Operasjonssykepleie - master 2 år

En operasjonssykepleier er alltid til stede når pasienten opereres, og har et overordnet ansvar for å ivareta hygiene og sterilitet, klargjør utstyr, og legger pasienten til rette på operasjonsbordet under kirurgiske inngrep. Operasjonssykepleieren har kunnskap om den akutt og/eller kritisk syke pasienten sin situasjon og behov.

Sist oppdatert
Fakta
Varighet

2 år, heltid

Studiepoeng

120 / 90

Undervisningsspråk

Norsk

Antall studieplasser

18

Studiestart

August hvert år

Søknadsfrist

5. februar via Søknadsweb

Få et innblikk i
anestesi- og
operasjons-
avdelingen ved SUS.

Om studiet

Jeg valgte operasjonssykepleie fordi jeg hadde erfaring fra kirurgisk sengepost og syns at kirurgi er interessant. Det virket spennende med «det lukkede området» som operasjonsavdelingen er, og at man får konsentrere seg om en pasient om gangen

Birgit Helene Thorup , tidligere student i operasjonssykepleie

Hva kan du bli?

Jeg jobber som operasjonssykepleier på Stavanger universitetssjukehus

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Spesialisering

  • Spesialisering i anestesisykepleie

   • Obligatoriske emner

    • Anestesisykepleie 1 - profesjon, fag og klinisk kompetanse

     Første år, semester 1

     Anestesisykepleie 1 - profesjon, fag og klinisk kompetanse (MAN210)

     Studiepoeng: 15

    • Anestesisykepleie - praksis 1

     Første år, semester 1

     Anestesisykepleie - praksis 1 (MANP10)

     Studiepoeng: 10

    • Anestesisykepleie 2 - anestesiologi, helserett og pasientsikkerhet

     Første år, semester 2

     Anestesisykepleie 2 - anestesiologi, helserett og pasientsikkerhet (MAN211)

     Studiepoeng: 10

    • Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i anestesisykepleie

     Første år, semester 2

     Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i anestesisykepleie (MANMAS)

     Studiepoeng: 30

    • Anestesisykepleie - praksis 2

     Første år, semester 2

     Anestesisykepleie - praksis 2 (MANP20)

     Studiepoeng: 10

    • Vitenskapsteori, forskningsmetode, kunnskapsbasert praksis og etikk

     Første år, semester 2

     Vitenskapsteori, forskningsmetode, kunnskapsbasert praksis og etikk (MSS200)

     Studiepoeng: 15

   • Velg master eller viderutdanning i anestesisykepleie

    • Master

     • Anestesisykepleie 3 – avansert anestesisykepleie

      Andre år, semester 3

      Anestesisykepleie 3 – avansert anestesisykepleie (MAN220)

      Studiepoeng: 5

     • Anestesisykepleie - praksis 3

      Andre år, semester 3

      Anestesisykepleie - praksis 3 (MANP30)

      Studiepoeng: 10

     • Fordypning i forskningsmetode

      Andre år, semester 3

      Fordypning i forskningsmetode (MMF202)

      Studiepoeng: 5

     • Anestesisykepleie - praksis 4

      Andre år, semester 4

      Anestesisykepleie - praksis 4 (MANP40)

      Studiepoeng: 10

    • Videreutdanning

     • Anestesisykepleie 3 – avansert anestesisykepleie

      Andre år, semester 3

      Anestesisykepleie 3 – avansert anestesisykepleie (MAN220)

      Studiepoeng: 5

     • Anestesisykepleie - praksis 3

      Andre år, semester 3

      Anestesisykepleie - praksis 3 (MANP30)

      Studiepoeng: 10

     • Faglig fordypningsoppgave

      Andre år, semester 3

      Faglig fordypningsoppgave (MFF201)

      Studiepoeng: 5

     • Anestesisykepleie - Praksis 4

      Andre år, semester 4

      Anestesisykepleie - Praksis 4 (MANFP40)

      Studiepoeng: 10

  • Spesialisering i intensivsykepleie

   • Obligatoriske emner

    • Intensivsykepleie 1 - profesjon, fag og klinisk kompetanse

     Første år, semester 1

     Intensivsykepleie 1 - profesjon, fag og klinisk kompetanse (MIS210)

     Studiepoeng: 15

    • Intensivsykepleie – praksis 1

     Første år, semester 1

     Intensivsykepleie – praksis 1 (MISP10)

     Studiepoeng: 10

    • Intensivsykepleie 2- intensivmedisinsk behandling, helserett og pasientsikkerhet

     Første år, semester 2

     Intensivsykepleie 2- intensivmedisinsk behandling, helserett og pasientsikkerhet (MIS211)

     Studiepoeng: 10

    • Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i intensivsykepleie

     Første år, semester 2

     Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i intensivsykepleie (MISMAS)

     Studiepoeng: 30

    • Intensivsykepleie – praksis 2

     Første år, semester 2

     Intensivsykepleie – praksis 2 (MISP20)

     Studiepoeng: 10

    • Vitenskapsteori, forskningsmetode, kunnskapsbasert praksis og etikk

     Første år, semester 2

     Vitenskapsteori, forskningsmetode, kunnskapsbasert praksis og etikk (MSS200)

     Studiepoeng: 15

   • Velg master eller viderutdanning i intensivsykepleie

    • Master

     • Avansert intensivsykepleie

      Andre år, semester 3

      Avansert intensivsykepleie (MIS220)

      Studiepoeng: 5

     • Intensivsykepleie – praksis 3

      Andre år, semester 3

      Intensivsykepleie – praksis 3 (MISP30)

      Studiepoeng: 10

     • Fordypning i forskningsmetode

      Andre år, semester 3

      Fordypning i forskningsmetode (MMF202)

      Studiepoeng: 5

     • Intensivsykepleie – praksis 4

      Andre år, semester 4

      Intensivsykepleie – praksis 4 (MISP40)

      Studiepoeng: 10

    • Videreutdanning

     • Faglig fordypningsoppgave

      Andre år, semester 3

      Faglig fordypningsoppgave (MFF201)

      Studiepoeng: 5

     • Avansert intensivsykepleie

      Andre år, semester 3

      Avansert intensivsykepleie (MIS220)

      Studiepoeng: 5

     • Intensivsykepleie – praksis 3

      Andre år, semester 3

      Intensivsykepleie – praksis 3 (MISP30)

      Studiepoeng: 10

     • Intensivsykepleie - praksis 4

      Andre år, semester 4

      Intensivsykepleie - praksis 4 (MISFP40)

      Studiepoeng: 10

  • Spesialisering i kreftsykepleie

   • Obligatoriske emner

    • Vitenskapsteori, etikk og forskningsmetode

     Første år, semester 1

     Vitenskapsteori, etikk og forskningsmetode (MKS100)

     Studiepoeng: 10

    • Kreftsykepleie og behandling til pasienter med kreft – del 1

     Første år, semester 1

     Kreftsykepleie og behandling til pasienter med kreft – del 1 (MKS110)

     Studiepoeng: 20

    • Kreftsykepleie og behandling til pasienter med kreft – del 2

     Første år, semester 2

     Kreftsykepleie og behandling til pasienter med kreft – del 2 (MKS120)

     Studiepoeng: 10

    • Å leve med uhelbredelig kreft - palliasjon

     Første år, semester 2

     Å leve med uhelbredelig kreft - palliasjon (MKS130)

     Studiepoeng: 10

   • Praksisemner

    • Praksisemner klasse A

     • Kreftsykepleie, Kliniske studier 1 – i spesialisthelsetjenesten

      Første år, semester 2

      Kreftsykepleie, Kliniske studier 1 – i spesialisthelsetjenesten (MKSPS1)

      Studiepoeng: 10

    • Praksisemner klasse B

     • Kreftsykepleie, Kliniske studier 1 – i kommune- eller spesialisthelsetjenesten

      Første år, semester 2

      Kreftsykepleie, Kliniske studier 1 – i kommune- eller spesialisthelsetjenesten (MKSPK1)

      Studiepoeng: 10

   • Velg master eller viderutdanning i kreftsykepleie

    • Master

     • Forskningsdesign og anvendt metode

      Andre år, semester 3

      Forskningsdesign og anvendt metode (MKS200)

      Studiepoeng: 10

     • Kvalitet, pasientsikkerhet og e-helse i kreftsykepleie

      Andre år, semester 3

      Kvalitet, pasientsikkerhet og e-helse i kreftsykepleie (MKS210)

      Studiepoeng: 10

     • Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i kreftsykepleie

      Andre år, semester 4

      Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i kreftsykepleie (MKSMAS)

      Studiepoeng: 30

    • Praksisemner 3. semester

     • Praksisemner klasse A

      • Kreftsykepleie, Kliniske studier 2 – i spesialisthelsetjenesten

       Andre år, semester 3

       Kreftsykepleie, Kliniske studier 2 – i spesialisthelsetjenesten (MKSPS2)

       Studiepoeng: 10

     • Praksisemner klasse B

      • Kreftsykepleie, Kliniske studier 2 – i kommune- eller spesialisthelsetjenesten

       Andre år, semester 3

       Kreftsykepleie, Kliniske studier 2 – i kommune- eller spesialisthelsetjenesten (MKSPK2)

       Studiepoeng: 10

    • Videreutdanning

     • Obligatoriske emner videreutdanning

      • Kvalitet, pasientsikkerhet og e-helse i kreftsykepleie

       Andre år, semester 3

       Kvalitet, pasientsikkerhet og e-helse i kreftsykepleie (MKS210)

       Studiepoeng: 10

      • Faglig fordypning – forskningsdesign

       Andre år, semester 3

       Faglig fordypning – forskningsdesign (MKS220)

       Studiepoeng: 10

     • Praksisemner 3. semester videreutdanning

      • Praksisemner klasse A

       • Kreftsykepleie, Kliniske studier 2 – i spesialisthelsetjenesten

        Andre år, semester 3

        Kreftsykepleie, Kliniske studier 2 – i spesialisthelsetjenesten (MKSPS2)

        Studiepoeng: 10

      • Praksisemner klasse B

       • Kreftsykepleie, Kliniske studier 2 – i kommune- eller spesialisthelsetjenesten

        Andre år, semester 3

        Kreftsykepleie, Kliniske studier 2 – i kommune- eller spesialisthelsetjenesten (MKSPK2)

        Studiepoeng: 10

  • Spesialisering i operasjonssykepleie

   • Obligatoriske emner

    • Operasjonssykepleie 1 - profesjon, fag og klinisk kompetanse

     Første år, semester 1

     Operasjonssykepleie 1 - profesjon, fag og klinisk kompetanse (MOP210)

     Studiepoeng: 15

    • Operasjonssykepleie – praksis 1

     Første år, semester 1

     Operasjonssykepleie – praksis 1 (MOPP10)

     Studiepoeng: 10

    • Operasjonssykepleie 2 - kirurgisk behandling, helserett og pasientsikkerhet

     Første år, semester 2

     Operasjonssykepleie 2 - kirurgisk behandling, helserett og pasientsikkerhet (MOP211)

     Studiepoeng: 10

    • Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i operasjonssykepleie

     Første år, semester 2

     Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i operasjonssykepleie (MOPMAS)

     Studiepoeng: 30

    • Operasjonssykepleie – Praksis 2

     Første år, semester 2

     Operasjonssykepleie – Praksis 2 (MOPP20)

     Studiepoeng: 10

    • Vitenskapsteori, forskningsmetode, kunnskapsbasert praksis og etikk

     Første år, semester 2

     Vitenskapsteori, forskningsmetode, kunnskapsbasert praksis og etikk (MSS200)

     Studiepoeng: 15

   • Velg master eller viderutdanning i operasjonssykepleie

    • Master

     • Fordypning i forskningsmetode

      Andre år, semester 3

      Fordypning i forskningsmetode (MMF202)

      Studiepoeng: 5

     • Operasjonssykepleie 3 - avansert operasjonssykepleie

      Andre år, semester 3

      Operasjonssykepleie 3 - avansert operasjonssykepleie (MOP220)

      Studiepoeng: 5

     • Operasjonssykepleie – praksis 3

      Andre år, semester 3

      Operasjonssykepleie – praksis 3 (MOPP30)

      Studiepoeng: 10

     • Operasjonssykepleie – praksis 4

      Andre år, semester 4

      Operasjonssykepleie – praksis 4 (MOPP40)

