22 millioner til forskning ved Handelshøgskolen ved UiS

To forskningsprosjekt fra Handelshøgskolen ved UiS får til sammen 22 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet. Det ene prosjektet skal undersøke hvordan ledere kan engasjere og støtte sine ansatte, samt tilrettelegge for læring og utvikling. Det andre prosjektet skal forske på om tiltakspakker i økonomiske kriser kan bidra til å hemme produktiviteten.

Publisert Sist oppdatert

Forskningsrådet la torsdag 24. juni fram søknadsresultatene for utlysningen forskerprosjekt for fornyelse. Handelshøgskolen ved UiS fikk innvilget to søknader og er tildelt til sammen 22 millioner kroner. 

Simone Haeckl-Schermer, Mari Rege og Torfinn Harding. Foto: Vienna University of Economics and Business (WU), UiS og NHH.

Støttende lederskap

Det ene prosjektet, Experimental Field Investigation of Leadership Practices Supportive of Work-Satisfaction, Engagement, Performance and Creativity, får 10 millioner kroner i støtte og ledes av Simone Haeckl-Schermer og Mari Rege. 

Med utgangspunkt i atferdsøkonomi og psykologi skal prosjektet undersøke hvorfor mange ledere ikke lykkes med støttende lederskap. De skal også utvikle intervensjoner som kan hjelpe med nettopp dette. Intervensjonene skal piloteres grundig og deretter testes ut i et storskala felteksperiment. 

– Teknologiutviklingen gjør at arbeidstakere stadig må tilpasse seg nye arbeidsoppgaver og utvikle nye ferdigheter. Dette kan være svært krevende og belastende for mange. Samtidig viser forskning at mange ledere ikke lykkes med å engasjere og støtte sine ansatte, samt legge til rette for deres læring og utvikling, forklarer postdoktor Simone Haeckl-Schermer. 

– Målet med prosjektet er å bidra med viktig kunnskap om hvordan støttende lederskap påvirker arbeidstakernes engasjement, trivsel, utvikling og produktivitet, samt kunnskap om tiltak som kan bidra til et mer støttende lederskap. 

Prosjektet inngår i Synapse Lab som består av forskere fra ulike fakultet ved UiS der målet er å utvikle og teste ut tiltak for å styrke motivasjon og læring i utdanning og arbeidsliv.

Økonomiske kriser, produktivitet og tiltakspakker 

Det andre prosjektet fra Handelshøgskolen ved UiS, Economic crisis and the allocation of capital and labour, får 12 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet.

Prosjektet som ledes av Torfinn Harding skal studere produktivitetsutviklingen i lys av sjokk og kriser i økonomien. De siste 15–20 årene har produktivitetsutviklingen – hvor mye bedre vi stadig blir til å utnytte ressursene våre – gått tregere i vestlige land. 

I nyere tid har det også vært flere større kriser hvor det offentlige har gått inn med tiltakspakker for å redde økonomien, senest i koronakrisen. Hensikten har vært å unngå konkurser og høy arbeidsledighet. Samtidig kan også tiltakspakkene ha bidratt til å holde liv i bedrifter som ikke ville være levedyktige, og der ressursene kunne gitt bedre avkastning andre steder.  

– Dette er en svært gledelig nyhet, og jeg ser fram til å jobbe med disse spørsmålene. Det er viktig at vi lærer mer om hendelsene og politikkeksperimentene som vi nå har vært gjennom til fremtidige kriser, sier Torfinn Harding. 

UiS fikk totalt tilslag på åtte forskningsprosjekt og støtte på til sammen 80 millioner kroner.

Tekst: Silje Marnburg Ellefsen