SuRe - Sustainable regions – regional green growth through socially sustainable collaborations

Dette forprosjektet skal utvikle oppdatert innsikt i konfliktfylte situasjoner knyttet til grønn og digital omstilling i Lister-regionen.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Navn

Sustainable regions – regional green growth through socially sustainable collaborations

Medlemmer

Lyngdal kommune, Lister Nyskapning AS, Agder fylkeskommune, Lister IPS, Universitetet i Stavanger

Varighet

1. februar 2024 - 31. desember 2024

Forprosjektet skal utvikle oppdatert innsikt i konfliktfylte situasjoner knyttet til grønn og digital omstilling i Lister-regionen.

Forprosjektet skal utvikle oppdatert innsikt i konfliktfylte situasjoner knyttet til grønn og digital omstilling i Lister-regionen.

Kvinne presenterer på oppstartsmøte
Ann Karin Fuglestad på SuRes oppstartsmøte.

Det er mange forskningsprosjekter relatert til dette temaet allerede, så forprosjektet skal bidra til å kartlegge eksisterende prosjekter, identifisere kunnskapshull og mobilisere relevante interessenter for videre utvikling og forskning.

Behovet for grønn energiproduksjon og økende digital infrastruktur legger beslag på landområder og kommer ofte i konflikt med eksisterende interesser. Likevel kan det også bidra til å etablere nye arbeidsplasser, industri og økt bosetting.

Forprosjektets arbeidsoppgaver er å utvikle oppdatert og kontekstuell innsikt i konfliktfylte situasjoner knyttet til grønn og digital omstilling. I tillegg skal potensielle interessenter og berørte parter identifiseres. Det skal jobbes med å utvikle en prosessmetode for å jobbe med å integrere ofte motstridende mål. Til slutt skal forprosjektet koble partnere og interessenter sammen med både internasjonale forskere og forskningsnettverk som jobber med energirettferdighet, og hvordan man kan realisere grønn omstilling.

Medlemmer på UiS

Førsteamanuensis i organisasjon og ledelse
51833704
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Førsteamanuensis i sosialt arbeid
51833684
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Professor i innovasjonsstudier
51831562
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Eksterne medlemmer

Ann Karin Fuglestad Lyngdal kommune

Svein Vangen Farsund kommune (Lister IPS)

Christiane Skage Lister Nyskapning AS

Marius H. Thoresen Agder fylkeskommune