Jordmorstudenter deler erfaringer på tvers av land

Fem ferske jordmorstudenter fra UiS har deltatt på vinterskole i Tsjekkia for å få et innblikk i utøvelsen av jordmorfaget i ulike land.

Publisert Sist oppdatert
Fem UiS-studenter smiler til kamera

Fem studenter fra UiS var en uke i Tsjekkia for å delta på vinterskole for jordmorstudenter (Foto: privat)

Jordmorstudenter i undervisningsrom som står bak rekker med bord dekket med utstyr til ferdighetstrening
Lærer og jordmorstudenter i undervisning i bruk av ultralydapparat. Ferdighetstreningen gjennomføres på en simuleringsdukke.
Undervisning i vannfødsel for jordmorstudenter. En kvinne sitter i et basseng i midten av rommet, mens studentene sitter ved pulter rundt bassenget.
Bygget til Olomouc School in Midwifery i Tsjekkia
Seng til bruk i ferdighetstrening for jordmorstudenter
Kirke i Olomouc
Rader med bord i undervisningsrom. Bordene er dekket med utstyr til ferdighetstrening.

Nylig reiste fem studenter fra Universitetet i Stavanger sammen med to lærere til Tsjekkia for å delta på en ukes vinterskole for jordmorstudenter ved Oloumouc universitet.

– Det var veldig kjekt å reise med våre nye jordmorstudenter. Så inspirerende å se deres store interesse og nysgjerrighet for faget, sier Janne Gabrielle Hunsbeth, en av lærerne fra UiS.

Målet med vinterskolen er å gi studentene kjennskap til grunnleggende ferdigheter i jordmorfaget, mulighet til å dele erfaringer og få et innblikk i hvordan jordmødre jobber i andre land.

– Vi hadde fått programmet i god tid før reisen, så vi visste hvilke temaer forelesningene omhandlet og jeg tenkte at jeg kom til å lære mye nytt! Jeg forventet at forelesningene hovedsakelig ville være preget av å sitte og lytte. Imidlertid ble jeg positivt overrasket over at det var svært mye praktisk læring og interaktive forelesninger, forteller Hanne Hogstad.

Hun er en av jordmorstudentene fra UiS som dro til samlingen i Tsjekkia. Dit kom også studenter fra Estland, Slovakia og Belgia.  

Mye å lære av hverandre

I flere land er jordmorutdanningen en treårig bachelorgrad, og man trenger ikke en sykepleierutdanning i bunnen slik som i Norge.

– Derfor hadde de fleste kommet lengre enn oss i det jordmorfaglige. Jeg opplevde allikevel ikke dette som et hinder, da de andre studentene var åpne og villige til å dele det de kunne og hadde erfart. Det var svært interessant å høre om deres praksis og utfordringer, sier studenten.

Hun opplevde at de fem landene hadde tilnærmet lik praksis på mange områder. Men det var også tydelig at alle hadde et potensial for forbedring av tilbudet til gravide og fødende, og kunne lære noe av hverandre.

– For eksempel hadde de i Tsjekkia fokus på styrking av fysioterapitilbudet til gravide, noe jeg tror vi også kan lære av. I Belgia tilbyr de hjemmebesøk etter fødsel ti ganger, mens i Norge har vi kun ett hjemmebesøk av jordmor. Dette kan være en verdifull støtte for nybakte mødre som har utfordringer eller bekymringer, mener Hogstad.

Godt samarbeid mellom studenter og lærere

Lærere fra de ulike landene bidro til vinterskolen med ulike workshoper og forelesninger. Janne Gabrielle Hunsbeth og Synnøve Folkvord fra UiS snakket om oppbygning av svangerskaps- og barselomsorgen i Norge.

– Vi forklarte rollen som kommunejordmor har i Norge, og ledet diskusjoner om hvordan det fungerte i andre land. Jordmor i Norge har en selvstendig og ganske unik rolle i europeisk sammenheng, og dette snakket vi mye om, og nyanser på hva jordmor kunne gjøre i de forskjellige landene, sier Hunsbeth.

Deltakelse på vinterskolen var også en måte for lærerne og studentene å bli kjent med Oloumouc universitet som er en av UiS sine partnerinstitusjoner hvor jordmorstudenter kan dra på utveksling.

– Personlig synes jeg også at forelesningene om skulderdystosi, postpartum blødning, vannfødsel, og nyfødtresuscitering var spesielt lærerike. Deltakelse på vinterskolen var en flott måte å få innsikt i ulike tilnærminger og beste praksis fra forskjellige land, sier studenten.

Vil du anbefale andre jordmorstudenter å delta på vinterskolen eller lignende internasjonale arrangementer?

– Ja, absolutt!  Vinterskolen ga oss én uke fullpakket med opplevelser og læring.  Det var en flott opplevelse, og jeg fikk samtidig bli mye bedre kjent med de jeg reiste sammen med fra Universitetet i Stavanger. Jeg tror også det er sunt å oppleve hvordan jordmødre i andre land utøver faget, på godt og vondt. I tillegg fikk vi oppleve kulturen i Tsjekkia på en helt annen måte enn vi ville gjort som turister, mener Hanne Hogstad.

Lærere ved UiS

Universitetslektor i jordmorfag
Universitetet i Stavanger
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk
Førstelektor i sykepleievitenskap/helsevitenskap mot jordmorfag
51831379
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk