Anbefaler medisinsk praksis ved Jæren Ø-hjelp

Sykepleierstudentene Rebecca Yndestad og Micheline Irakoze har vært i praksis ved Jæren Øyeblikkelig Hjelp. Her får de oppleve et vidt spekter av problemstillinger og sykepleiefaglige utfordringer.

Publisert Sist oppdatert
To sykepleierstudenter og deres veiledere i en korridor på Jæren Ø-hjelp
Studentene har hatt lærerike dager i praksis, med god oppfølging fra veiledere og ansatte. Foto: privat

Tidligere har medisinsk praksis kun vært gjennomført på sykehus. Nå gjennomfører flere sykepleierstudenter denne praksisperioden i kommunehelsetjenesten.

To av dem er Rebecca Yndestad og Micheline Irakoze som denne våren har vært 9 uker i praksis på Jæren Øyeblikkelig Hjelp.

– Det første jeg tenkte var at jeg ikke kommer til å ha «sykehusfølelsen» i praksis. Tjenester som øyeblikkelig hjelp var ukjent for meg, og jeg måtte snakke med medstudenter for å få vite mer om hva avdelingen er og gjør. Heldigvis fortalte en som jobber der hver tredje helg at det var en plass jeg kommer til å lære mye og trives godt, sier Micheline.

I etterkant er begge studentene enige i at de vil anbefale andre å ha medisinsk praksis i kommunen.

Avlaster sykehuset

Jæren Øyeblikkelig Hjelp er et kommunalt akutt døgntilbud. Det er et samarbeid mellom kommunene Klepp, Gjesdal, Time og Sandnes, og samlokalisert med legevakten i Sandnes. Pasientene blir lagt inn på avdelingen som et alternativ til sykehusinnleggelse.

– Avdelingen har et godt samarbeid med Stavanger universitetssjukehus, som kan legge pasientene inn her fra akuttmottakene hele døgnet. Videre kan legevakt og fastleger legge inn pasienter med et vidt spekter av akutte avklarte diagnoser, forteller Cecilie Eigestad, leder for Jæren Øyeblikkelig Hjelp.

Avdelingen har 13 sengeplasser som skal være tilgjengelige for kommunenes innbyggere døgnet rundt. Sykepleiere har en sentral rolle i driften av avdelingen.

– Det er ikke lege til stede i avdelingen hele døgnet, så vi ansatte må kunne ta en del avgjørelser og iverksette strakstiltak. Dette gjør at det stilles krav til sykepleierpleierkompetanse, som må vurdere og behandle pasienter 24/7, legger hun til.

Avdelingen tilbyr også stillinger for sykepleierstudenter.

– Vi har seks sykepleierstudenter til enhver tid i helgestillinger. Studentene begynner oftest som 2 års studenter, og de pleier å gå i stillingene helt til de er ferdig utdannet. Vi har også egne bonusavtaler for studenter i helgestilling med sommeravtale, sier lederen for avdelingen.

Les også: Kristoffer får bonus i studentstilling ved SUS

En trygg og lærerik praksisperiode

Studentene forteller om varierte dager og god oppfølging. De mener at de var heldige som fikk denne praksisplassen.

– Jeg har hatt en veldig lærerik praksis som har flydd av gårde! Det har vært mye akutte sykdommer og pasienter som er dårlige. Jeg har fått kjenne på at min kunnskap er god nok, og at jeg kan stole på det jeg vet, sier Rebecca.

Begge studentene forteller at de fikk god oppfølging av de ansatte på avdelingen, og at de var flinke til å ta med studentene når det skulle gjøres ulike sykepleieprosedyrer.

– Det trygge miljøet blant de ansatte gjorde også at dette ble en trygg praksis for å lære. Jeg har fått vokse i min sykepleieidentitet, sier Rebecca.

Møter en variert pasientgruppe i praksis

– En dag i praksis her er fylt med varierte oppgaver. I lag med kontaktsykepleieren fordeler vi oppgaver og pasienter, lager planer for pasientene og legger og administrerer medisiner. Vi deltok på previsitt og legevisitt, og av og til tok vi imot nye pasienter eller skrev ut pasienter som skulle utskrives. Alt med god veiledning og støtte fra sykepleiere, forteller studentene.

De tok også ulike målinger av pasientene, samt blodprøver og EKG (hjerteundersøkelse) ved behov.

