Hopp til hovedinnhold

Materiell: Bøker og hefter

Et utvalg bøker, hefter og annet materiell utgitt av Læringsmiljøsenteret, eller der ansatte ved senteret er forfatter eller medforfatter. Noe kan lastes gratis ned i PDF-format, noe kan kjøpes i nettbutikken, mens noe må kjøpes fra forlag/bokhandel.

Publisert: Endret:

Hefter - bestill eller last ned

Bøker - les omtale her, bestill fra forlaget

The future of the self

N. Kucirkova, 2021

Fra intensjon til handling i barnehagen

L.T. Eik, G.S. Steinnes og E. Ødegård, 2020

Ledelse i klasserommet

R.M. Sølvik og S. Ertesvåg, 2020

Mobbeloven

E. Roland, 2020

Stress og mestring i skolen

L.E. Bru og P. Roland, 2019

Sammenheng og kontinuitet

K. Tveitereid, 2019

Stemmer i mobbesaker

J. Støen, H. Fandrem og E. Roland, 2018

Utvikling, lek og læring i barnehagen

V. Glaser, I. Størksen og M.B. Drugli, 2018

Bullying – an International perspective

E. Roland og E. Munthe, 2018

Implementering av endringsarbeid i barnehagen

P. Roland og S. Ertesvåg, 2018

Flyktningkompetent barnehage

K. Tveitereid, L. Vestad, S. Sævik og H. Fandrem, 2017

Alle skal med

E. Ødegård, J. Nordahl og H. Røys, 2017

Flyktningkompetent skole

K. Tveitereid, H. Fandrem og S. Sævik, 2017

Mobbeatferd i barnehagen

E.C. Idsøe og P. Roland, 2017

Intervensjon og evidens - bokserie

S. Ertesvåg et al., 2016-2017

Psykisk helse i skolen

L.E. Bru, E.C. Idsøe og K. Øverland (red.), 2016

Lekbasert læring

I. Størksen et al., 2016

Implementerting

P. Roland og E. Westergård (red.), 2015

Barnehagelæreres profesjonslæring

L.T. Eik, G.S. Steinnes og E. Ødegård, 2015

Problemløsningsmodeller

E. Roland (red.), 2015

Rom for læring

E.K. Vold (red.), 2013

Barn i utfordringer

H. Fandrem og O.L. Fuglestad (red.), 2013

Ledelse av endringsarbeid i barnehagen

S. Ertesvåg og P. Roland, 2013

Rapporter - bestill eller last ned

Oppfølging av barn og unge

som er blitt utsatt for mobbing, 2018

Å bli utsatt for mobbing

kunnskapsoppsummering, 2017

Å ivareta barn og unge

som er blitt utsatt for mobbing, 2017

Er alle med?

Smågruppebaserte tiltak på barnetrinnet, 2012

Den ene dagen

Smågruppebaserte tiltak på ungdomstrinnet, 2009

I randsonen

Smågruppebaserte tiltak på ungdomstrinnet, 2006

Doktorgradsavhandlinger - bestill