GraphoGame

Spillet GraphoGame har som mål å lære barna å koble bokstav og bokstavlyd. Det er tilpasset barnets nivå, og kan være et supplement i begynneropplæringa.

Published Endret
GraphoGame

GraphoGame er utviklet av forskere ved Universitetet i Jyväskylä, Finland, og er laget i en norsk versjon i forbindelse med På Sporet-prosjektet. Spillet er tilpasset barn som skal i gang med å «knekke lesekoden».

Målet med spillet er at barnet skal få sikker kunnskap om bokstav og bokstavlyd. Gjennom en rekke nivåer, går spilleren gradvis videre til korte og etter hvert lengre ord.

Adaptivt lesespill

Det som skiller GraphoGame fra mange andre lære å lese-spill, er at det er såkalt «adaptivt», altså at spillet tilpasser vanskelighetsgraden basert på hvordan den som spiller løser oppgavene. Slik vil barnet hele tiden få nye utfordringer.

Siden spillet i tillegg gir positive tilbakemeldinger, er tanken at barnet skal bli motivert til å spille så lenge at det etablerer sikker kunnskap om bokstav-lyd-kombinasjonene.

God undervisning viktigst

Lærere som vil ta i bruk GraphoGame bør bli godt kjent med spillet før de introduserer det til elevene, og ha en plan for hvordan det skal brukes.

GraphoGame kan være et supplement til den øvrige leseopplæringen, men det bør brukes med bevissthet, i korte økter.

På Sporet

På Sporet handler om å identifisere elever som er i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker tidlig, og gi dem et intensivt og effektivt undervisningsopplegg.

Gutt og jente leser