Kystsamfunnet: Hvor mye er vi villige til å ofre for klima?

Onsdag 20. september 2023 kl. 17:30-19:00,
Norsk oljemuseum.

Hvordan påvirker energiomstillingen lokalsamfunnene der energietableringene skjer? Velkommen til åpning av Forskningsdagene og en samtale om Utsira og de mange dilemmaene knyttet til grønn omstilling.

Publisert Sist oppdatert

Fem vindturbiner til havs med horiosont
Horisonten vil bli ny for Utsira-beboerne. Her illustrert med fem vindturbiner fra Hywind Scotland. Foto: Equinor

Norge og verden trenger at vi rigger oss om og lager mer fornybar og grønn kraft. På veien fram mot et nullutslippsamfunn møter vi en rekke dilemmaer. Hvilke omkostninger kan vi tåle lokalt? Hvor mye natur skal vi ofre for å redde klima? Hva er de sosiale omkostningene av grønn omstilling? Denne kvelden utforsker vi den grønne omstillingens muligheter og dilemmaer for folk flest fra et lokalt, regionalt og globalt perspektiv.

Vi tar utgangspunkt i Utsira. Utenfor den lille øykommunen skal en stor flytende havvvindpark (Utsira Nord) etableres. Det får store konsekvenser for folk og naturen rundt. Det kan påvirke fiskeri og fugleliv. Horisonten og solnedgangen blir aldri den samme. Samtidig er nye arbeidsplasser og økonomisk aktivitet viktig for en kommune med begrensede muligheter for nye arbeidsplasser.

Utsira kommune er sårbar overfor den pågående klimakrisen, og særlig den kommende havnivåstigningen som vil komme av et stadig varmere klima. Kystkommunen har derfor forståelse for havvindparken. Nå gjelder det å sikre best mulig sameksistens som gir noe tilbake til øysamfunnet, og som ikke ødelegger for kysttrekket av fugl som går langs fastlandet på Karmøy.

Guttorm Andreasen er los når Forskningsdagene i Stavanger-regionen åpner med en forskningspub spesial om energi, klima, natur og grønn omstilling på Norsk oljemuseum.

Gratis inngang. Sikre deg plass ved å melde deg på.

Fagsjef ved Norsk oljemuseum, Björn Lindberg og rektor Klaus Mohn ved Universitetet i Stavanger, ønsker velkommen.

DELTAKERE:
Eleni Damapoulo, doktorgradsstipendiat ved UiS
Kristiane Marie Fjær Lindland, førsteamanuensis ved UiS
Gorm Kipperberg, professor i miljøøkonomi ved UiS
Ole Kvadsheim, samfunnsøkonom, Norsk oljemuseum
May Britt Jensen, kommunedirektør, Utsira kommune

Etter samtalen blir det mulig å gå rundt i museets utstilling.

Norsk Oljemuseum og Universitetet i Stavanger samarbeider om dette arrangementet, som er en del av Forskningsdagene – en nasjonal festival for forskningsformidling i regi av Forskningsrådet.


Alt om Forskningsdagene