Digitale infrastrukturer i Norge

Prosjektet skal undersøke hvordan den digitale infrastrukturen i Norge legger til rette for en åpen og inkluderende offentlighet.

Publisert Sist oppdatert
Om prosjektet

Tittel: Digitalisering av kommunikativ makt. Mot en uavhengig mediepolitikk for Norges digitale infrastruktur

Deltakere fra UiS: Forskere fra Institutt for medie- og samfunnsfag (IMS) og Institutt for data- og elektroteknologi (IDE)

Partner: OsloMet

Finansiering: Norges forskningsråds KULMEDIA-program

Professor Helle Sjøvaags prosjekt skal styrke FNs bærekraftsmål 16 om fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner.

Kartlegging av aktører, interesser og verdier

Prosjektet vil kartlegge den digitale infrastrukturen i Norge. Målet er å styrke den norske mediereguleringen til fordel for et åpent og inkluderende ordskifte.

Infrastrukturen for medier, demokrati og offentlig forvaltning er i økende grad avhengig av en digital infrastruktur som domineres av internasjonale, private aktører. Mye av denne infrastrukturen er skjult, dominert av big data-logikker og kommersielt motivert.

Prosjektet vil kartlegge hvilke aktører, interesser og verdier som påvirker dette systemet, i tett samarbeid med bransje og myndigheter.

Prosjektet skal resultere i konkrete anbefalinger for å sikre infrastrukturkravet i §100, ytringsfrihetsparagraden og på den måten være med å styrke FNs bærekraftsmål 16 om fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner.

Digitale infrastrukturer

Prosjektet vil kartlegge Norges digitale infrastruktur.

En nettverksanalyse vil kartlegge hvilke aktører som kontrollerer tilgangen til denne strukturen, hvem som eier datastrømmene, hvilke plattformer som fungerer som portvakter, og hvor folk får tilgang til innhold.

Leder: professor Helle Sjøvaag, Institutt for medie- og samfunnsfag

Datafisering

Datalogikker påvirker distribusjonen av kommunikativ makt i disse systemene.

Prosjektet vil undersøke hvordan datafisering, ‘smartby’-satsinger og algoritmer spiller inn i demokratiske prosesser, medbestemmelse og ressursforvaltningen i samfunnet.

Leder: førsteamanuensis Raul Ferrer Conill, Institutt for medie- og samfunnsfag

Plattformenes makt

Prosjektet vil undersøke hvordan plattformøkologien påvirker det norske mediemangfoldet.

Mediemarkedet beveger seg i større og større grad mot plattformisering, hvor aktører som Google, Facebook, Apple og Amazon opererer som egne infrastrukturer. Slike flersidige markeder påvirker norske mediers inntjeningsevne og publikumstilgang, noe som også er med på å forme opinionsdannelsen.

Leder: Ragnhild Olsen, OsloMet

Regulering

Hvordan regulere globale, digitale infrastrukturer?

Norske myndigheter har en utfordring når det gjelder å regulerer disse systemene. Globale, digitale infrastrukturer ligger ofte utenfor norsk jurisdiksjon. Plattformene som brukes i offentlig kommunikasjon, forvaltning og folks mediekonsum er eid av private, profittdrevne aktører. Prosjektet vil undersøke hvordan Norges digitale agenda kan ivareta §100 ytringsfriheten og velferdsstatens universalisme når den digitale infrastrukturen domineres av plattformer og datalogikker.

Leder: førsteamanuensis Ann-Karin Tennås Holmen, Institutt for medie- og samfunnsfag

Forskergruppen

Professor i journalistikk
51832739
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Professor i journalistikk
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Professor i statsvitenskap
51832529
EOJ 315
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Professor i statsvitenskap
51832186
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Professor i mediefag
51831641
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Professor i datateknikk
51831788
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi
Førsteamanuensis i datateknikk
51832760
Kjøv Egelands Hus
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi
OsloMet
974 16 932
Oppdragstaker
51831635
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag

Vitenskapelig referansegruppe

Nordicom, Universitetet i Gøteborg
+46 31 786 61 25
Linköpings universitet
+46 13 28 40 25
Universitetet i København
+45 35 33 29 84
Carleton university, Canada
613-520-2600

Referansegruppe fra mediebransjen

Mediebedriftenes landsforening
97034729
Medietilsynet
900 39 802
Kristian Tolonen
NRK
Kjetil Hagen
Altibox

Publiserte artikler

Konferansebidrag

Sjøvaag, H; Ferrer-Conill, R. & Olsen, R: Mapping Norway’s digital infrastructures: Actors, value streams and policy in the platform ecology, emma 2021: The European Media Management Association, Jönköping 27-29 October.