Inkludering for elever med behov for spesialpedagogisk hjelp

En «evidence gap map», ofte kalt «levende kart» på norsk. Kartet illustrerer en systematisk kunnskapsoversikt over forskning på inkludering for elever med behov for spesialpedagogisk hjelp i de nordiske landene.

Publisert Sist oppdatert

Den vitenskapelige artikkelen og kunnskapsoversikten «Inclusion of Students with Special Education Needs in Nordic Countries: A Systematic Scoping Review» ble nylig publisert i tidsskriftet Scandinavian Journal of Educational Research.

Artikkelforfatterne er Serap Keles, førsteamanuensis ved Kunnskapssenter for utdanning ( ), Dieuwer ten Braak, førsteamanuensis ved Læringsmiljøsenteret (tidligere ansatt ved ) og Elaine Munthe, professor og senterleder ved .

135 studier er behandlet i artikkelen/kunnskapsoversikten, og resultatene blir også presentert i en «evidence gap map», ofte kalt «levende kart» på norsk.