Søknadsfrist for utveksling våren 2024

Fredag 1. september 2023 kl. 23:59-23:59,
Søknadsweb.

Du kan søke mellom 1. august og 1. september, og endre søknaden din frem til søknadsfristen.

Published Sist oppdatert

Finn ut hvor og når du kan reise på utveksling i ditt studieprogram og gjør deg kjent med hvordan du søker.

Hvor og når kan du reise

Bruk utvekslingskartet til å lese om utvekslingsmulighetene i ditt studieprogram.

Du må sjekke om du finner relevante emner ved institusjoner du er interessert i før du søker. Merk at ikke alle institusjoner som er anbefalt i ditt studieprogram er aktuelle for din spesialisering. Hvilke institusjoner som er aktuelle for deg kan også være avhengig av om du må ta bestemte emner eller kan skal ta valgemner under utvekslingsoppholdet ditt.

Kontakt din studiekonsulent dersom du har spørsmål eller trenger veiledning.

Hvordan søke

Søknadsprosessen og frister.

Du kan kontakte Internasjonal seksjon i Utvekslingsveilederen i Studentekspedisjonen dersom du har spørsmål.

Møter om utveksling

Møtene arrangeres av Internasjonal seksjon. Velkommen!