Sluttrapport og vedlegg til GrunnDig-prosjektet

Et bredt og dyptgående kunnskapsgrunnlag om digitalisering i skolen.

Publisert Sist oppdatert

Mann sett bakfra, digitalisert bilde

Sluttrapporten fra GrunnDig-prosjektet ble publisert 14. desember 2022. Samarbeidsprosjektet mellom Kunnskapssenter for utdanning ( ), Universitetet i Oslo og Høgskulen i Volda, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, har pågått i ett år.

Rapporten belyser digitalisering i norsk utdanningspolitikk, oppsummerer internasjonal forskning og gir et bilde av læreres opplevelse av digitalisering i grunnopplæring. Den sammenfatter ett års arbeid med forskning og undersøkelser om digitalisering i grunnopplæringen i Norge, kalt GrunnDig-prosjektet.

Forskerne i GrunnDig-prosjektet har gått gjennom 32 politiske norske dokumenter, 262 internasjonale vitenskapelige forskningsoversikter (dekker mer enn 8000 enkeltstudier) og gjennomført en spørreundersøkelse blant mer enn 2600 deltakere. 

Les mer her: