Verdens lærerdag 5. oktober

Hvert år markerer FN verdens lærerdag for å hedre innsatsen lærerne gjør for barn og unge. Samtidig vurderer en av fem norske lærere å slutte i jobben.

Published Endret

lærer snakker med to elever. foto: getty images

Verdens lærerdag er en hyllest til alle lærere som investerer tiden sin i barn og unge. Samtidig skal den også sette søkelys på utfordringer knyttet til FNs mål om god utdanning til alle, blant annet den akutte lærermangelen over store deler av verden. Forskning viser at flere lærere opplever stress og utmattelse i jobben sin, og en av fem vurderer å slutte. Hva kan gjøres for å bedre arbeidshverdagen for lærerne? Under har vi samlet tre som tar for seg læreres profesjonsutvikling.

Vi har supplert med to aktuelle forskningsnotater som omhandler dem lærerne har mest å gjøre med i hverdagen -elevene. Forskingsnotatene handler om hva søvn har å si for det å prestere best mulig på skolen, og om forskjøvet skoledag her kan være et virkemiddel.

Forskningsnotater om læreres profesjonsutvikling:

Forskningsnotater om forskjøvet skoledag: