Hvordan følger man opp når mobbingen har blitt stoppet?

Et trygt skolemiljø er ingen selvfølge eller «quick fix» etter at mobbing har blitt avdekket og stanset. En ny bok fra Læringsmiljøsenteret viser veien videre for alle som har vært involvert.

Publisert Sist oppdatert

Med tiden har det blitt utgitt en rekke bøker om hvordan mobbing kan avdekkes og stoppes, også fra Læringsmiljøsenteret. En ny utgivelse - «Oppfølging etter mobbing: situert rehabilitering» - tar imidlertid for seg det neste steget: Hvordan et trygt skolemiljø igjen kan skapes for alle som har vært involvert.

Johannes Finne
Johannes N. Finne, førsteamanuensis ved Læringsmiljøsenteret og UiS

Forfatterne er førsteamanuensis Johannes N. Finne og professor emeritus Erling Roland ved Læringsmiljøsenteret og Universitetet i Stavanger. Begge har lang fartstid innen flere vitenskapelig baserte prosjekter mot mobbing og utvikling av positive læringsmiljø. Metodikken i boken «Oppfølging etter mobbing: situert rehabilitering» er en videreutvikling av en artikkel om rehabilitering etter mobbing som forfatterne publiserte i 2018.

Rehabilitering for alle parter

Som tittelen indikerer, tar boken utgangspunkt i prinsippet situert rehabilitering. Leseren får på en grundig og systematisk måte forståelse for hva situert rehabilitering innebærer, hvilke individuelle og systemiske skader som bør rehabiliteres, og hvilke virkemidler som kan inngå i tiltak som blir gjennomført i en slik prosess. Gjennom denne tilnærmingsmåten kan man lindre sårene som er oppstått ved bruk av verktøy som fremmer et fellesskap som er mer konstruktivt og støttende.

Forfatterne viser i innledningen til at lovverket har rammet inn rettigheter, plikter, problemer og tiltak rundt mobbeproblematikken. Likevel er det noe som mangler.

Men hvordan følger man opp?

Erling Roland
Erling Roland, professor emeritus ved Læringsmiljøsenteret og UiS.

– Selv etter så mange år med forskning, utvikling og utprøving har det vært forstemmende lite fokus på hva vi gjør etter at mobbingen er stoppet, poengterer Finne og Roland, og viser til at denne mangelen var noe av motivasjonen for å skrive boken.

Spørsmålet i denne sammenhengen er et slags «Ka då, ittepå?»- hvordan kan skolen følge opp elever og klassen etter at mobbingen har stoppet? Det er her begrepet «situert» kommer til sin rett.

– Vi mener at denne oppfølgingen i stor grad bør skje der skadene har oppstått, nemlig i klassen. Altså, den bør skje situert. Og vi tenker at det læringsmiljøet som har tatt skade, må gjenopprettes eller rehabiliteres. Derfor betegner vi denne innsatsen for situert rehabilitering, forklarer de to mobbeforskerne.

«Oppfølging etter mobbing: situert rehabilitering» er utgitt på Fagbokforlaget. Målgruppen er studenter ved lærerutdanning og andre relevante masterutdanninger, i tillegg til forskere og praktikere som har en spisset kompetanse knyttet til mobbing og skolemiljø.

Boken kan bestilles via denne lenken.

Tekst: Leif Tore Sædberg