Skal forhindre vold i Polen

«The integrated system of domestic violence» er et prosjekt som har som hovedmål å videreutvikle tiltak for forebygging av vold i nære relasjoner og kjønnsbasert vold.

Publisert Sist oppdatert

Prosjektet som startet i september 2020 og vil vare ut august 2024, består av tre komponenter. Den første av disse er å kartlegge eksisterende tiltak og alternative metoder for å utvikle en modell for forebygging av vold i nære relasjoner. Deretter skal det utvikles en modell for å forebygge vold i Polen og forberedelser for å evaluere modellen. Til slutt skal modellen evalueres, herunder å vurdere effektiviteten av tiltakene sett fra systemet og brukernes, altså familiens, perspektiv, og å komme med konklusjoner og anbefalinger. 

Høy voldsstatistikk 

Bilde av prosjektleder Ingunn Studsrød. En dame iført sort cardigan med med kroppen vendt vekk fra kameraet, mens hodet er vendt mot. Hun smiler.
Prosjektleder er Ingunn Studsrød.

I EU har rundt én av tre kvinner opplevd fysisk vold i løpet av de tre siste årene og rundt 3,7 millioner kvinner har opplevd seksuell vold, viser tall fra WHO og EØS. Slike og andre kjønnsavhengige voldshandlinger er klare brudd på menneskerettighetene, det har alvorlige fysiske og psykiske helsemessige konsekvenser, og forhindrer full likestilling. Dette er bakgrunnen for prosjektsamarbeidet mellom Norge og Polen. Prosjektet er ett av ni EØS-finansierte prosjekter i ni land som omhandler bekjempelse av vold.

– Jeg har vært opptatt av forebygging av vold og har forsket mye på dette området, forteller prosjektleder Ingunn Studsrød, som er professor i sosialt arbeid ved UiS.

Det var det norske og det polske justisdepartementet som inviterte UiS til å ta del i prosjektet. Med seg på laget har Studsrød EU-rådgiver Katrine Peck Sze Lim og rådgiver Benjamin Mikael Törnroos fra forskningsavdelingen ved UiS, førsteamanuensis ved institutt for sosialfag, Brita Gjerstad og Svein Ingve Nødland fra NORCE.

– Jeg skjønte at vi trengte et godt team for å ivareta dette prosjektet. Samlet har vi forskjellig bakgrunn, erfaring og kompetanse.

Krevende prosess

Arbeidet med justisprogrammet i denne perioden har strukket seg over flere år og har involvert flere norske samarbeidspartnere. I februar 2020 trakk Domstoladministrasjonen trakk seg som programpartner, noe som førte til at det opprinnelige programmet ble utsatt. Før en revidert avtale ble vedtatt i juli 2020, ble arbeidet satt på vent. Teamet hadde troen på at det kom til å løse seg, men Studsrød forteller at de krevende prosessene har gjort det litt vanskelig til tider.

Et annet aspekt som har gjort prosessen krevende er at uavhengigheten til polske domstoler og dommere over tid har blitt svekket av de polske justisreformene. Dette har vært en bekymring fra norske myndigheters side, men til tross for denne bekymringen, er det et ønske om å gjennomføre andre viktige prosjekter som handler om vold i nære relasjoner.

– Vi har brukt tid på å bli enige om en hensiktsmessig avtale som regulerer arbeidet på en god måte, og som blant annet dekker forskernes eierskap til data og ivaretar deres autonomi, sier Studsrød.

25. januar 2021 signerte dekan ved samfunnsvitenskapelig fakultet, Turid Borgen, en avtale som forskerne er fornøyd med.

– Jeg er veldig fornøyd med avtalen! og det tror jeg også at våre polske samarbeidspartnere er. Vi gleder oss til samarbeidet med våre polske partnere, sier Studsrød.

Professor i sosialt arbeid
51834220
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Førsteamanuensis i sosialt arbeid
51832799
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Seniorrådgiver
51831925
Divisjon for forskning
Forskningsavdelingen
Seniorrådgiver
51831047
Divisjon for forskning
Forskningsavdelingen