Vil øke elevengasjementet i klasserommet

Kan engasjementet øke hos elevene ved at lærere får tilbakemelding på sin egen praksis i klasserommet? Det ønsker nyansatt stipendiat ved Læringsmiljøsenteret, Ella Bjerga Pettersen, å finne ut av.

Publisert Sist oppdatert
Ella Bjerga Pettersen

Publisert første gang: 19.10.2018

I sitt doktorgradsprosjekt skal Ella Bjerga Pettersen evaluere et pilotprosjekt om profesjonell utvikling for lærere. Pilotprosjektet er utviklet av forskere ved Læringsmiljøsenteret og har fått navnet «Videobased Improvement for Teachers» (VITE).  I neste omgang er det et mål at utviklingen hos læreren skal bidra til økt engasjement hos elevene.

- Lærere som deltar i prosjektet vil inngå i et samarbeid med en ansatt fra Læringsmiljøsenteret som har ekspertise innen klasseromsinteraksjon. Helt praktisk skal det gjøres gjennom videoobservasjon av lærere i klasserommet og en-til-en oppfølging, sier Bjerga Pettersen.

Videobasert utviklingstilbud

Utgangspunktet for arbeidet vil være CLASS-rammeverket, som er et teori- og forskningsforankret observasjonsverktøy. VITE-prosjektet er utviklet for å gi lærere tilbakemelding på egen praksis. En skoletime filmes seks ganger i løpet av året og i slutten av disse timene skal elevene svare på et elektronisk spørreskjema. Elevene får spørsmål om engasjementet de opplevde i akkurat den timen. Både lærerne og elevene skal svare på et større spørreskjema før og etter intervensjonen.

- Jeg ønsker å finne muligheter og begrensninger ved en slik lærerutviklende intervensjon. Målet er å lage en begynnelse for et fremtidig, videobasert utviklingstilbud for lærere over hele landet, sier hun.

Øke engasjementet hos elevene

Siden tilbudet tar utgangspunkt i lærerens egen praksis, varer over et skoleår og benytter et forskingsforankret rammeverk er det grunn til å anta at tilbudet vil lede til økt engasjement hos elevene.

- Det kan også føre til økt faglig og sosialt læringsutbytte, og det er noe av det vi vil undersøke med denne studien, sier hun.

Doktorgradsprosjektet har et eksperimentelt design. I denne studien betyr det at det samlede utvalget består av én gruppe lærere som en intervensjonsgruppe, én gruppe lærere som kontrollgruppe, og tilhørende klasser de underviser. Data vil bygge på spørreskjema til elever og lærere, i tillegg til videoobservasjon i klasserommet.

Positive lærer-elev interaksjoner

- Gjennom prosjektet vil vi se på mulighetene som finnes i videoobservasjon i klasserommet, og hvordan dette kan brukes i lærerens egen utvikling. Det vil være fokus på de positive lærer-elev-interaksjonene gjennom hele prosjektet.

Teorien som ligger til grunn i veiledningen er nært rettet mot praksis, og er lett for lærere å relatere seg til. Bjerga Pettersen er selv lærer og jobbet i skolen før hun fikk stilling som stipendiat.

 - Som lærer opplever jeg det som nyttig og bevisstgjørende å få tilbakemeldinger på praksisen min. Derfor mener jeg VITE er et spennende prosjekt, nettopp fordi det speiler lærerens egen praksis og kan hjelpe oss til å hele tiden være i utvikling, sier hun.

Vil du lese mer?