Årsrapporter for Lærerutdanningsportalen

Her finner du årsmeldinger for hvert år Lærerutdanningsportalen har vært aktiv.

Publisert Sist oppdatert

Lærerutdanningsportalen (LU-portalen) ble offisielt åpnet 27. oktober 2021, som resultat av et samarbeid mellom Universitets- og høgskolerådet - Lærerutdanning (UHR-LU) og Kunnskapssenter for utdanning (KSU) ved UiS.

er ansvarlig for driften av LU-portalen, og sender hvert år årsmelding/årsrapport som beskriver tilstanden for portalen og arbeidet som er gjort i det foregående året.

Her er årsrapportene for de første årene: