Hopp til hovedinnhold

Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger

Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger driv forsking og utdanning innan økonomisk-administrative og juridiske fag.

Publisert: Endret:

Våre studium

Forsking

Handelshøgskolen ved UiS har eit ungt og dyktig forskingsmiljø innanfor økonomi, jus, innovasjon og administrasjon.

Hovedområde

Handelshøgskolens hovedområde for forsking:

  • Økonomi
  • Finans
  • Rettsvitskap
  • Organisasjon og leiing
  • Marknadsføring
  • Rekneskap og revisjon
Ekspertise

Økonomi: arbeidsmarknadsøkonomi, åtferdsøkonomi, miljø- og ressursøkonomi, oppdrettsrelatert forsking, olje- og energirelatert forsking. Finans: Applied finance Organisasjon og leiing: leierskap, produksjonsleiing, prosjektleiing, IT-leiing, strategi Marknadsføring: branding, forbrukaråtferd, Business to Business (B2B), distribusjonskanalar, Interorganizational Relationships, industrinettverk, sosiale nettverk

Prodekan for forsking

Prodekan for forsking ved Handelshøgskolen er Ragnar Tveterås.

Forskarskolen for økonomiske og administrative fag

Forskarskolen for økonomiske og administrative fag (ECOBA) utdannar forskarar som studerer korleis menneskjer og bedrifter fungerer og samhandlar i organisasjonar og marknader. Les meir om forskarskolen her.

Senter for innovasjonsforsking

Senter for innovasjonsforsking forskar på innovasjon som ei drivkraft for verdiskaping og velferdsutvikling innan global økonomi. Les meir på nettsida til senteret.

CIAM – Cluster on Industrial Asset Management

CIAM fokuserer på å gjere industriell produksjon meir kostnadseffektiv gjennom læring og innovasjon. Målet er å bidra til verdiskaping og redusert risiko for våre industrielle partnarar. Les meir på CIAMs nettsider.

Bruk av registerdata ved Handelshøgskolen

Handelshøgskolen ved UiS ønsker å informere potensielle deltakarar i våre forskingsprosjekt om kva registerdata er og bruken av desse. Les meir om Handelshøgskolens bruk av registerdata her.

Utvalde forskingsprosjekt

Resilient

Korleis auke trivsel og motivasjon hos ungdom?

Releasing the power of users

Korleis sikre brukarmedverknad i utviklinga av nye og innovative digitaliseringsløysingar i helse- og sosialsektoren

IPROCESS

Utvikling av nye konsept og metodar for fleksible og berekraftige matproduksjonsprosessar

Runin

Korleis kan universiteta bidra til vekst, innovasjon og regional utvikling?

Feedback and incentives

Korleis behalde motiverte tilsette? Prosjektside under utvikling.

Brukarinteresser og digitalisering i helse- og sosialsektoren

Involvering av brukarar i innovasjonsprosessen innanfor digital helse. Prosjektside under utvikling.

Coast-Benefit

Verdsetjing av natur- og friområde i samband med forvalting av kystsoner. Prosjektside under utvikling.

Kva skjer?

Pint of Science - Dog eat dog

Tor. 20.05.2021

19:30-21:30

Virtuelt arrangement

Disputas for Saeed Moghadam-Saman

Fre. 21.05.2021

10:00-14:00

Zoom

Semesteravslutning masterprogram HHUiS 2021

Tir. 15.06.2021

14:00-14:30

Digital arrangement

Offisiell semesteropning 2021

Man. 16.08.2021

12:00-13:00

Fadderområdet på Ullandhaug

Aktuelt

TD Veen gir 5 millioner til Handelshøgskolen ved UiS og Synapse Lab

Forskergruppen Synapse Lab utvikler tiltak for å styrke motivasjon og læring i utdanningen og i arbeidslivet. Nå støtter...

InGenious-programmet ved UiS søker studentassistent

Ønsker du spennende arbeidserfaring knyttet til innovasjon, entreprenørskap og bærekraft? Vi trenger en engasjert studen...

PhD course: Learn to conduct randomized experiments

UiS Business School offers the course Randomized controlled trials in the social sciences to PhD students during fall 20...

Studenter foreslår nye transportløsninger

Som pionerer på ECIU University kom studentene Arne Kragseth og Elisabeth Stene opp med en trippel-løsning for bedre mob...

Lyspæren Innovasjonshus søker 3 nye studentassistenter

Ønsker du en spennende arbeidserfaring knyttet til innovasjon, entreprenørskap og bærekraft? Vi trenger tre nye engasjer...

Bli studentassistent ved Handelshøgskolen!

Handelshøgskolen ved UiS er på jakt etter dyktige og motiverte studenter som ønsker å kombinere studiene med jobb høsten...

Outstanding Reviewer Award tildelt professor Kenneth H. Wathne

Professor Kenneth H. Wathne på Handelshøgskolen ved UiS er heidra med "Outstanding Reviewer Award 2020" av Journal of Ma...

Stor interesse for ny master i forretningsjus

Jusstudiene på Handelshøgskolen ved UiS gjør det skarpt i årets opptak. Bachelor i rettsvitenskap setter rekord og det n...

EFMD-akkreditering til masterprogrammet i økonomi og administrasjon

Handelshøgskolen ved UiS er første handelshøgskole i Noreg med akkrediteringa EFMD Programme Accreditation.

Bærekraftig vekst med flytende lukket oppdrett i sjø

350 personer deltok på webinaret "Bærekraftig vekst" den 20. april hvor forskningsrapporten "Bærekraftig vekst med lukke...

Hvordan har Covid-19 påvirket entreprenører og SMEs?

Professor Tatiana A. Iakovleva på Handelshøgskolen ved UiS deltar i et internasjonalt forskningsteam som blant annet har...

Bli kjend med masterstudiet i forretningsjus!

Sjå opptak frå infomøtet om det nye masterstudiet i forretningsjus.

Handelshøgskolen ved UiS i forskningstoppen

Handelshøgskolen ved UiS ligger nok en gang helt i toppen om man ser på forskningsproduksjon per vitenskapelig ansatt. K...

Hvordan samarbeider bedrifter og universitet?

Disputas: Utku Ali Riza Alpaydin har forsket på samarbeid mellom bedrifter og universiteter, sett fra bedriftenes perspe...

Startskudd etablering av master i rettsvitenskap ved UiS

Regjeringen åpner for at Universitetet i Stavanger kan etablere masterstudium i rettsvitenskap. Nå starter arbeidet med ...

Gledelig med rettsvitenskap og psykologi – fortsatt håp for medisinutdanning til UiS

I styringsmeldingen, som blir lagt fram for Stortinget i dag, foreslår regjeringen at monopolbestemmelsene for rettsvite...

– Lærte at ledelse er noe man gjør, ikke noe man er

Masterstudentene som tar kurset Leadership and Organisational Change har denne våren fått teste ut og utvikle egne leder...

Bli kjent med masterprogrammet i økonomi og administrasjon!

Tirsdag 23. februar holdt Handelshøgskolen ved UiS en presentasjon av masterstudiet i økonomi og administrasjon, og stud...

IKM Gruppen inngår avtale med UiS om videreutdanning for ledere

IKM har over mange år vist at det å satse på god fagkunnskap og ingeniørkompetanse er en nøkkelfaktor for å lykkes i ser...

UiS-forskere på rangeringer over verdens fremste forskere

Flere UiS-forskere er på to nye rangeringer som viser verdens to prosent mest siterte forskere relativt på sitt fagfelt ...

Gorm Kipperberg er ny professor i miljøøkonomi ved UiS

Gorm Kipperberg er tildelt opprykk til professor i miljøøkonomi på Handelshøgskolen ved UiS. Forskinga hans fokuserer på...

Digitalt bokbad om offentleg innovasjon

Forskarar ved Universitetet i Stavanger står bak tre bøker om innovasjon i offentleg sektor. Sjå dei presentera bøkene h...

– Du kommer til næringslivet med faglige kvalifikasjoner som er skreddersydd fra starten av

Nå kan du ta en mastergrad i forretningsjus ved Universitetet i Stavanger. Vi har snakket med forretningsadvokat Christi...

Kickstart på semesteret – 200 på digital samling for å lære om godt teamarbeid

Fredag 22. januar deltok over 200 førsteårsstudenter ved Handelshøgskolen ved UiS på et kickoff-arrangement i forbindels...

Digitalt verktøy som styrker elevenes tro på egne læringsmuligheter lansert

Det digitale verktøyet U-Say kan nå tas i bruk av alle videregående skoler i Norge. Handelshøgskolen ved UiS har deltatt...

Førsteamanuensis Hongyan Shi med artikkel i Harvard Business Review

Prestisjetunge Harvard Business Review har publisert artikkelen "Don’t Count on Free Trials to Win You Customers" av før...

Studenter hedret for beste bedriftsrapport

Martin Møller Hovda, Erling Garpestad, Håvard Aarrestad og Martin Stråbø ble tildelt beste bedriftsrapport i faget BØK10...

12 millioner til forskning på bærekraftig havbruk

Forskningsrådet gir Handelshøgskolen ved UiS støtte til forskning på bærekraftig havbruk. Prosjektet skal ledes av Ragna...

Internasjonal pris til Senter for innovasjonsforskning

Senter for innovasjonsforskning er tildelt prisen Regional Studies Institutional Ambassador Award 2020. Prisen gis til f...

Verdiskapingspotensiale og veikart for havbruk til havs

Ifølge en ny rapport ledet av professor Ragnar Tveterås på Handelshøgskolen ved UiS, kan det være mulig å øke produksjon...

