Ble intensivsykepleier for å øke kompetansen

Ønsket om større faglige utfordringer førte til at Per Gunnar Norenes tok en master i intensivsykepleie ved UiS. Han deler erfaringer og råd til andre som ønsker å studere intensivsykepleie.

Publisert Sist oppdatert
Bildet viser alumni-studenten foran et apparat på intensivavdelingen.
Økt kompetanse på bruk av teknologisk utstyr oppnås som intensivsykepleier. Foto: privat

Den 33 år gamle alumni-studenten jobber som intensivsykepleier ved Stavanger Universitetssykehus på avdelingene 2M, 1G og 2ØST.

Han studerte master i intensivsykepleie ved Det helsevitenskapelige fakultet fra 2018 til 2020. Norenes valgte dette studiet ettersom det etter fire år som sykepleier ikke lengre var de samme utfordringene i det kliniske arbeidet. En annen årsak var å forbedre det kliniske blikket.

– Jeg har gjennom hele min praksis- og arbeidstid på SUS hørt om det høye faglige nivået som intensivsykepleierne innehar, og at det generelt sett er et høyt søkelys på faglig utvikling. Før jeg søkte på mastergraden hospiterte jeg ved intensivavdelingen, og fikk forhørt meg og sett hvordan hverdagen deres er. Etter dette var jeg ikke i tvil om at dette ville øke min faglige kompetanse. Samme kveld som jeg hadde hospitert, søkte jeg meg inn på mastergraden ved UiS. Dette er absolutt noe jeg vil anbefale til de som vurderer en videreutdanning innenfor intensivfaget, sier Norenes.

Levde opp til forventningene

Det han husker best fra studiet var at undervisningstimene var kjekke og lærerike som følge av dyktige og engasjerte forelesere. Alumni-studenten har aldri vært noe særlig glad i undervisningstimer fra tidligere, men med en tilknytning til faget og en stor dose klinisk praksis var det enkelt å bli engasjert i forelesningene:

– Lengden på praksisperiodene gjorde at vi fikk kontinuitet og en relasjon med veileder. Vi fikk utviklet oss i et trygt og hektisk miljø med kontinuerlige tilbakemeldinger og en bratt læringskurve. Intensivmedisin kan være hektisk, men denne praksisen gjorde at jeg fikk senket skuldrene og følte meg kompetent og trygg i jobben, sier Norenes.

Intensivsykepleieren fremhever at det er ingen dager på jobb som er like og at han stadig får utviklet seg i arbeidet som utføres. Han påpeker imidlertid at kasusene er utfordrende, men at det er gjennomførbart siden kollegene er faglig dyktige. De inspirerer og motiverer 33-åringen daglig i arbeidet.

Les også: Anbefaler å søke master i jordmorfag

Snakk med tidligere studenter

Ifølge Norenes er det behov for helsepersonell med høy kompetanse på spesialavdelinger der en jobber med moderne medisinsk teknisk utstyr. Samtidig er det en pasientgruppe som trenger avansert overvåkning. Han mener at den beste fremgangsmåten for å finne ut hvilken masterutdanning innen helse som passer best for studenter er å hospitere på avdelinger og snakke med tidligere masterstudenter fra de ulike masterutdanningene. Videre har 33-åringen tre råd å komme med til intensivsykepleie-studenter:

Bildet viser Per Gunnar Norenes fotografert foran et apparat på intensivavdelingen ved SUS.
Norenes trives i jobben sin ved SUS. Foto: privat
  1. Forbered deg godt før forelesningene. Læringsutbyttet blir lavt dersom du ikke aner hva de snakker om.
  2. Lag en god kollokviegruppe, ettersom det er mye pensum en må gå gjennom. Hvis en kan lære bort det en har lest, lærer en det bedre selv også.
  3. Hospiter på intensivavdelingen og studer turnusen nøye. På denne måten får du innblikk i hva du går til. Dette er en utdannelse som vil gjøre deg kunnskapsrik, men også en utdannelse som vil gi deg en jobb med en belastende turnus.

På hvilken måte tror du det å få flere utdannede intensivsykepleiere vil hjelpe helsesektoren?

– Jeg tror flere intensivsykepleiere vil føre til en bedre turnus, ettersom en i dag ikke har flere intensivsykepleiere å ta av. En bedre og mer helsefremmende turnus vil kanskje føre til at flere av disse ansatte velger å jobbe lengre i yrket sitt. Det vil også spre den faglige kunnskapen og bidra til økt utvikling, samt et potensiale for mer forskning på feltet, sier Norenes avslutningsvis.

Tekst: Eigil Kloster Osmundsen            

Master i spesialsykepleie har fire spesialiseringer: