Materiell: Bøker, hefter og rapporter

Et utvalg bøker, hefter og annet materiell utgitt av Læringsmiljøsenteret, eller der ansatte ved senteret er forfatter eller medforfatter. Her kan du også bestille trykt utgave av doktoravhandlinger skrevet ved senteret fra 2009 til i dag.

Published Endret
Hva finner du her?

* Hefter og foldere: Last ned gratis i pdf. * Bøker: Bestill direkte fra forlag eller bokhandel, eller lån på biblioteket. * Rapporter: Bestill via e-post fra oss (husk bestillingsnummer) eller last ned gratis i pdf. * Doktoravhandlinger: Bestill via e-post fra oss (husk bestillingsnummer).

Du finner det nyeste først. Bla deg bakover. Foto: iStock.

Hefter og foldere - bestill eller last ned

Bøker - les omtale her, bestill fra forlag eller bokhandel

Sosial og emosjonell kompetanse i skolen

K.B Tharaldsen og L.E. Bru (red.), 2023

Kapasitetsbygging i barnehage, skole og PPT

L. Hye, P. Roland og M. Øgård (red.), 2023

Hvordan arbeide med elevmangfold?

G. Skeie, H. Fandrem og S.R. Ohna (red.), 2022

Fysisk miljø på SFO

T. Moser og M.T. Martinsen, 2022

Relasjoner, lek og læring på SFO

S. Lunde og E. Elvethon, 2021

Trygt og godt på SFO

K.S. Gusfre og I.R. Sjursø, 2021

Trygt og godt i barnehagen

M.T. Martinsen, 2021

The future of the self

N. Kucirkova, 2021

Oppfølging etter mobbing

J.N. Finne og E. Roland, 2021

Ledelse i klasserommet

R.M. Sølvik og S. Ertesvåg, 2020

Mobbeloven

E. Roland, 2020

Fra intensjon til handling i barnehagen

L.T. Eik, G.S. Steinnes og E. Ødegård, 2020

Sammenheng og kontinuitet

K. Tveitereid, 2019

Stress og mestring i skolen

L.E. Bru og P. Roland, 2019

Bullying – an International perspective

E. Roland og E. Munthe, 2018

Implementering av endringsarbeid i barnehagen

P. Roland og S. Ertesvåg, 2018

Stemmer i mobbesaker

J. Støen, H. Fandrem og E. Roland, 2018

Utvikling, lek og læring i barnehagen

V. Glaser, I. Størksen og M.B. Drugli, 2018

Flyktningkompetent barnehage

K. Tveitereid, L. Vestad, S. Sævik og H. Fandrem, 2017

Alle skal med

E. Ødegård, J. Nordahl og H. Røys, 2017

Mobbeatferd i barnehagen

E.C. Idsøe og P. Roland, 2017

Flyktningkompetent skole

K. Tveitereid, H. Fandrem og S. Sævik, 2017

Intervensjon og evidens - bokserie

S. Ertesvåg et al., 2016-2017

Lekbasert læring

I. Størksen et al., 2016

Psykisk helse i skolen

L.E. Bru, E.C. Idsøe og K. Øverland (red.), 2016

Barnehagelæreres profesjonslæring

L.T. Eik, G.S. Steinnes og E. Ødegård, 2015

Problemløsningsmodeller

E. Roland (red.), 2015

Implementerting

P. Roland og E. Westergård (red.), 2015

Barn i utfordringer

H. Fandrem og O.L. Fuglestad (red.), 2013

Ledelse av endringsarbeid i barnehagen

S. Ertesvåg og P. Roland, 2013

Rom for læring

E.K. Vold (red.), 2013

Rapporter - bestill eller last ned

Mobbing i norske barnehager

– en kunnskapsoversikt, 2021

Oppfølging av barn og unge

som er blitt utsatt for mobbing, 2018

Å ivareta barn og unge

som er blitt utsatt for mobbing, 2017

Å bli utsatt for mobbing

kunnskapsoppsummering, 2017

Er alle med?

Smågruppebaserte tiltak på barnetrinnet, 2012

Den ene dagen

Smågruppebaserte tiltak på ungdomstrinnet, 2009

I randsonen

Smågruppebaserte tiltak på ungdomstrinnet, 2006

Doktorgradsavhandlinger - bestill