Førskolelek med språk: 3 filmer til foreldremøtet

Lese- og skriveopplæring skjer i skolen, men mange førskolebarn er opptatt av å lese og skrive. De voksne rundt barnehagebarn kan gjøre mye for å for å støtte barnas lese- og skriveutvikling. Disse tre filmene gir ideer til hvordan.

Publisert Sist oppdatert

En smak av lesing skjermdump
I filmene møter vi blant andre Alma, 3 år.

Foreldre er viktig rollemodeller for førskolebarns lese- og skriveutvikling. De kan gjøre mye. Men mange er usikre på hva, og noen blir litt stressa av at de forventes å engasjere seg i dette også midt i en travel hverdag.

Disse tre filmene viser hvordan velkjente hverdagssituasjoner kan utnyttes til lek med språk, lesing og skriving. Hensikten med filmene er å vekke interesse for trekk ved barns språklige og skriftspråklige utvikling, og gi noen ideer til hvordan dagligdagse situasjoner kan utnyttes til lesing, skriving og lek med språket.

Filmene passer til foreldre, til ansatte i barnehagen og til lærere på første trinn.

Foreldremøter og før skolestart

Disse filmene kan brukes på foreldremøter i barnehagen og i forbindelse med skolestart. De er godt egnet som grunnlag for samtaler, og vi har laget forslag til spørsmål som kan dra i gang diskusjoner. Filmene kan selvfølgelig også vises alene, men utbyttet blir større hvis det blir lagt til rette for diskusjon.

Det finnes ingen fasit på riktig samhandling, bare mange muligheter for å gripe fatt i barns naturlige nysgjerrighet og engasjement. Vi håper disse filmene vil skape en følelse av gjenkjenning og at de vil bidra til å senke terskelen for voksnes engasjement. 

Én replikk forekommer i alle filmene: ”Det er godt nok”. Det vi gjør for og sammen med ungene for å støtte utviklingen deres, vil alltid være godt nok.

Filmer til foreldremøter og inspirasjon