Interact - erfaringer fra praksisfeltet

Hvordan oppleves det å bli filmet i klasserommet? Og er det skummelt å få kommentarer på egen undervisning? Rektor og lærere ved Bryne videregående skole deler sine tanker og erfaringer om individuell coaching og klasseromsobservasjon. Er du usikker på hva det vil innebære å delta i INTERACT, eller bare interessert i å høre hvordan andre har opplevd det? Her kan du få svar!

Published Endret
Eline Ødegård Eide, lektor

Eline er en nokså fersk lærer som «våget å hoppe i det», etter eget utsagn. Hun deler sine opplevelser av det å bli filmet i klasserommet, og hvordan det var å skulle både se og diskutere seg selv. Eline har også gode råd om hvordan å gi informasjon til elevene, og trekker frem enkle oppdagelser som har vært med på å utvikle egen undervisning. 

Eline Ødegård Eide
Anne Kristin Odland, adjunkt  

Hvordan jobber coachen, og hvilken innvirkning har coaching på læreren? Anne Kristin deler sine erfaringer. Hun forteller også hvorfor hun synes tiltaket er viktig, og hvordan hun forberedte elevene på å få et kamera inn i klassen. I tillegg reflekterer hun omkring hvordan hun opplevde å filme egen undervisning. 

Anne Kristin Odland
Kenneth Horpestad, lektor

Kenneth meldte seg på coach-tiltak, men fikk ikke gjennomført opplegget på grunn av pandemien. Hva håper han coaching kan bidra til? Han deler sine refleksjoner om hvordan coaching kan være positivt blant kollegiet, og trekker paralleller til sin egen erfaring med coaching i privat næringsliv og idrett.

Kenneth Horpestad
Ingunn Folgerø, rektor

Hva kan coaching av individuelle lærere bidra til i skolen som organisasjon? Og hvilken nytteverdi har det for skolen som helhet? Rektor ved Bryne videregående skole, Ingunn, forteller hvordan skoleledelsen opplever læreres deltakelse i coaching basert på klasseromsobservasjon.  

Ingunn Folgerø