGSÅ: Senter for innovasjonsforsking, ein premissleverandør for praksis og politikk

Femte gang

Dette er femte gang Forskningsrådet velger ut slike fremragende sentre, og tredje gang UiS-forskere deltar med søknader. UiS har en gang tidligere gått videre i konkurransen, med forskningssenteret SHARE- Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten gikk videre i forrige runde.

De øvrige fem søknadene fra UiS  var Greenhouse Center for More-than-Human Studies, Centre for studies in adaptive capacity in healthcare – ADAPT som er knyttet til SHARE, ENACT- Centre for experimental field research on leadership enactment, Computational quark-matter laboratory og  Centre for Risk-Informed Policy – CRISP.

Se hvilke andre som gikk videre.