Stavanger-forskere forklarer nobelprisene

Onsdag 9. desember kl. 19 kan du få prestasjonene bak årets nobelpriser på et sølvfat. Da vil forskere fra SUS og UiS fo...

To forskingsmiljø på Handelshøgskolen ved UiS søkjer om å bli Sentre for fremragende forskning (SFF)

Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger sendte nyleg inn to SFF-søknadar til Noregs Forskingsråd. SFF-ordninga er...

Ut i arbeidslivet for å teste teorien i praksis

Denne høsten har studentene i kurset “Economics of Motivation” fått prøve seg som konsulenter i ekte bedrifter. De fikk ...

– Det beste med jobben min er muligheten til å hjelpe ulike mennesker hver dag

Fam Skjæveland jobber studerte bachelor i rettsvitenskap på Handelshøgskolen ved UiS. Nå jobber hun som advokat Torstrup...

– Fundamentet for vår lokale levestandard svekkes

Næringslivet i Stavanger-regionen skiller seg ut med svært høy lønnsomhet og verdiskaping sammenlignet med andre byregio...

Handelshøgskolen ved UiS skal utdanne spesialister i forretningsjus

Høsten 2021 etablerer Handelshøgskolen ved UiS et masterstudium i forretningsjus. Studiet vil gi kandidatene spesialkomp...

Kick-off for studentene ved Handelshøgskolen

17. til 20. august arrangerte Handelshøgskolen ved UiS kick-off-uke for sine studenter. Over 400 studenter deltok, forde...

Setter prislapp på naturen

Hvilke miljøverdier går tapt for det norske samfunnet hvis jærstrendene eller Lofoten forringes? Det har Ana Faria Lopes...

Ruth Vihovde Strand tildelt HHUiS Alumniprisen 2020

Ruth Vihovde Strand er seksbarnsmoren som kombinerte økonomistudier med småbarnsliv, deltidsjobb og politisk lederverv. ...

Norway Summit – Grønn økonomi

Universitetet er partner med Norway Summit som arrangeres 13. oktober. Årets konferanse tar for seg grønn økonomi og ska...

Fakta om Handelshøgskolen ved UiS
Studentar

1250

Stipendiatar

17

Vitskapleg tilsette

91

Partnaruniversitet

40

Administrativt tilsette

15

Årlege vitskaplege publikasjonar

50

Arrangement

Konferansar og seminar i regi av Handelshøgskolen

OM OSS

Handelshøgskolen ved UiS

Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger (HH-UiS) blei etablert 1. januar 2011, men har ei uavbroten historie frå og med opprettinga av studium i økonomi og administrasjon i Stavanger ved Rogaland distriktshøgskole i 1969.

Vi har over 100 tilsette med høg fagleg kompetanse og gode nettverk med andre forskarar og forskingsinstitusjonar både nasjonalt og internasjonalt. Av desse er rundt 20 doktorgradsstipendiatar. Innanfor undervisning og forsking har vi nær kontakt med samfunns- og næringslivet.

Handelshøgskolen ved UiS er delt inn i tre fagavdelingar: avdeling for rekneskap og rettsvitskap, avdeling for samfunnsøkonomi og finans og avdeling for innovasjon, leiing og marknadsføring.

Det er over 1300 studentar knytt til Handelshøgskolen ved UiS. Av desse er vel 800 studentar på bachelornivå, nær 400 på masternivå og nærare 100 som følger Executive MBA-programmet. Ved å ta mastergrader hos oss kan du bli både siviløkonom og statsautorisert revisor. Grunnutdanningane på bachelornivå er innanfor økonomi og administrasjon og rettsvitskap.

Alle organisasjonar treng kompetanse for å styre den strategiske utviklinga og sikre ein berekraftig ressursbruk. Dette er kjernen i studieprogramma våre, og kandidatane blir kvalifiserte til å jobbe innanfor industri, bank og finans, revisjon og IT, administrasjon i offentleg og privat tenesteytande sektor i brei skala.

Handelshøgskolen ved UiS er medlem i det globale leiarnettverket EFMD.

Avdelingar, tilsette, leiing og senter

Kontakt oss
Telefon

+47 51 83 15 55

Mediekontakt

Silje Marnburg Ellefsen Kommunikasjonsrådgjevar +47 404 70 450 silje.m.ellefsen@uis.no

Besøksadresse

Elise Ottesen-Jensens hus, Kjell Arholms gate 35 4021 Stavanger Grunnet koronarestriksjoner, vennligst ta kontakt på telefon eller e-post

HHUiS Alumni

Fagleg og sosialt nettverk for tidlegare studentar på Handelshøgskolen ved UiS.

Handelshøgekolen ved UiS er medlem av EFMD Global, et nettverk for global ledelsesutvikling
Handelshøgskolen ved UiS er medlem av European Law School Faculties Association – ELFA