Norskledet forskningsprosjekt knyttet til fødsel og nyfødt-gjenoppliving kan redde 25 000 liv årlig i Tanzania

Etter fullførte doktorgrader i fødsel og nyfødt-gjenoppliving ved UiS dro de fire legene hjem til Tanzania. Der leder de utrulling av Safer Births-programmet som er på god vei mot målet om halvering av nyfødtdødeligheten første døgn, 25 prosent færre dødfødsler og redusert mødre-dødeligheten. Nylig ga Verdensbanken 125 millioner kroner til prosjektet.

Publisert Sist oppdatert
Nyfødt barn med teppe rundt holdes av mor
Et nyfødt barn på et sykehus i Tanzania. Foto: Laerdal Global Health

De tanzanianske legene Benjamin Kamala, Robert Moshiro, Estomih Mduma og Paschal Mdoe har tatt doktorgrad ved Universitetet i Stavanger på ulike metoder for å overvåke fosterlyden under fødsler, nyfødt-gjenoppliving og simulerings-baserte læringsmetoder slik at flere nyfødte overlever i land der helsevesenet har færre ressurser.

Med basis ved Haydom-hospitalet i et ruralt område av Tanzania har forskingsprogrammet Safer Births utviklet verktøy og praksis innen fødsel og nyfødtmedisin i over ti år.

Kvinne i legefrakk med ryggen til datamaskin
Hege Ersdal. Foto: Helse Vest / Sven Lunde

Prosjektet ledes av lege og forskningsleder ved Stavanger universitetssjukehus og professor II ved Universitetet i Stavanger, Hege Ersdal, og er gjort i tett samarbeid med Laerdal Global Health og Safer (Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research).

– Med dette er vi i ferd med å lykkes med det mange forsknings- og utviklingsprosjekt sliter med: Å få prosjekter til å bli en integrert del av det nasjonale helseprogrammet. Nå er Safer Births i ferd med å bli en del av det tanzanianske helseprogrammet og nasjonale helsebudsjettet. Det åpner i høy grad denne finansieringen gjennom Verdensbanken for, forteller Hege Ersdal.

Gravid kvinne i seng
Ett av verktøyene som er blitt utviklet gjennom Safer Births er Moyo, som hjelper helsearbeidere å fange opp unormal fosterlyd oftere og tidligere. Foto: Laerdal Global Health

Over 10 år med teknologisk innovasjon

Gjennom Safer Births har forskerne gjennom 10–15 år jobbet fram ny kunnskap og utviklet ny teknologi og innovasjoner for å gjøre det langt raskere og mer pålitelig å måle både fosterets og den nyfødtes hjertefrekvens sammenlignet med praksisen med tradisjonelle stetoskop, som har vært i bruk i Tanzania gjennom 150 år.

Det er også utviklet enkle simuleringsbaserte treningsprogrammer i samarbeid med læringssenteret Safer som er et samarbeid mellom Stavanger Universitetssykehus, Universitetet i Stavanger og Laerdal Medical AS, for implementering av simulerings-trening på de lokale sykehusene. Målet har vært å bedre tanzanianske helsearbeideres kompetanse og behandling av nyfødte for å redde liv.

Portrett av Benjamin Kamala
Benjamin Kamala har forsket på ulike metoder for overvåking av fosterlyd under fødsler i Tanzania. Foto: Laerdal Global Health

Så langt har programmet ledet til 12 avlagte doktorgrader, flere teknologiske innovasjoner og innpå 100 vitenskapelige artikler. Programmet er med god margin det største pågående forskningsprogrammet på global basis innen nyfødt-gjenoppliving.

I tillegg til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap har UiS bidratt med sin forskningskompetanse på biomedisinsk dataanalyse og medisinsk statistikk – noe som har vært veldig viktig for utviklingen av det teknologiske utstyret. 

Safer Births er et Stavanger-basert forskningssamarbeid som nå altså har fått en tanzaniansk-ledet knoppskyting Safer Births Bundle of Care (SBBC).

Portrett av Robert Moshiros
Robert Moshiros forskning har bidratt til å gjøre fødsler i fattige land tryggere. Foto: Laerdal Global Health

Redusert nyfødtdødelighet med 50 prosent

SBBC fikk første gang støtte fra Verdensbanken GFF (Global Financing Facility) i 2020. Da kunne prosjektet rulles ut på 30 sykehus i fem fattige regioner i Tanzania. Ersdal ledet arbeidet med prosjektbeskrivelsen og søknaden ble gjort i samarbeid med de tanzanianske legene og Laerdal Global Health.

Tidlige resultater fra implementeringen er veldig lovende noe som tyder på at prosjektet er på god vei mot å nå målet om å redusere nyfødtdødelighet med 50 prosent, dødfødsler med 25 prosent og mødredødelighet med 10 prosent. Disse resultatene er noe det tanzanianske helsedepartementet har vist interesse for. Og på bakgrunn av dette annonserte Verdensbanken forrige uke at de støtter prosjektet ytterligere slik at programmet får til sammen 125 millioner kroner. Dermed kan programmet gjennomføres på samtlige sykehus i de fem fattige regionene i landet.

– Hvis disse tidlige resultatene opprettholdes, kan dette bane veien for full nasjonal oppskalering med potensial for å redde over 25 000 liv per år i Tanzania alene, forklarer Ersdal som mener at dette også vil sette et sterkt eksempel for investeringssaker fra Verdensbanken i en rekke andre lavressursland.

Fra donorship til ownership

– Dette er et veldig godt eksempel på at vi har lyktes med en annen tilnærming enn det som har vært vanlig innen akademia og fra donorlandenes side. Universitetene og donorene vil ofte eie prosjektmidlene og styre selv. Her har vi klart – gjennom systematisk arbeid i over 10 år – å bygge kompetanse og gitt tanzanianerne mulighet til å styre prosjektet selv. Dette har de klart å gjøre med stor suksess, forteller Ersdal.

Hun opplever nå å ha lyktes med det som har vært hennes mål hele veien: å utvikle og  overlevere kompetanse til tanzanianerne slik at det kan sitte i førersetet for utviklingen av fødsel og nyfødt-praksis i eget land.

Portrett av Estomih Raphael Mduma
Estomih Raphael Mduma har forsket på hvordan man best trener helsepersonell til å gjenopplive nyfødte. Foto: Laerdal Global Health

Ersdal påpeker at de tanzanianske legene har vært i stand til å rulle ut dette svære prosjektet selv, mye på grunn av skoleringen de har fått ved Det helsevitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Stavanger og i Safer Births-samarbeidet i Stavanger

– Vi har klart å bygge kompetanse og kapasitet i Tanzania, og vi har klart å implementere kunnskapen og teknologien på en slik måte at det er bærekraftig. Når nå også helsedepartementet sier at de har tro på arbeidet som er gjort, ser framtiden gledelig ut for det tanzanianske Safer Births-prosjektet. Nå går størstedelen av budsjettene til faktisk å gjøre jobben der nede, påpeker Ersdal. 

Portrett av Paschal Mdoe
Paschal Mdoe har forsket på uiike metoder for å overvåke fosterlyden under fødsler. Foto: Laerdal Global Health

Se også sak om Verdensbank-bevilgningen på nettsiden til Safer Births.
Les om arbeidet som den biomedisinske arbeidsgruppen ved UiS utfører i Safer Births-programmet: Tidslinjer som kan redde liv

Denne saken ble først publisert på forskning.no
Tekst: Karen Anne Okstad

Doktorgradsarbeidet til de fire tanzanianske legene omtalt i artikkelen: