Digital ressurs gir trygghet for sykepleierstudenter og veiledere i praksis

Første års sykepleierstudenter har nylig gjennomført sin første praksisperiode. En digital ressurs utviklet ved Universitetet i Stavanger har gitt trygghet i rollen for både student og veileder i praksis.

Published Endret
Bilde av sykepleierstudent sammen med veileder. Begge iført blå uniform.
Alvilde S. Olsen (t.v) har vært veileder for sykepleierstudenten Miriam Fattnes.

Miriam Fattnes er student på distriktsvennlig sykepleierutdanning i Ryfylke ved UiS, og har hatt praksis på bofelleskapet Åbøtunet i hjemkommunen Sauda.

– Det har vært utrolig spennende i praksis og det har gitt meg et godt innblikk i hva det vil si å være sykepleier. Dagene på Åbøtunet er veldig varierte og vi har rullert mellom de fire ulike avdelingene gjennom praksisperioden, sier hun.

Hun syns det er godt å kunne ta sykepleierutdanningen hjemme i Sauda, og trekker frem muligheten til å utføre noen av praksisperiodene lokalt som svært positivt.

– Vi er fem studenter fra Sauda, og har et godt studiemiljø her. Vi pleier å møtes og studere i lag, noe som gir et godt samhold hvor vi motiverer og støtter hverandre. Under praksisperioden har vi hatt to refleksjonsgrupper sammen med lærer. Disse møtene har vært gode underveis og vi har fått gode muligheter til diskusjon og refleksjoner, legger hun til.

Viktigheten av observasjon i sykepleierpraksis

Som sykepleier på Åbøtunet jobber du både i pleien på de ulike avdelingene, men du har også et sykepleieansvar for alle avdelingene. I praksis har studentene deltatt i det daglige arbeidet rundt beboerne på avdelingene, men også i sykepleieroppgavene.

– Denne rulleringen har gitt meg et godt innblikk i hvor varierte dagene faktisk kan være her, og hvor viktig hver eneste oppgave er. Vi har blant annet vært med på å legge dosetter, gjennomført sårstell, deltatt på legevisitt hver uke og fulgt opp tiltak fra legene, forteller Miriam Fattnes.

Sykepleierstudenten forteller også om flere spennende arbeidsoppgaver og situasjoner i løpet av praksisperioden. Blant annet trekker hun frem en hendelse hvor tilstanden til en beboer med langvarig lungebetennelse ble forverret i løpet av kort tid.

– Det som var mest spennende med denne hendelsen var å se hvor fort en situasjon kan endre seg. I den ene øyeblikket var beboeren stabil på rommet, og i det andre øyeblikket var han innlagt på medisinsk avdeling for intravenøs behandling. Da fikk jeg virkelig se hvor viktig det er å observere pasienten godt til enhver tid, og ta målinger om man observerer noe unormalt med pasienten, forklarer hun.

Veileder student i praksis for første gang

Alvilde S. Olsen har vært veileder for Miriam Fattnes. Hun mener at det har vært lærerikt å ha en sykepleierstudent i praksis.

–  Som veileder må du forklare og undervise om hvorfor vi gjør ting som vi gjør. Jeg og studenten har hatt interessante samtaler om ulike temaer, der vi har hatt god refleksjon. Jeg har selv lært mye. Det er første gang jeg har vært veileder, og det har kun vært positive opplevelser for min del, sier hun.

For å styrke veilednings- og vurderingskompetanse blant sykepleiere i sykehjem er det i forskningsprosjektet QUALinClinStud ved UiS utviklet en digital ressurs for studenter og praksisveiledere til bruk i praksis på sykehjem.

Denne har alle praksisveiledere fått tilgang til i forkant av vårens praksisperiode. Alvilde S. Olsen forteller at verktøyet har gitt en stor trygghet i rollen.

– Jeg har brukt verktøyet for å forberede meg som praksisveileder. Det er oversiktlig og ryddig, noe som gjør at alle veiledere har samme utgangspunkt å gå etter. Det gir klare føringer på hva som forventes av både student, veileder og lærer, mener hun.

Les også: DigiVis – et skikkelig nyttig verktøy for praksisveiledere i sykehjem

Tidslinje for praksisperioden

Studentene i Ryfylke har også fått teste studentversjonen av verktøyet.

I den digitale ressursen får studentene informasjon og gode råd knyttet til forberedelse til praksis i sykehjem, og læring, veiledning og vurdering i praksisstudier. De får også tilgang til en tidslinje som gir informasjon om og frister for ulike innleveringer i løpet av perioden.

– Tidslinjen var til god hjelp og noe jeg og studenten brukte ofte for å se hva vi skulle fokusere på de ulike ukene. Det var også nyttig å få tips til ulike læresituasjoner i praksis. Verktøyet ga også føringer på hva vi skulle ha fokus på i praksisen, forteller Olsen.

Illustrasjon som viser en tidslinje for innleveringer i praksisperioden
Tidslinje for innleveringer i praksisperioden. Illustrasjon: DigiQualInPrax

Studenten Miriam Fattnes er enig i at tidslinjen var nyttig.

Det gjorde at det ble veldig oversiktlig, og jeg følte jeg kunne forberede meg godt til hva som var neste oppgave, forteller hun.

Studentene i Ryfylke har også kommet med tilbakemeldinger og erfaringer som kan tas i bruk for å forbedre verktøyet.

– Vi skulle gjerne hatt tilgang til det digitale verktøyet tidligere slik at vi kunne fått en bedre oversikt før praksisen startet. Verktøyet inneholdt masse relevant informasjon, og etter en ble kjent med nettsiden ble det lettere å finne frem det en trengte, og det var til god hjelp ved innlevering av oppgavene, legger hun til.

Flere historier fra praksis:

Anbefaler medisinsk praksis ved Jæren Ø-hjelp

Sykepleierstudentene Rebecca Yndestad og Micheline Irakoze har vært i praksis ved Jæren Øyeblikkelig Hjelp. Her får de o...

Nora var i praksis i ambulansetjenesten på Sørlandet

Paramedisinstudent Nora (24) har akkurat fullført 2 måneder i praksis på ambulansestasjonen i Kristiansand. Hun syns det...

Ingrid har praksis i hjemmetjenesten i distriktet

Sykepleierstudenten Ingrid (24) bor på hybel i praksisperioden i hjemmesykepleien i Bjerkreim kommune.

Julie har medisinsk praksis i kommunen

Sykepleierstudenten Julie Martine (21) møter en variert pasientgruppe som trenger akutt helsehjelp i praksis på Stavange...

Podkast for sykepleierstudenter i hjemmetjenesten

Podkasten PraksisPrepp tar for seg hverdagen i hjemmesykepleien for sykepleiestudenter og veiledere.

Medisinsk praksis utvider tilbudet for sykepleierstudenter

Emilie Fornæss er den første sykepleierstudenten som har praksisperiode ved Jæren Øyeblikkelig hjelp. Her får hun et inn...

Nytt praksistilbud for sykepleierstudenter

For første gang kan sykepleiestudenter ved UiS gjennomføre medisinsk praksis på tre poliklinikker ved Stavanger Universi...

Jordmorfag har landets mest fornøyde studenter

Master i jordmorfag ved UiS har en overordnet tilfredshet på 4,7 av 5 mulige poeng i Studiebarometeret. Dette er høyere ...

Sykepleierstudenter i praksis tok over avdeling i hjemmetjenesten

En viktig arbeidsoppgave for sykepleiere i hjemmetjenesten er å lede det faglige arbeidet på arbeidsplassen. I tre dager...

Dagens student er morgendagens sykepleier

Erfaringer fra praksis påvirker hvor studenter søker jobb etter fullført utdanning. Jobbvinnerpiloten i Rogaland har v...

Sykepleielab gir god læringseffekt

Sykepleierstudenter ved UiS får undervisning og trening i praktiske ferdigheter i realistiske omgivelser. – Å trene er f...

Praksisstudier i helseutdanningene

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS samarbeider tett med sykehus og kommuner i regionen for å tilby studenter god o...

Samtrening kan gje betre praksis

I møte med ein akutt sjuk pasient teller kvart minutt. Derfor trenar studentar i paramedisin og lærlingar i ambulansefag...

Over 800 helsestudenter gjennomførte praksis tross pandemi

Helsestudenter ble etterspurt arbeidskraft i den usikre situasjonen helsevesenet har stått overfor denne våren. Samtidig...

Sykepleiestudenter overtok ansvar for hjemmetjenesten

En viktig arbeidsoppgave for sykepleiere i hjemmetjeneste er å lede det faglige arbeidet på arbeidsplassen. I to dager h...

Øver på redningsteknikk i Sørmarka

Redningsteknisk dag blir arrangert for paramedisinstudentar kvar haust. I 2019 deltok redningsmenn frå Stiftelsen Norsk ...

UiS-utviklet app lærer sykepleiestudenter å sette sprøyter

Norske, engelske og spanske sykepleierstudenter kan nå benytte en ny app når de skal øve på praktiske prosedyrer. Målet ...

Internasjonalt samarbeid for økt kvalitet i kliniske praksisstudier i sykehjem

Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger var vertskap for nasjonale og internasjonale samarbeidspa...

Film i utdanningen er kommet for å bli

KRONIKK: Bachelorstudentene i sykepleie skal lære ulike sykepleieferdigheter i løpet av utdanningen. Vi bruker film som ...