– Viktig at ungdommene ikke bare googler

I undervisningsopplegget ROBUST har elevene felles samtaler i klasserommet. Elevene kan høre det de andre sier og kjenne at de ikke er alene. – Temaene som tas opp i ROBUST er høyaktuelle og knytter seg til problemstillinger som ungdom står midt oppi, sier lærer Lisa Mari Staddeland.

Published Sist oppdatert

– Det som skiller dette opplegget fra andre er at det er løsningsorientert. Det er konkret og noe elevene kjenner seg igjen i – eller de kommer til å kjenne seg igjen om ikke så lenge. Elevene kan bruke dette i sine egne situasjoner, mener Odd Tjelta. Her sammen med kollega Lisa Mari Staddeland ved Gosen ungdomsskole.

Publisert første gang: 17.02.2020

Som en del av forskningsprosjektet Resilient skal et undervisningsopplegg prøves ut i mange 8. klasser på Nord-Jæren fra høsten 2020. Målet er å øke trivsel og motivasjon blant elevene, og styrke kunnskapen og ferdighetene til å håndtere utfordringer i og utenfor skolehverdagen.

Undervisningsopplegget kalles ROBUST og skal styrke elevenes sosiale og emosjonelle kompetanse, og deres forståelse for hva som motiverer for skolearbeid. Opplegget går over 25 skoletimer og elevene går gjennom fem tema sammen med læreren:

1. Sosiale relasjoner
2. Oppmerksomhetstrening
3. Problemløsning
4. Følelser
5. Lærende tankesett

Når ROBUST skal rulles ut til høsten har det gått gjennom flere runder med kvalitetssjekk. En av rundene tas med lærere i 8. klasse, for de vet bedre enn noen hvor skoen trykker for både elever og lærere.

– Temaene som tas opp i ROBUST er høyaktuelle. Det er et opplegg som passer inn i mange av problemstillingene som ungdom står midt oppi, sier Lisa Mari Staddeland. Hun er lærer på Gosen ungdomsskole.

Staddeland forteller at temaene som tas opp i undervisningsopplegget gir mange muligheter for å diskutere og drøfte utfordringer. Hun mener det bidrar til åpenhet i klasserommet, og at elevene får verktøy til å håndtere følelser og situasjoner de kommer opp i.

– Det er klart at noe av dette er flaut å snakke om, men det er bedre at ungdom får snakke om dette i klasserommet sammen med en pedagog enn at de googler seg frem til alt mulig, mener hun.

Staddeland og kollega Odd Tjelta er med i referansegruppen som samarbeider om undervisningsopplegget ROBUST. De gir tilbakemeldinger på opplegget, forteller hva som vil fungere i klasserommet og hva som ikke vil gjøre det.

– Det er et spennende opplegg å være med å utvikle! Vi justerer blant annet på eksemplene som blir brukt slik at elevene skal kunne trekke assosiasjoner til eget liv. Vi gir også tilbakemeldinger på formen og på presentasjonen av temaene, sier Tjelta.

Konkret og løsningsorientert

– Det som skiller dette opplegget fra andre er at det er løsningsorientert. Det er konkret og noe elevene kjenner seg igjen i – eller de kommer til å kjenne seg igjen om ikke så lenge. Elevene kan bruke dette i sine egne situasjoner, mener Tjelta.

Han forteller at opplegget blir skreddersydd for 8. klassetrinn, og det kommer frem mange forslag til hva ungdom kan gjøre.

– Det er ikke bare vinklet på problemer. Det er fokus på løsninger, at du selv kan og må gjøre noe, sier han.

Åpenhet i klassen

Selv om opplegget er tilpasset 8. klasse, mener lærerne det er aktuelt i 9. og 10. klasse også. Temaene kan tas opp igjen med jevne mellomrom, og elevene får et felles vokabular som gjør at de kan snakke med hverandre og læreren om følelser.

– De er i en herlig alder når de er i 8. klasse, noen er kommet lenger i puberteten enn andre og måten man tenker og snakker på er ulik, sier Staddeland.

Gjennom ROBUST legges det opp til felles samtaler i klasserommet. Elevene kan høre det de andre sier og kjenne at de ikke er alene.

– For noen ganger kan det føles slik i begynnelsen av ungdomsårene, at man er veldig alene, og da ser man ikke nødvendigvis dem rundt seg. Gjennom ROBUST får elevene se at andre tenker på mange av de samme tingene og så kan de støtte seg på hverandre. Vi får mange fine samtaler og en annen åpenhet i klassen, forteller hun.

Livsmestring er overordnet tema i nye læreplaner

– Det har alltid ligget til lærerrollen å hjelpe og støtte elever. Sånn sett er ikke dette noe nytt, men nå er det samlet i de nye læreplanene og pålagt oss på en annen måte, mener Tjelta.

Han forteller at det er lærerens oppgave å jobbe med livsmestring på ulike plan.

– ROBUST er et fint opplegg som vi kan ta med hele klassen på, og som er laget for akkurat denne gruppen: 8. klasse. Det finnes mange andre programmer der ute, men de er ikke nødvendigvis tilpasset denne gruppen, sier han.

Selv om ROBUST planlegges med 25 skoletimer fordelt på ulike tema er det ikke et rigid opplegg.

– Det er opp til læreren å tilpasse dette opplegget også til akkurat sin klasse, men det er et system og gir en trygghet for læreren. Det er ikke alltid så lett å vite hva som er viktig å ta opp og hvordan man kan gå frem, men her er et godt verktøy for å få det til på en god måte, sier Staddeland.

Tekst og foto: Ina Midttveit

Fakta om ROBUST
Hensikt

Målet med ROBUST er å øke trivsel og motivasjon blant elever i ungdomsskolen gjennom å fremme sosial og emosjonell kompetanse.

Forskning

ROBUST er en del av forskningsprosjektet Resilient. Det er et samarbeidsprosjekt mellom Handelshøgskolen, Læringsmiljøsenteret, Jærskulen, Sandnes kommune, Stavanger kommune og noen eksterne partnere.

Finansiering

Prosjektet får 20 millioner kroner fra Norges forskningsråds program FINNUT.

– Noen ganger kan det føles slik i begynnelsen av ungdomsårene, at man er veldig alene, og da ser man ikke nødvendigvis dem rundt seg. Gjennom ROBUST får elevene se at andre tenker på mange av de samme tingene og så kan de støtte seg på hverandre. Vi får mange fine samtaler og en annen åpenhet i klassen

Lisa Mari Staddeland , lærer på Gosen ungdomsskole

Relatert innhold