Hva er fidelitetssjekklisten, og hvem er den for?

Alle lærerne og coachene i tiltaksgruppen i INTERACT får tilgang til «Fidelitetssjekkliste». – Dette er en sjekkliste for lærerne og coachene, der de svarer på spørsmål om hvordan tiltaket forløper, sier Maren Stahl Lerang.

Published Sist oppdatert

Illustrasjonsbilde

Lærerne og coachene som er med i tiltaket i INTERACT-prosjektet blir bedt om å gi respons i etterkant av hver coaching-syklus. Denne responsen gir de ved å benytte seg av en egen innlogging på plattformen Iris Connect, der coach og lærer har en egen gruppe med direkte tilgang til Fidelitetssjekklisten. Det er NettOp UiS som har utviklet denne fidelitetssjekkliste i samarbeid med prosjektgruppen i INTERACT.

– Informasjonen fra lærerne og coachene er viktig for at vi skal kunne vurdere om tiltaket er gjennomført slik det var planlagt eller tenkt, sier postdoktor Maren Stahl Lerang ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger.

Viktig innsikt i prosessen

Det kan være mange grunner til at deler av intervensjonen ikke blir gjennomført etter planen. Samtidig understreker Stahl Lerang at Fidelitetssjekklisten ikke er en kontroll av om enkeltlærere og coachene har gjort det de skal eller det som var planlagt, men informasjonen er av betydning for å se den i sammenheng med effektene av INTERACT.

– Dataene som deltakerne bidrar med i Fidelitetssjekklisten vil gi oss innsikt i implementeringsprosessen, som vil kunne hjelpe oss å forstå de sterke og svake sidene ved tiltaket, sier hun.

7 ulike coaching-sykluser

Det er lagt opp til syv coaching-sykluser mellom lærer og coach i løpet av skoleåret 2022-2023. Hver syklus har et domene som er i fokus. Eksempelvis har syklus 1 fokus på domenet Emosjonell støtte som består av tre dimensjoner (Positivt klima, Lærersensitivitet og Verdsetting av elevenes perspektiver).

Domenene Emosjonell støtte, Klasseromsorganisering og utfallsdimensjonen Elevengasjement er viet én syklus hver, mens det er lagt opp til at Læringsstøtte skal være i fokus tre sykluser. Den syvende syklusen er valgfri, det betyr at lærer, med støtte fra coach bestemmer seg for hvilket domene eller utfallsdimensjon som det skal fokuseres på til den gjeldende syklusen.

De syv coaching-syklusene er innholdsmessig lagt opp så å si identisk for lærer- og coach-versjonen av Fidelitetssjekklisten. Likevel skal lærerne gjennomføre en sluttevaluering. Denne skal gjennomføres ca. tre uker etter den siste coaching-samtalen slik at lærerne har hatt mulighet til å øve mellom siste syklus og frem til utfylling, forklarer Stahl Lerang.

Tekst og foto: Maria Gilje Strand