Nasjonale sentre i utdanningen

I Norge har vi 11 nasjonale sentre på ulike satsingsområder i utdanningen. Disse sentrene skal være med på å utvikle kvaliteten på opplæringen. Sentrene er spredd geografisk i Norge, og er tilknyttet ulike universitet og høyskoler. Her finner du en oversikt over de nasjonale sentrene.

Publisert Sist oppdatert

Fremmedspråksenteret (Høgskolen i Østfold)

Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringa

illustrasjon

Nettsidene til Fremmedspråksenteret

Kunst- og kultursenteret (Nord Universitet)

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa

logo

Nettsidene til Kunst- og kultursenteret

Læringsmiljøsenteret (Universitetet i Stavanger)

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning for barnehager og skoler

læringsmiljøsenteret

Nettsidene til Læringsmiljøsenteret.

Matematikksenteret (NTNU)

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

illustrasjon

Nettsidene til Matematikksenteret.

NAFO (Oslo Met)

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

logo oslo met

Nettsidene til NAFO

Nasjonalt lesesenter (Universitetet i Stavanger)

Nasjonalt senter for leseforsking og leseopplæring

lesesenteret logo

Nettsidene til Nasjonalt lesesenter.

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (Høgskulen på Vestlandet)

logo

Gå til nettsidene til Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Naturfagsenteret (Universitetet i Oslo)

Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa

logo

Gå til nettsidene til Naturfagsenteret

Nynorsksenteret (Høgskulen i Volda)

Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa

logo

Nettsidene til nyorsksenteret

Skrivesenteret (NTNU)

Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking

logo

Skrivesenteret sine nettsider.

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa (Samisk høgskole)

Logo nasjonalt senter for samisk i opplæringen

Senterets nettsider.