Kunnskapsoppsummering: Å bli utsatt for mobbing. En kunnskapsoppsummering om konsekvenser og tiltak

Kunnskapsoppsummeringen belyser skadevirkninger av å ha blitt utsatt for mobbing, og tiltak som kan settes inn for å motvirke slike skadevirkninger. Den legger et grunnlag for økt innsats for å hjelpe dem som har vært utsatt for mobbing. Bestillingsnummer: 4321.

Publisert Sist oppdatert

Om kunnskapsoppsummering

Kortinfo
Forfatter

Flere forfattere

Tittel

Å bli utsatt for mobbing. En kunnskapsoppsummering om konsekvenser og tiltak

Sidetall / år

252 s. / 2017

Bestill
Pris

290,-

Bestillingsnummer

4321

Bestill

Send e-post til Læringsmiljøsenteret. Husk å oppgi bestillingsnummer.

Omslag på kunnskapsoppsummeringen Å bli utsatt for mobbing.

Kunnskapsoppsummeringen er utarbeidet i et samarbeid mellom Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret), Universitetet i Stavanger, og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest), Uni Research Helse, på oppdrag fra Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet.

De som har vært involvert i kunnskapsoppsummeringen, er: forsker II Kyrre Breivik (RKBU Vest), professor Edvin Bru (Læringsmiljøsenteret), forsker Charlotte Hancock (Læringsmiljøsenteret), professor Ella Cosmovici Idsøe (Læringsmiljøsenteret), professor Thormod Idsøe (Læringsmiljøsenteret) og forsker II Mona E. Solberg (RKBU Vest). Edvin Bru har vært koordinator for arbeidet.