Handelshøgskolen ved UiS skal utdanne spesialister i forretningsjus

Høsten 2021 etablerer Handelshøgskolen ved UiS et masterstudium i forretningsjus. Studiet vil gi kandidatene spesialkompetanse på skatterett, formuerett, selskapsrett og økonomi.

Publisert Sist oppdatert

– Det er stor etterspørsel etter jurister med inngående forståelse for de juridiske og økonomiske problemstillingene som finnes i næringslivet. Derfor er vi veldig glade for at vi nå kan tilby et masterstudium som svarer på dette behovet, sier Ola Kvaløy, dekan på Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger

Dekan på Handelshøgskolen ved UiS, Ola Kvaløy. Foto: Anne Lise Norheim.

UiS blir det første universitetet i Norge som tilbyr en mastergrad i forretningsjus.  

Alternativ til generalistutdanningen i rettsvitenskap

Fakultetet tilbyr i dag et bachelorstudium i rettsvitenskap. Nå blir det også mulig for studentene å fortsette utdanningsløpet ved UiS, og de kan fordype seg i forretningsjuridiske fag. Mastergraden er toårig, og bygger på en bachelor i rettsvitenskap.

Programmet er et alternativ til den tradisjonelle generalistutdanningen i rettsvitenskap.  

Gode karrieremuligheter

En mastergrad i forretningsjus åpner mange og varierte karriereveier, både i privat og offentlig sektor. Kandidatene vil blant annet kunne jobbe med ledelse og styring, rådgiving, saksbehandling, prosjektledelse, bank og forsikring.

– Programmet tar for seg viktige forretningsjuridiske emner, som blant annet skatterett, selskapsrett, formuerett og internasjonale kontrakter. Kandidatene lærer å vurdere problemstillinger ut ifra økonomiske og juridiske perspektiver, forklarer Lana Bubalo som leder avdeling for regnskap og rettsvitenskap på Handelshøgskolen ved UiS. 

Leder for avdeling for regnskap og rettsvitenskap, Lana Bubalo. Foto: Kjetil Kleppe.

Handelshøgskolen har et svært kompetent fagmiljø på området. 

– Vi har en av Norges fremste professorer på skatterett i Norge, Benn Folkvord, samt flere profilerte førsteamanuensiser som skal undervise på dette programmet, forklarer Bubalo. 

Studiet har oppstart august 2021. 

Tekst: Silje Marnburg Ellefsen