Her er UiS sin Klima- og miljøplan for grønn omstilling av UiS campus 2024–2030

Universitetet i Stavanger har utviklet en Klima- og miljøplan som forteller hvordan UiS skal redusere klimaavtrykket av egen virksomhet.

Publisert Sist oppdatert

To står ved et rekkverk inne i en åpen foaje
UiS-rektor Klaus Mohn og Rebecca Briedis, koordinator for Grønn omstilling ved UiS, brenner begge for grønn omstilling.

Universitetet i Stavanger har – på lik linje med en rekke andre universiteter og høgskoler – nå fått en plan på plass for hvordan vi skal jobbe for å redusere vår klima- og miljøpåvirkning.

Klima- og miljøplanen omfatter organisasjonen UiS og driften av universitetet. Hvordan grønn omstilling påvirker vår kjernevirksomhet, utdanning og forskning, er derfor ikke en del av denne planen. 

Arbeidet med Klima- og miljøplan har pågått over lenger tid og planen var ute på høring våren 2023.

– Det kom inn mange innspill til konkrete mål og tiltak på området, og planen ble forbedret takket være disse innspillene. Takk til alle som tok seg tid til å sende inn innspill, sier Rebecca Briedis, koordinator for grønn omstilling ved Avdeling for innovasjon og eksternt samarbeid ved UiS.

Flere mål

UiS har satt seg flere mål og har lyktes når UiS tar klima-, miljø- og samfunnsansvar i hele sin virksomhet.

Et viktig mål er at UiS framover skal være en aktiv pådriver og tilrettelegger for holdnings- og atferdsendringer til studenter og ansatte på campus.

Et annet mål er at reiser til og fra campusområdene gjennomføres hovedsakelig ved å gå, sykle eller benytte kollektivtransport.

For noen år siden etablerte UiS en ny reisepolitikk. Denne skal hjelpe oss med å redusere klimagassutslippene fra flyreiser med 50 prosent innen 2030 (basisåret er 2019), som er ett av målene i Klima og miljøplanen.

– Målet er ikke at vi skal slutte å reise. Men vi trenger noen rammer. Reiser som er viktige for internasjonal forskning og samarbeid og som er viktige for universitetet sine strategiske interesser, skal vi skape rom for også i framtiden, påpeker Briedis.

Alle må bidra

Briedis påpeker at gjennomføringen av tiltakene krever et kontinuerlig og koordinert engasjement på tvers av hele organisasjonen.

– For å gjennomføre denne planen kreves det bred deltakelse fra alle ansatte, samt et godt samarbeid mellom avdelingene sentralt for å finne gode løsninger, sier Briedis.  

Sammen kan vi forme et universitet hvor grønn omstilling er en naturlig del av vår identitet.

Klaus Mohn , rektor ved UiS

Også rektor Klaus Mohn appellerer til hele organisasjonen:

–  Endelig har vi en overordnet plan for hvordan UiS skal jobbe helt konkret for å redusere vår egen klima- og miljøpåvirkning. Jeg vil oppfordre alle på UiS til å bli med på denne reisen. Sammen kan vi forme et universitet hvor grønn omstilling er en naturlig del av vår identitet, sier Mohn.

Flere år med innsats foran oss

UiS har i flere år vært et Miljøfyrtårn og igangsatt en rekke tiltak for å redusere klimaavtrykket – og det jobbes effektivt med disse.

– Vi har gjort mye bra på dette området de siste årene, og nå skal vi øke innsatsen. For å nå de målene vi har satt oss, kreves det innsats fra alle, over flere år, sier Briedis.

Hun legger til:

– Vi håper ansatte og studenter vil være med å bidra til å gjøre en forskjell, sier Briedis.

Grønn arbeidsgruppe

For å sikre et godt samarbeid på tvers har det blitt opprettet en arbeidsgruppe som skal iverksette og koordinere arbeidet.

Gruppen ledes av koordinator for grønn omstilling, Rebecca Briedis, og består av representanter fra fellestjenestene og studentorganisasjonen StOr.

Arbeidsgruppa vil fungere som en katalysator og et bindeledd mellom ulike divisjoner og fakultet for å sikre samarbeid og god kommunikasjon til studenter og ansatte.

Arbeidsgruppen vil hvert år utvikle en liste med hvilke tiltak som skal prioriteres i kommende år for å komme et skritt nærmere målene som er satt.

Indikatorer for evaluering av framdriften vil utvikles for hvert område, og danne grunnlag for årlige vurderinger.

Les mer om grønn omstilling på UiS.

Tekst og foto: Karen Anne Okstad