Rapport: Erfaringer med å fjerne karakter i orden og atferd

Hva skjer om man fjerner karakter i orden og atferd i videregående skole? Det ble testet ut i seks skoler i Rogaland. I rapporten kan du lese om erfaringene.

Publisert Sist oppdatert
Fakta

Tittel: Erfaringer med å fjerne karakter i orden og atferd: Evaluering av et forsøk ved seks videregående skoler i Rogaland

Forfattere: Edvin Bru, Maren Stabel Tvedt, Liv Jorunn Byrkjedal-Sørby, Kjersti B. Tharaldsen og Ann Kristin Kolstø-Johansen

Utgitt av: Læringsmiljøsenteret

År: 2019

Sider: 60

ISBN: 978-82-7578-062-9 (pdf)

Last ned

Last ned rapporten: Erfaringer med å fjerne karakter i orden og atferd

Omslag til rapporten.

Dette er en evalueringsrapport fra forsøket uten karakterer i orden og atferd i videregående skole. Evalueringen er basert på spørreundersøkelser til lærere og elever, samt fokusgruppeintervju med representanter for skolens ledelse, tillitsvalgte fra den største fagforeningen på skolene og elevrådsrepresentanter fra skolene.

Undersøkelsene ble gjennomført i perioden mars til mai 2019. I tillegg er det hentet inn relevante data fra Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse for årene 2014 – 2018, samt opplysninger om elevers fravær.

En viktig begrunnelse for forsøket har vært å utforske om det å fjerne anmerkninger og karakterer i orden og atferd kan være med å stimulere arbeidet med elevenes helhetlige sosiale handlingskompetanse, slik dette forstås ut fra den nye overordnede delen av læreplanverket.