– I og med at mye av pasientbehandlingen er flyttet fra sykehusene og over til kommunene, så vil det gi studenter som har medisinsk praksis i kommunen et bredere læringsutbytte og de vil møte pasienter med varierte medisinske diagnoser, sier Sissel Steinberg Sørheim som har vært lærer for studentene i praksisperioden.

Studentene får også tid til å reflektere over egen praksis sammen med praksisveileder og det gir rom for å vokse faglig, mener hun.

De får tid til å bli kjent med pasientene de møter, og de får være delaktige i den helhetlige helsehjelpen som pasientene mottar der. De får også være med på å planlegge videre forløp for pasienten i tett samhandling med lege, som er ansatt på Jæren Ø-hjelp. På denne måten tilegner studentene seg meningsfulle læresituasjoner og kontinuerlig ny kunnskap, sier Sørheim.

Studenter i praksis bidrar til faglig diskusjon

Ansatte på Jæren øyeblikkelig hjelp forteller at studentene i praksis kan bidra til gode faglige diskusjoner. Både veilederne og andre sykepleiere i avdelingen opplever at det tilfører avdelingen ny og oppdatert kunnskap.

– Når vi har studenter blir vi utfordret selv også, for vi skal veilede og dele den kunnskapen vi sitter inne med, og bidra til trygt læringsmiljø. De studentene vi har hatt så langt har vært motiverte og lærevillige. De har ikke vært redde for å stille spørsmål ved ting de opplever, og det synes vi er veldig bra, sier Cecilie Eigestad.

Sørheim mener at utdanningene i større grad bør benytte kommunehelsetjenester i medisinsk praksis.

–  Men da er det viktig å være godt forberedt som kommune og sikre at studentene får målrettet læring og ikke bare en generell praksis. Jeg opplever at studentene har mange forventninger og det er mye spenning og glede knyttet til det å ha medisinsk praksis på sykehus. Motivasjonen kan gjerne falle dersom det ikke foreligger gode rammer som hjelper studentene med å oppnå alle læringsmålene i medisinsk praksis i kommunen, forklarer hun.

Les flere historier fra praksis:

Digital ressurs gir trygghet for sykepleierstudenter og veiledere i praksis

Første års sykepleierstudenter har nylig gjennomført sin første praksisperiode. En digital ressurs utviklet ved Universi...

Nora var i praksis på Sørlandet

Paramedisinstudent Nora (24) har akkurat fullført 2 måneder i praksis på ambulansestasjonen i Kristiansand. Hun syns det...

Ingrid har praksis i hjemmetjenesten i distriktet

Sykepleierstudenten Ingrid (24) bor på hybel i praksisperioden i hjemmesykepleien i Bjerkreim kommune.

Julie har medisinsk praksis i kommunen

Sykepleierstudenten Julie Martine (21) møter en variert pasientgruppe som trenger akutt helsehjelp i praksis på Stavange...

Podkast for sykepleierstudenter i hjemmetjenesten

Podkasten PraksisPrepp tar for seg hverdagen i hjemmesykepleien for sykepleiestudenter og veiledere.

Gode praksisopplevelser påvirker rekruttering av sykepleiere

Erfaringer fra praksis påvirker hvor studenter søker jobb etter fullført utdanning. Jobbvinnerpiloten i Rogaland for p...

Sykepleielab gir god læringseffekt

Sykepleierstudenter ved UiS får undervisning og trening i praktiske ferdigheter i realistiske omgivelser. – Å trene er f...

Viktig informasjon til deg som skal i praksis

Det helsevitenskapelige fakultet samarbeider tett med sykehus og kommuner i regionen for å tilby studenter gode og lærer...

Studenter overtok ansvar for hjemmetjenesten

En viktig arbeidsoppgave for sykepleiere i hjemmetjeneste er å lede det faglige arbeidet på arbeidsplassen. I to dager h...

Øver på redningsteknikk i Sørmarka

Redningsteknisk dag blir arrangert for paramedisinstudentar kvar haust. I 2019 deltok redningsmenn frå Stiftelsen Norsk ...

UiS-utviklet app lærer sykepleiestudenter å sette sprøyter

Norske, engelske og spanske sykepleierstudenter kan nå benytte en ny app når de skal øve på praktiske prosedyrer. Målet ...