Søknadsfrist for utveksling våren 2024

Fredag 1. september 2023 kl. 23:59-23:59,
Søknadsweb.

Du kan søke mellom 1. august og 1. september, og endre søknaden din frem til søknadsfristen.

Published Endret

Finn ut hvor og når du kan reise på utveksling i ditt studieprogram og gjør deg kjent med hvordan du søker.

Du kan kontakte Internasjonal seksjon i utvekslingsveilederen i Studentekspedisjonen dersom du har spørsmål.

Internasjonal seksjon arrangerer også informasjonsmøte og drop-in før søknadsfristen. Velkommen!