      Studiepoeng: 10

    • Videreutdanning

     • Faglig fordypningsoppgave

      Andre år, semester 3

      Faglig fordypningsoppgave (MFF201)

      Studiepoeng: 5

     • Operasjonssykepleie 3 - avansert operasjonssykepleie

      Andre år, semester 3

      Operasjonssykepleie 3 - avansert operasjonssykepleie (MOP220)

      Studiepoeng: 5

     • Operasjonssykepleie – praksis 3

      Andre år, semester 3

      Operasjonssykepleie – praksis 3 (MOPP30)

      Studiepoeng: 10

     • Operasjonssykepleie - praksis 4

      Andre år, semester 4

      Operasjonssykepleie - praksis 4 (MOPFP40)

      Studiepoeng: 10

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått studium vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten har:

 • avansert kunnskap om aktuelle områder innenfor spesialsykepleie
 • inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teori og metoder
 • avansert kunnskap om bruk og kontroll av medisinsk - teknisk utstyr og teknologiens muligheter og begrensninger
 • avansert kunnskap i observasjon, overvåking og behandling for å forebygge svikt i vitale funksjoner
 • avansert kunnskap om reaksjoner hos pasienter, pårørende og personale ved akutt og kritisk sykdom, undersøkelse, behandling og død

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • analysere ulike situasjoner ut fra teoretisk og klinisk kunnskap, og faglig innsikt
 • arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • beherske forebyggende arbeid i forhold til pasient, miljø og medisinsk-teknisk utstyr
 • beherske aktuell spesialsykepleie ved ulike undersøkelser og behandling
 • ivareta pasientens menneskeverd, integritet og juridiske rettigheter i et personsentrert perspektiv
 • beherske akutte situasjoner selvstendig, prioritere, handle raskt og forsvarlig slik at vitale funksjoner opprettholdes eller gjenopprettes
 • analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • gjennomføre et selvstendig forsknings- eller utviklingsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer, og formidle resultatet til praksisfelt og eget fagområde

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • beherske planlagte, akutte og uforutsette situasjoner selvstendig
 • samarbeide med andre yrkesgrupper i et høyteknologisk miljø
 • kommunisere faglige problemstillinger, analyse og dra konklusjoner innenfor spesialiseringen
 • bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser

Praksisstudier

Studiet innebærer totalt 30 uker praksisstudier fordelt på fire perioder i løpet av utdanningen.

Praksisstudiene gjennomføres primært ved operasjonsavdelingen ved Stavanger Universitetssjukehus. I løpet av praksisperiodene skal studentene innom de ulike fagspesifikke seksjonene innen kirurgi, sterilsentralen, dagkirurgisk avdeling og traumemottak. 

Organisering

Praksisperiodene fordeles slik:

 • 1. studieår: 8 uker i 1. semester og 7 uker i 2. semester 
 • 2. studieår: 8 uker i 3. semester og 7 uker i 4. semester 

Det er også mulig å gjennomføre deler av praksisstudiene hos en av våre samarbeidspartnere i utlandet i løpet av 3. semester.

Samtlige praksisperioder er veiledet. Det vil si at man får oppfølging av veiledere både fra praksisfeltet og UiS. I praksisperiodene integreres teoretisk og praktisk forståelse gjennom arbeidskrav, refleksjonsgrupper og selvevaluering av oppnådde læringsutbytter.

Mer om praksis i helseutdanningene.  

Ofte stilte spørsmål

Få svar på flere ofte stilte spørsmål. Ta gjerne kontakt med oss hvis du fortsatt lurer på noe.

Hvilke finansieringsordninger finnes det for dette studiet?

Flere sykehus tilbyr såkalte «Utdanningsstillinger». Ta kontakt med ditt lokale sykehus for mer informasjon. Studiet er godkjent i Lånekassen for lån og stipend. Flere fagforeninger har også stipendordninger.

Kan jeg få godkjent tidligere beståtte emner?

Dersom du har bestått emner som samsvarer med emner i dagens studieplan, kan du søke om godkjenning av emner/innpass. Du registrerer søknad om godkjenning av emner ved studiestart.

Les mer om søknadsprosessen.

Når må jeg velge master- eller videreutdanning?

Du bestemmer deg for master- eller videreutdanning i forkant av 3. semester. Dersom du velger å fullføre studiet med en videreutdanning gjennomføres 3. og 4. semester på deltid (20 studiepoeng på høstsemesteret og 10 studiepoeng på vårsemesteret).

Hvordan er studieprogrammet organisert?

Studiet kombinerer teoretisk undervisning med praksis under hele studiet for å utvikle selvstendige operasjonssykepleiere. Det vektlegges kunnskap og ferdigheter som skal bidra til videreutvikling av eget fagområde og tverrfaglig samarbeid i team.

Teoriske studier består av forelesning på campus, digital undervisning, arbeid med studiespørsmål, studentaktiv undervisning med gruppearbeid og framlegg. Det vektlegges stor grad av selvstudie og aktiv deltagelse. I tillegg anvendes praksisnær undervisning med ferdighetstrening og simulering

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester
3. semester (praksisopphold)

Opplegg for utvekslingen
Det helsevitenskapelige fakultet oppfordrer studenter til å benytte seg av tilbudet hvor du får spesielle faglige erfaringer, et internasjonalt nettverk, nye vennskap og bedre språkkunnskaper.

I Master i spesialsykepleie er det lagt til rette for utveksling i praksisemnet 3.semester (4 – 12 uker). Det helsevitenskapelige fakultet har inngått Erasmus+-avtaler for studenter på mastergrad i spesialsykepleie ved Sahlgrenska Akademia ved Gøteborg Universitet,University of Iceland, Reykjavik og Umeå University.

Utenlandsopphold må planlegges tidlig. Ta kontakt ved studiestart, søknadsfrist for utreise er tidlig i 2. semester

Karakterkrav
Alle emner må være bestått.

Kontaktperson

Administrativ internasjonal koordinator Magdalena Brekke

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Sahlgrenska Akademin

  Göteborg er Sveriges nest største by. Her blir man aldri mett på inntrykk med gode shoppingmuligheter, koselige kafeer, flotte museer og ikke minst en skjærgård med mange severdigheter og øyer å besøke.

  Umeå universitet

  Umeå Universitet ble grunnlagt i 1965 og er Sveriges 5. største universitet.

  University of Iceland

  I hjerte av Islands hovedstad, Reykjavik, ligger University of Iceland omringet av et utrolig landskap. Reis på utveksling til Island og Reykjavik, og få stipend gjennom Nordlys, Nordtek eller Erasmus+.

 • Island

  University of Iceland

  I hjerte av Islands hovedstad, Reykjavik, ligger University of Iceland omringet av et utrolig landskap. Reis på utveksling til Island og Reykjavik, og få stipend gjennom Nordlys, Nordtek eller Erasmus+.

 • Sverige

  Sahlgrenska Akademin

  Göteborg er Sveriges nest største by. Her blir man aldri mett på inntrykk med gode shoppingmuligheter, koselige kafeer, flotte museer og ikke minst en skjærgård med mange severdigheter og øyer å besøke.

  Umeå universitet

  Umeå Universitet ble grunnlagt i 1965 og er Sveriges 5. største universitet.

Opptakskrav

Bachelor i sykepleie (eller tilsvarende grunnutdanning i sykepleie), norsk autorisasjon som sykepleier og minimum ett år fulltidspraksis som sykepleie overfor pasienter etter endt utdanning.

For fullstendig oversikt over opptaksreglene til studiet vises det til Utfyllende regler til master i spesialsykepleie (pdf).

Politiattest
Dette studiet har krav om politiattest. Politiattest søkes gjennom Studentweb etter du har takket ja til studieplass og fått studierett på studieprogrammet. Følg instruksjonene i Studentweb. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når den blir registrert ved UiS.

For et yrke! Ingen dager er like, og det er et yrke en aldri blir ferdig utlært i. En får utvikle seg som person, lærer stadig nye ting og får oppleve spennende inngrep! Og en får være en del av et team for å bidra til at pasientene får et trygt kirurgisk forløp.

Birgit og Kristine , tidligere studenter i operasjonssykepleie

Liknende utdanninger

Livet som student i Stavanger

Kontakt oss

Førstelektor i sykepleiefag
51834147
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk