Hopp til hovedinnhold

Hjelpemidler på skoleeksamen

Det fakultetet som har ansvar for emnet avgjør hvilke hjelpemidler som er tillatt ved vurdering/prøving. Hjelpemidler kan omfatte skrevne og trykte hjelpemidler, kalkulator, tegneutstyr og annet hjelpeutstyr.

Publisert: Endret:

Oversikt over tillatte hjelpemidler ved de ulike eksamener skal fremgå av emnebeskrivelser og oppgaveteksten. Hjelpemidler som ikke er oppført i oppgaveteksten vil bli inndratt, og forholdet vil bli betraktet som fusk eller forsøk på fusk.  

 

Ved spørsmål kontakt administrasjonen ved ditt fakultet eller institutt.

hjelpemidler

Kalkulator

Kalkulatoren skal være enkel med mindre emnebeskrivelsen eller oppgaveteksten spesifiserer at programmerbar kalkulator er tillatt.

Bilde av en kalulator. Foto: Ray Teyes

Det tillates ikke utstyr for tilkobling til lysnett, magnetkort, bånd/utskriftsenheter eller andre kalkulatorer. Kalkulatoren må ikke avgi støy. 

Det kan settes andre begrensninger for bruk av kalkulator enn de som fremgår her. Overtredelse av bestemmelsene betraktes som forsøk på fusk. 

Følgende kalkulatorer anses som enkel kalkulator per dags dato: 

 

Ved det teknisk- naturvitenskapelige fakultet: 

Vedtak av 07.11.2019 

Med godkjent, enkel kalkulator menes en av følgende kalkulatorer: 

 • HP30S 
 • HP17bII+ 
 • Texas BA II Plus 
 • Texas Instruments TI-30 
 • Citizen SR-260N 
 • Citizen SR-270X  
 • Alle Casio FX82 

Til forkurs for ingeniørutdanning og realfagskursene brukes en godkjent, ikke-programmerbar kalkulator:  

 • FX-9750G II (anbefales) 
 • CASIO FX-9750 
 •  Casio FX-9860 
 •  Texas Instruments: Ti-82, Ti-83 eller Ti-84.  
 •  HP30S; HP17bII+ 
 • Texas BA II Plus 
 • Texas Instruments TI-30 
 • Citizen SR-260N 
 • Citizen SR-270X  
 • Alle Casio FX82 

Det er ikke tillatt med CAS-kalkulatorer (Computer Algebra System). 

Ved Handelshøgskolen UiS: 

Vedtak av 21.03.2018 

Med "godkjent kalkulator" som hjelpemiddel under skriftlige eksamener ved HHUiS menes en kalkulator med enkle numeriske og trigonometriske funksjoner. Per dags dato omfatter dette:  

 • HP30S 
 • Alle Casio FX82 
 • Texas Instruments TI-30XB 
 • Texas Instruments TI-30X Pro 
 • Citizen SR-270X 
 • Texas Instruments BA II Plus 
 • HP17bII+ 
 • Citizen SR-260N 
 • Casio FX85GT Plus 
 • HP10B II + 
 • Casio SL-300NC  
 • CASIO SL-310UC 
Hjelpemidler

Lovsamlinger

Tillatte hjelpemidler til eksamen i juridiske fag er Norges Lover, annen lovsamling, særtrykk/kopi av enkeltlover, forskrifter, konvensjoner, tariffavtaler og Stortingets skatte- og avgiftsvedtak.

Lovbøk

Utskrift fra Lovdata er kun tillatt når dette er særskilt tillatt av faglærer og er angitt i oppgaveteksten. 

I hjelpemidlene kan det være understrekninger i teksten og strek i margen i alle farger. I hjelpemidlene kan det dessuten være innarbeidet henvisninger innbyrdes i hjelpemiddelet og til andre tillatte hjelpemiddel.  

Henvisningene kan bare innledes med ord som se, jfr., cfr., contra, sml (sammenlign), ny, opph. (opphevet), endret.  

Henvisninger til lover, kgl. Res, forskrifter og reglement kan bare inneholde tittel og/eller data (eventuelt nummer), paragraf og/eller ledd (avsnitt), punktum (setning), nummer eller litra (bokstav). Vanlige forkortelser som grl., strl., og lignende kan brukes. En henvisning kan f. eks. se slik ut: Sml. FAL §18; opph. ved lov 13. februar 1976; jfr. lov nr. 261969 §2-1. 

 

Annen innarbeidelse enn nevnt over er ulovlig, f. eks. at ny lovtekst er skrevet inn i hjelpemiddelet. Henvisninger som reelt sett ikke er henvisninger til andre tillatte hjelpemidler, f. eks. kamuflerte oppgavedisposisjoner, stikkord og lignende er ikke tillatt. 

Du er kanskje også interessert i

Spørsmål og svar om hjemmeeksamen

Er det første gang du skal ha digital hjemmeeksamen, og er usikker på hvordan det foregår? I teksten under finner du bla...

Fusk

Universitetet i Stavanger ser alvorlig på fusk og har en plikt til å reagere strengt mot fusk og forsøk på fusk. Både al...

Smittevern på eksamen

Skal du ha eksamen på campus og er bekymret for smitte? Vi har gjort nødvendige tiltak for at det skal være trygt for de...

Eksamenforskrift for UiS

Her finner du Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger. Denne ble sist oppdatert 11. juni 2020.

Kontaktinfo for eksamen

Har du spørsmål om eksamen som du ikke finner svar på? Her finner du kontaktpersoner på fakultetene og instituttene.

Tilrettelegging av eksamen og oppgaver

Hvis du har et helseproblem eller en funksjonsnedsettelse kan du søke om individuelt tilrettelagt eksamen.

Retningslinjer for eksamenskandidater ved individuell skriftlig skoleeksamen

Vedtatt av Utdanningsutvalget 11. mai 2017 med hjemmel i forskrift og studier og eksamen ved UiS § 7-1.nr.1. Reglene tre...

Dette må du vite om eksamen

Lurer på hvordan du melder deg opp til eksamen? Har du spørsmål om fravær, eller trenger du tilrettelegging? På denne si...